• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 6 items
 1. Master’s degree in fruit growing engineering (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) analyse horticultural issues, synthesise knowledge and information and envisage potential solutions, their implementation and consequences, solve problems through an interdisciplinary approach and analytical thinking, using research methods and various sources, and transfer and use acquired knowledge in practice, demonstrate independence and self-criticism in making decisions in complex and unexpected situations, and take responsibility for their consequences for the sustainable development of horticulture and natural resources, link together acquired in-depth theoretical and practical knowledge and its use in existing and new technological solutions in practice, independently and autonomously create improvements to existing technological processes and create new technologies in the field of horticulture, master communication skills for open, interdisciplinary dialogue in solving problems and making decisions in the national and international area (EU), take professional and ethical responsibility in managing renewable natural resources in the horticulture sector and design ethical standards in this field, pursue team work for innovation on the national and international level; cooperate in various EU institutions that include horticulture, (job-specific competences) know and understand horticulture from the theoretical and practical aspects as an interdisciplinary activity that includes production and maintenance activities and impacts socio-economic dimensions ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Master’s degree in horticultural engineering (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) analyse horticultural issues, synthesise knowledge and information and envisage potential solutions, their implementation and consequences, solve problems through an interdisciplinary approach and analytical thinking, using research methods and various sources, and transfer and use acquired knowledge in practice, demonstrate independence and self-criticism in making decisions in complex and unexpected situations, and take responsibility for their consequences for the sustainable development of horticulture and natural resources, link together acquired in-depth theoretical and practical knowledge and its use in existing and new technological solutions in practice, independently and autonomously create improvements to existing technological processes and create new technologies in the field of horticulture, master communication skills for open, interdisciplinary dialogue in solving problems and making decisions in the national and international area (EU), take professional and ethical responsibility in managing renewable natural resources in the horticulture sector and designing ethical standards in this field, pursue team work and openness to innovation on the national and international level; cooperate in various EU institutions that include horticulture, (subject-specific competences) know and understand horticulture from the theoretical and practical aspects as an interdisciplinary activity that includes production and maintenance activities and impacts socio-e ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Master's Degree in "Landscape Architecture". Department of Crop Science. Faculty of Agricultural Production, Infrastructure and Environment. Agricultural University of Athens.

  The theoretical and applied treatment of landscape design for the urban, agricultural, and forest environment, the preparation of studies for the restoration of damages to the landscape caused by large technical works (roadworks, etc.), the restoration and utilisation of degraded areas (landfills, quarries, etc.) with the purpose of integrating them to the natural environment, and the preparation of environmental impact studies. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Master's Degree in "Sciences and Vegetable Production Systems". Department of Crop Science. Faculty of Agricultural Production, Infrastructure and Environment. Agricultural University of Athens.

  Advanced specialisation on the sciences and the modern systems of plant production, for the protection of nature, the protection and showcasing of the rural, urban, and natural environment. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Horticultural Engineer

  A képzés célja kertészmérnökök képzése, akik ismerik, és készség szintjén használják a tudomány és a kertészeti gyakorlat legújabb eredményeit, innovatív technológiáit, tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges alap- és társadalomtudományokban, a kertészeti ágazatban és az ahhoz kapcsolódó társágazatokban. A mesterszakon megszerezhető ismeretek elsajátításának további célja, hogy a képzés Európában széles körben felhasználható tudást adjon e speciális mezőgazdasági szakterület művelőinek. A végzettek alkalmasak a kertészeti termelés és a hozzá kapcsolódó tudásbázis fejlesztésére, szaktanácsadásra és szakmai koordinációk megvalósítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A kertészmérnök a) tudása Rendszer szinten ismeri a kertészeti szakmához kapcsolódó alaptudományok (növényföldrajz, ökológia és természetvédelem, növényélettan és molekuláris genetika) és agrártudomány-területek (szaporodás- és szaporításbiológia, ökonómbotanika, kertészet- és agrártörténet, kertészeti üzemtan, gyógynövénytan, dísznövénytan és dendrológia, faiskola, gyümölcsészet, szőlészet-borászat, zöldségtermesztés, növényvédelem) összefüggéseit. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait. Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó sajátos folyamatokat (az agrárgazdálkodás biológiai, műszaki, élelmiszerlánc-biztonsági, jogszabályi feltételrendszerét, társadalmi beágyazottságát) valamint a szakterület belső összefüggés ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Master of Science in de biowetenschappen land-en tuinbouwkunde

  Leerresultaten 5-17 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten (1-4) zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de master of science in land- en tuinbouw en profileren de opleiding ten aanzien van andere masters binnen het ingenieursdomein. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de biowetenschappen 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in multifunctionele en duurzame land- en tuinbouw, met aandacht voor actuele technologische ontwikkelingen. 2. De verworven kennis van natuurwetenschappelijke principes aanwenden met het oog op het analyseren en evalueren van hypotheses, technieken en modellen omtrent plant, dier of omgeving en op het ontwikkelen van relevante toepassingsmogelijkheden. 3. Inzicht hebben in het beleid en de wetgeving inzake landbouw, dierenmanagement, ruimtelijke ordening of leefmilieu. 4. Gevorderd inzicht hebben in de interacties tussen productieprocessen- en/of biosystemen, natuurlijke hulpbronnen en de socio-economische context. 5. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 6. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoeke ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community