• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1876 items
 1. Projektbaserat masterprogram i kemi

  Projektbaserat masterprogram i kemi vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning och utveckling. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Projektbaserat masterprogram i kemi

  Projektbaserat masterprogram i kemi vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning och utveckling. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Masterprogram i teknisk yt- och kolloidkemi

  Masterprogrammet i teknisk yt- och kolloidkemi vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom tillämpad kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning, utveckling och innovation. Du får de verktyg som behövs för att utveckla framtidens hållbara material. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Projektbaserat masterprogram i elektronik

  Projektbaserat masterprogram i elektronik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom elektronik och har siktet inställt på en karriär inom forskningen eller inom elektronikindustrin. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Processoperatör

  Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Du jobbar framförallt inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med flera processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Projektbaserat masterprogram i elektronik

  Projektbaserat masterprogram i elektronik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom elektronik och har siktet inställt på en karriär inom forskningen eller inom elektronikindustrin. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Datateknik: Inbyggda system

  Mobiltelefoner, surfplattor, bredbandsdelare, mikrovågsugnar, bilar och digitalkameror ? alla innehåller de processorer. En stor del av modern produktutveckling handlar om programmering. Som programmerare av inbyggda system ger du produkterna det mesta av sin funktion. En gedigen bas i datateknik kompletterat med kurser i elektroteknik ger dig den bredd som öppnar arbetsmarknaden inom hela produktutvecklingskedjan. Oavsett om produkten sitter i säkerhetskritiska system, såsom flygplansdatorer, innehåller operativsystem såsom Linux, eller gränssnitt baserade på Android, kommer du vara en värdefull medlem i utvecklingsteamet. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Energi Högskoleingenjörsprogram

  För högskoleingenjörsexamen ska studenten:Kunskaper och förståelse- visa teoretiska kunskaper om grundläggande begrepp inom elkraftteknik, termodynamik, mekanik och de matematiska grunder som dessa kräver,- visa goda kunskaper om praktiska tillämpningar inom energitekniska system och om energieffektivisering i industri och byggnader,- visa bred övergripande kunskap om resursutnyttjande i hela kedjan från utvinning av naturresurser, energiomvandlingsprocesser, distribution till slutanvändning.Färdighet och förmåga- visa förmåga att använda olika typer av beräkningsprogram för att utifrån relevanta indata optimera och utforma eller omforma energitekniska system,- visa förmåga att analysera och utvärdera ny- och ombyggnad av energianläggningar och installationer för energieffektivisering i industri och byggnader avseende behov av el och värme/kyla.Värderingsförmåga och förhållningssätt- visa på förmåga att ur ett hållbarhetsperspektiv värdera olika energitekniska lösningar för el-, värmeproduktion eller energieffektivisering i industri eller byggnader ur tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt perspektiv,- visa förmåga att värdera hur resurser inom energisektorn fördelas i konkurrens med användningsområden utanför energisektorn. ...

  Provider NameHögskolan Dalarna

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Product Development and Materials Engineering (master)

  Detta program passar dig som har läst maskinteknik eller motsvarande. Tyngdpunkten ligger på att utveckla de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som krävs för att inom produktutvecklande och producerande företag kunna utveckla och konstruera avancerade produkter. Utöver dina tekniska grundkunskaper inom huvudområdet får du även träning i entreprenörskap, ledarskap och kommunikation, hållbar utveckling samt affärsmässighet. I utbildningen ingår en näringslivsförlagd kurs på ett företag och du har möjlighet att studera utomlands vid ett av högskolans partneruniversitet. Masterprogrammet är forskningsförberedande. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Robotics and Automation I

  Robotics and Automation I ...

  Provider NameHögskolan Väst

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages