• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 24 items
 1. Dramapedagogutbildning(2)

  Yrkesutbildning till dramapedagog med goda chanser till jobb. ...

  Provider NameVästerbergs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Film och serieproduktion

  En utbildning för dig som brinner för film och tv-serier, att berätta en story och att arbeta med olika effekter med hjälp av rörligt bildmaterial. Utbildningen är en grundläggande filmutbildning! ...

  Provider NameKalix folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. FilmCrew 2 – yrkesutbildning i filmhantverk med specialisering

  FilmCrew 2 är en unik yrkesutbildning i filmproduktion & filmhantverk med specialisering mot en specifik yrkesroll som erbjuder deltagande i producerandet av en tv-serie i professionell studiomiljö. ...

  Provider NameGotlands folkhögskola, enhet Fårösund

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Filmlinje påbyggnadsår

  Erfarenhet av filmarbete är ett krav, eftersom påbyggnadsåret i hög utsträckning baseras på egenproduktion. Teoretisk och praktisk fördjupning i filmproduktionens alla moment. ...

  Provider NameKatrinebergs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Filmproduktion

  Filmproduktion på Kulturama Filmskola är den naturliga fortsättningen på Film och ger en speciell fördjupning i regi och manusarbete genom flera workshops i regi med inhyrda professionella skådespelare. Det tekniska hantverket förfinas med workshops i filmfoto med RED/Alexakamera, ljussättning, ljud, redigering och bildberättande.Läsåret inleds med en kortfilmsproduktion (fiction) i grupp (budget: 5 000 kr/film) och därefter skall varje studerande göra en individuell självporträttövning. Med hjälp av en psykoterapeut och en filmskapare får varje deltagare personlig handledning i arbetet med att utforska sin självmedvetenhet. Med fördjupad självinsikt följer ett utvecklat regiskap och en ökad stringens i filmberättandet. Mer och mer fördjupas arbetet med berättartekniken och produktionskunskapen.I början på termin två inleds arbetet med ”Slutproduktionen” (budget 20 000 kr/grupp). Många av Kulturamas tidigare slutfilmer har visats på TV samt vunnit pris på olika festivaler. Speciellt för Filmproduktionsutbildningen på Kulturama är den produktionsinriktade avslutningsterminen där varje filmgrupp separat bokar lärare efter behov från vår kontaktlista med professionella filmarbetare.Vi samarbetar med ett antal kända filmarbetare och staben av lärare utökas kontinuerligt. Gruppen i sig kan även föreslå vilka de helst skulle vilja få till skolan så försöker vi arrangera detta.Varje inspelningsteam disponerar ett eget produktionsskåp med komplett basutrustning för inspelning (kamera, objektiv, ljud, ljus mm). De stude ...

  Provider NameKulturama

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bild och grafisk form

  Bild och grafisk form är starten för dig som vill bli art director, grafisk formgivare eller illustratör. Utbildningen lägger grunden för ett kreativt arbete med bild och text som de viktigaste beståndsdelarna. Du kommer att experimentera, skissa, diskutera och utveckla din kreativa förmåga.Läsåret börjar med gemensamma övningar i teckning och måleri. Vi fortsätter med introduktion i grafisk form och typografi. Du får grundkurser i digitala bild-, layout- och illustrationsprogram. Därefter ligger tyngdpunkten på veckolånga självständiga uppgifter med gemensamma genomgångar. Det illustrativa arbetet görs mycket för hand och avslutas gärna digitalt. Fokus ligger på den konstnärliga och kreativa processen, inte på teknisk färdighet.Under utbildningen gör du studiebesök på museer, gallerier och på byråer och ateljéer. Inspirerande och specialiserade gästlärare, som just nu jobbar med det som du siktar på, kommer också till skolan och ger dig uppgifter. Året avslutas med flera större projekt där årets olika moment vävs ihop. Nu kommer du att se hur mycket du har utvecklats.Ämnen:Illustration 9,4 veckorTeckning och måleri 8 veckorGrafisk formgivning med layout 7,8 veckorFotografi och digital bildbehandling 3 veckorMaterialfördjupning 3 veckorTypografi 1,8 veckorAvslutningsarbete 4,4 veckorObservera att antalet kursdagar är omräknade från timmar och kan vara ungefärliga.Skolgemensamma kurser:Individen och gruppen 1,4 veckorKonst och design 0,8 veckorIntroduktion i datasalen 0,4 veckor ...

  Provider NameNyckelviksskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Film

