• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 355 items
 1. Socialno delo s starimi ljudmi (Social work with the elderly)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Poglobljen in samostojen študij socialnega dela s starimi ljudmi je usmerjen v seznanjanje študentov z vlogo in pomenom socialnega dela s starimi ljudmi v sodobni družbi, kar študentom omogoča mednarodno primerljivo in kompetentno znanje tudi zunaj slovenskih meja. Program omogoča usposabljanje študentov za specializirano socialno delo s starimi ljudmi v skupnosti, institucijah za stare ljudi in za svetovanje pri pripravi na starost vseh tistih generacij, ki v proces staranja šele vstopajo, z naborom izbirnih predmetov, izmed katerih študent izbere dva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (Faculty of Social Work)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Duševno zdravje v skupnosti (Community mental health)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo dolgotrajno podporo ali oskrbo za življenje v skupnosti, zlasti zaradi težav v duševnem zdravju, demence ali drugih okoliščin. Namenjen pa je tudi vsem, ki podpirajo ljudi v akutnih duševnih krizah. Težišče programa je na psihosocialnem modelu razumevanja in odgovorov na duševne stiske, na enakopravnem sodelovanju različnih profilov strokovnjakov, strokovnjakinj v multiprofesionalnih timih, s poudarkom na vplivu ljudi z izkušnjo duševne stiske na vseh ravneh odločanja, od produkcije in prenašanja znanja do načrtovanja oblik podpore. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (Faculty of Social Work)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Specialistsjuksköterska- distriktssköterska

  Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specifika verksamhetsområden inom hälso-och sjukvård.I arbetet som distriktssköterska ingår att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom hos människor i olika åldrar. Distriktssköterskan är omvårdnadsledare och undervisar och vägleder patienter, närstående, studenter och vårdpersonal inom det område hen verkar. Fria sökord: distriktssköterska vårdvetenskap omvårdnad specialistsjuksköterska ...

  Provider NameKarlstads universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Specialistsjuksköterska- distriktssköterska

  Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specifika verksamhetsområden inom hälso-och sjukvård.I arbetet som distriktssköterska ingår att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom hos människor i olika åldrar. Distriktssköterskan är omvårdnadsledare och undervisar och vägleder patienter, närstående, studenter och vårdpersonal inom det område hen verkar. Fria sökord: distriktssköterska vårdvetenskap omvårdnad specialistsjuksköterska ...

  Provider NameKarlstads universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska- folkhälsa

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameHögskolan Väst

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Masterprogram i global hälsa

  Master's Programme in Global Health ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Masterprogram i global hälsa

  Master's Programme in Global Health ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap

  Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner, som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

  Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska- avancerad vård i hemmet

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameHögskolan Väst

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages