• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10870 items
 1. Apdrošināšana- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis: Sagatavot darba tirgū pieprasītus apdrošināšanas speciālistus, kuri var strādāt apdrošināšanas sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī citos ar apdrošināšanu un risku pārvaldību saistītos uzņēmumos. Apdrošināšanas speciālists pēc programmas apguves varēs veikt dažādu risku apdrošināšanu un ar tiem saistīto dokumentu noformēšanu, apdrošināšanas produktu un tirgus analīzi, un arī konsultēt klientus par apdrošināšanas tirgus piedāvājumu. Studiju programma nodrošina apdrošināšanas speciālista darbam nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi apdrošināšanas darba plānošanā, organizācijā, vadīšanā un kontrolē, lietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un komunikācijas paņēmienus saziņai ar klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā. Galvenie studiju priekšmeti: Apdrošināšana, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Grāmatvedība, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā informātika, Lietišķā komunikācija, Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas darbs. Iespējamās darba vietas: Apdrošināšanas uzņēmumos, kredītiestādes, finanšu institūcijās. ...

  Provider NameInformācijas sistēmu menedžmenta augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Apģērbu dizains un tehnoloģija- 1. līm. prof. studijas

  Specializācijas: ◦apģērbu dizainā; ◦šūto izstrādājumu projektēšanā. Absolventu iespējas •turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās; •strādāt par dizainera palīgu, izstrādājumu (apģērbu) projektētāju, plānot un īstenot radošas idejas modes dizaina jomā, izstrādāt tērpu kolekcijas, veikt to izpildes organizēšanu un autoruzraudzību. Studiju process orientēts uz apģērbu projektēšanas pamatprincipu apguvi ar iespēju veidot sevi interesējošu izglītības saturu, specializēties kādā no piedāvātajiem virzieniem. Apģērbu projektētājs spēj organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar modes dizaineriem, izstrādājot modeļus, kurus iespējams ieviest ražošanā dažādos šūšanas uzņēmumos vai izgatavot modes salonos, veicot individuālo uzņēmējdarbību. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Arctic Adventure Tourism- one year programme

  Are you curious about exploring the tourism industry in an arctic setting?The one-year program in Arctic Adventure Tourism introduces students to relevant topics within arctic experience production, marketing and management. As a student at UiT The Arctic University of Norway, Campus Alta, you will be exposed to business relevant cases, within local and regional contexts. Tourism is one of the largest and fastest growing sectors in the world, thus the demand for proficient workers is increasing continuously.The one-year program in Arctic Adventure Tourism introduces students to relevant topics within arctic experience production, marketing and management.As a student at the UiT The Arctic University of Norway, Campus Alta, you will be exposed to business relevant cases, within local and regional contexts. ...

  Provider NameUiT Norges arktiske universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 4. Arctic Nature Guide- one year programme

  The Arctic Adventurer - Do you have it in you? Could you see yourself as an adventure guide in the Arctic's wild nature? Are you at your best when you lead and inspire people in the outdoors, giving them the experience of their life? If you want to spend more time in the most awesome and challenging, yet vulnerable nature imaginable, you can stop looking. With the one-year Arctic Nature Guide-education in Spitsbergen, we guarantee you a year of adventures. Followed by a working life of outdoors, where you meet nature every day, in every way. What's there not to love? Safe Guiding in the Arctic, Value-based Guiding and Teaching Arctic Nature and Arctic safety and field leadership are courses taught throughout the whole of the academic year. They are mainly practically oriented, but also includes a theoretical approach. Safe Guiding in the Arctic and Value-based Guiding and Teaching Arctic Nature includes field trips of longer and shorter durations in the varied Arctic nature throughout the year. Arctic safety and field leadership comprises concentrated courses in arctic safety as Polarbear safety, Arctic First aid, sea ice navigation, navigation and communication, using a Zodiac and a snow scooter. Planning risk analysis, HSE, quality assurance and situational leadership. The History of Svalbard taught during two weeks in the beginning of the second semester. The point of departure of the course is the gradual colonization and exploration of the circumpolar Arctic from pre-historic times until the modern period. ...

  Provider NameUiT Norges arktiske universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 5. Arhitektūra- 1. līm. prof. studijas

  Arhitekta palīgs ir speciālists, kurš studiju laikā apguvis: - praktiskos projektēšanas pamatprincipus - objekta uzmērīšanu un izgatavo uzmērījumu rasējumus - orientējas jaunākajos un tradicionālajos būvmateriālos - patstāvīgi izstrādā ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas - sastāda tāmes - grafiski apkopo informāciju un noformē nepieciešamo izpilddokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas un citas tehnoloģiskās iespējas - veido prezentācijas materiālus Studiju laikā apgūst šādas teorētiskās un praktiskās zināšanas apgūst: - Lasīt un izprast projektu dokumentāciju. - Orientēties būvniecības darbu tehnoloģiskos procesos. - Orientēties būvmateriālu piedāvājumā: - būvmateriālu pamatīpašībās, - esošo būvmateriālu klāstā un sistēmās. - Izprast būvju konstruktīvos risinājumus: - būvju stiprības un noturības pamatus, - nesošo un norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipus, - inženierkomunikāciju risinājumus un izbūves pamatus. - Orientēties būvdarbu izmaksās, izprast to veidošanos. Sastādīt būvdarbu tāmes: - izvērtēt ekonomiskos faktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu, - izprast kvalitatīvāko tehnisko faktoru mijiedarbību ar ekonomiskajiem. - Saprast ģeodēzisko un metroloģisko darbu pamatus. - Lietot būvnormatīvus. - Orientēties civillikuma īpašumtiesību pamatjēdzienos. - Izstrādāt izpilddokumentus. - Izprast dabas un cilvēku veidoto vidi. - Izprast telpas projektēšanas pamatprincipus. - Orientēti ...

  Provider NameRīgas Celtniecības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Asienkunskap- inriktning Japan

  Asienkunskap är ett kurspaket med kultur, historia, matematik och japanska. Detta förberedande år är skräddarsytt för dig som siktar på att bli civilingenjör med inriktning mot den växande asiatiska marknaden. Tempot är högt - en månad här motsvarar ungefär tre års språkstudier på gymnasiet. Redan första veckan lär du dig ett stort antal tecken och innan året är slut ska du både kunna läsa och översätta texter. Utöver språk studerar du nordostasiatisk historia, kultur, politik och ekonomi. ...

  Provider NameLinköpings universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Asienkunskap- inriktning Kina

  Asienkunskap är ett kurspaket med kultur, historia, matematik och kinesiska. Detta förberedande år är skräddarsytt för dig som siktar på att bli civilingenjör med inriktning mot den växande asiatiska marknaden. Tempot är högt - en månad här motsvarar ungefär tre års språkstudier på gymnasiet. Redan första veckan lär du dig ett stort antal tecken och innan året är slut ska du både kunna läsa och översätta texter. Utöver språk studerar du nordostasiatisk historia, kultur, politik och ekonomi. ...

  Provider NameLinköpings universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas “Autotransports” galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai panāktu profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītībai (4.līmeņa profesionālā kvalifikācijai) atbilstošu profesionālo kompetenci. Autoservisa speciālista kvalifikācijas iegūšanai studiju programmas ietvaros paredzēts sagatavot augstikvalificētus, vispusīgus, darba tirgū konkurētspējīgus autoservisa sektora speciālistus ...

  Provider NameMalnavas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages