• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Pre-Bologna research master's degree in the field of chemistry (no legal status)

  Graduates will have deepened their understanding of coordination chemistry and mastered the theoretical bases of X-ray diffraction and structural analysis. They will be able to autonomously resolve problems from the field of the study of mechanisms of organic reactions, and to use modern spectroscopic methods with an emphasis on the use of these in organic chemistry. They will be capable of understanding the basics of physical chemistry, theoretical approaches in the treatment of the thermodynamic and transport properties of polyelectrolyte solutions and instrumental methods of analysis. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Doctorate in the field of chemical sciences (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) critically analyse, evaluate and synthesise new and complex ideas; communicate about their expert field with colleagues, larger expert groups and the general public; promote scientific and technological progress at the academic and applied levels in a knowledge-based society. (subject-specific competences) demonstrate systematic understanding of the scientific aspect of chemical sciences and thorough mastery of the skills and research methods and techniques related to the research topic, comprehensively and accurately plan a research process in chemical sciences and implement and develop it, obtain new findings through their own original research, which broaden knowledge of chemical sciences and develop cogent contributions that meet conditions for peer-reviewed international publication. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Doctor of Chemical Science (RTU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Doctor of Chemistry (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Doctor of Chemistry (Environmental Science) (LU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Doctorate in "Food and Nutrition Sciences". Department of Food and Nutrition Science. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  The candidate, following the end of the doctorate shall be knowledgeable about the issues related to the science of food of plant origin, with emphasis on the analysis of the bioactive ingredients and the evaluation of their nutritional value. The doctor will acquire skills of analytical chemistry and data analysis related to the structure of bioactive ingredients, the bioactivity thereof, and the nutritional value of the food containing these substances. The Doctor of the Department of Food and Nutrition Science knows the basic principles of management, organization, and operation of the food industry and of marketing for nutrition products, and applies these principles by supporting the business employing him/her, with the purpose of producing quality food and maintaining the sustainability of the business. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. doktor (PhD)- chemical sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary