• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2 items
  1. Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

    A képesítéssel rendelkező képes: a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére differenciált bánásmód alkalmazására az oktatási - nevelési feladatokat értelmezni gyerek és ifjúságvédelmi teendőket ellátni ismerni a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermekés ifjúságvédelmi felelőssel. a legfontosabb szociális témákban is a szociális problémák felismerésére, és azok megoldására az osztályfőnökökkel és gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel és együttműködik velük figyelemmel kísérni a gyermekeket és az iskola tanulóit problémás (tanulmányi, szociális, stb.) helyzetekben a különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére ügyeleti feladatok ellátására ...

    Category: Qualifications Location: Hungary
  2. Gyógypedagógiai segítő munkatárs

    A képesítéssel rendelkező képes: hatékony nevelői munkára a gyógypedagógussal együttműködve értelmezni az oktatási-nevelési követelményeket nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére foglalkozások eszközeinek előkészítésére gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására differenciált bánásmód alkalmazására a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására ügyeleti és kísérési feladatok ellátására munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására ...

    Category: Qualifications Location: Hungary