  Film riktar sig till dig som har ett starkt filmintresse. Du har kanske filmat själv tidigare, alternativt studerat film på gymnasium, folkhögskola eller på kortkurser eller kanske läst filmvetenskap. Film på Kulturama Filmskola är en intensiv och produktionsinriktad utbildning för dig som siktar på professionell verksamhet i filmbranschen. På Film genomför du ett flertal produktioner där du utvecklar både det tekniska hantverket och förmågan att berätta med rörliga bilder. Filmerna görs i team på 4-5 personer. Utöver det gör du en mängd övningar och lärarledda workshops inom manus, regi, foto, redigering och ljud. Vidare ingår det fördjupande regiövningar med professionella skådespelare.Teori varvas med övningar och produktion vilket ger möjlighet att direkt praktisera de nya kunskaperna. Under läsåret produceras fyra kortfilmer (fiction), en beställnings- eller reklamfilm samt en reportage- eller dokumentärfilm.Du får produktionserfarenhet direkt från start. Redan under andra dagen har du en klippövning och under tredje utbildningsveckan ska den första kortfilmen redovisas. Digital efterbearbetning görs i programvaran Premiere på samtliga produktioner.Varje inspelningsteam disponerar ett eget produktionsskåp med komplett basutrustning för inspelning (kamera, objektiv, ljud, ljus mm). De studerande har egen nyckel som ger fri tillgång till dessa skåp under hela utbildningen. Utöver det kan man komplettera med extrautrustning som bokas och kvitteras ut vid behov. De studerande på Film har egna redigeringsrum. D ...

  Provider NameKulturama

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Högre fotografisk utbildning

  Högre Fotografisk Utbildning är en avancerad utbildning inriktad på gestaltande fotografi. Utbildningen syftar både till att vara högskoleförberedande och att ge de studerande professionella kunskaper i digital fotografering, bildbehandling, rörlig bild och en fördjupad kunskap inom det personliga bildspråk. Undervisningen bedrivs exklusivt i små grupper och den studerande har tillgång till väl fungerande lektionssalar. Större del av utbildningen består av en obligatorisk kursplan, men de studerande kan sedan själva välja de fördjupningskurser som erbjuds. Denna delvisa individualisering av utbildningen svarar väl upp mot de studerandes önskemål om att specialfördjupa sina fotokunskaper.Parallellt med den tekniska undervisningen sker teoretisk fördjupning i fotografisk historia, samtidsfotografi, kritik och bildanalys, de studerande lär känna såväl historiska som nyskapande fotografiska praktiker. De studerande lär sig att analysera och kritisera bilder både i tal och skrift, besöker även utställningar och har seminarier och diskussionsövningar.Personlig handledning i fotografisk gestaltning är en viktig del av utbildningen och sker kontinuerligt, både med fasta lärare och inbjudna gästlärare och föreläsare. Under året bygger den studerande upp en portfolio. De studerande genomför två större utställningar och en fotobokrelease. Skolan har dessutom vid flera tillfällen varit representerade på internationella gallerier. Skolan erbjuder möjlighet att låna hem bl a stativ, ljusmätare, studioblixtar, digital och ana ...

  Provider NameKulturama

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Förberedande fotografutbildning

  Art College ger ettåriga eftergymnasiala heltidsutbildningar i fotografi, inredning och modedesign. Här erbjuds du fördjupning av ditt intresse i en modern utbildningsmiljö! Våra heltidsutbildningar är studiemedelsberättigade. Skolans lärare är högskoleutbildade och yrkesverksamma inom sina respektive områden. Det innebär att du inte bara möter en kompetent lärare utan också får en god inblick i den verklighet som väntar efter utbildningen. Läraren kan förmedla en verklighetsförankrad helhetsbild som grundar sig på såväl teori som praktisk erfarenhet. Många idag yrkesverksamma fotografer, formgivare och designers har ett förflutet hos oss på Art College. De som har ambitionen att studera vidare på högre nivå lyckas ofta med det efter studier hos oss.Fotoutbildning 1 år, heltid.Utbildningen ger en god grund för vidare studier på t.ex. Akademin Valand Fotografi, YH-utbildningar som t.ex. Lindholmen, Gamleby Folkhögskola, Nordens Fotoskola Biskops-Arnö eller motsvarande fotoutbildningar utomlands. ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Art College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Fotografisk utbildning

  Fotografisk Utbildning syftar till att ge de studerande möjlighet att utforska fotografiets olika riktningar, och på så vis hitta ett eget uttryck. Utbildningen ger en utmärkt bas för dig som vill arbeta med bildskapande. Lämplig bakgrund är eget fotograferande eller tidigare fotostudier.Utbildningen ger omfattande tekniska kunskaper. De studerande lär sig digital och analog kamerateknik, (storformat, mellanformat och småbild), digital bildbehandling i Photoshop samt analog mörkrumsteknik i svart/vitt och i färg. En stor del av undervisningen bedrivs i studio, där eleverna får lära sig olika ljussättningstekniker.Parallellt med den tekniska undervisningen utvecklas din gestaltningsförmåga. De studerande får uppgifter inom varierande fotografiska genrer som ger dem möjlighet att prova olika uttryckssätt, och individuella handledningar driver den personliga utvecklingen framåt. Diskussioner och redovisningar ger återkoppling till uppgifterna, och en möjlighet för de studerande att definiera och positionera sitt personliga bildspråk.Varje år bjuder vi in yrkesverksamma fotografer, som håller workshops inom sitt specifika kunskapsområde. Nytt är att vi nu också ger en workshop inom rörlig bild, där vi lär dig grunderna inom kamera, ljussättning, och redigering. Genom fotografisk historia och bildanalys utvecklas de studerandes intellektuella förståelse för fotografi och bildkritik. Vi besöker utställningar och gör en studieresa till t ex Helsingfors eller Riga där vi går på museum och gallerier. Utbildningen avslut ...

  Provider NameKulturama

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages