• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 64 items
 1. Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling

  Internationella miljö- och utvecklingsfrågor är viktiga och högaktuella. Det här programmet förbereder dig för yrkeslivet genom att ge djupa kunskaper i naturresursanvändning i ett systemperspektiv. Förändringsprocesser för en uthållig samhällsutveckling är en central del i utbildningen. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap

  Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom miljövetenskapen. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Projektbaserat masterprogram i miljöteknik

  Projektbaserat masterprogram i miljöteknik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom miljötekniken. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Agronomprogrammet- mark/växt

  Agricutural programme - Soil/Plant ...

  Provider NameSveriges lantbruksuniversitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Kandidatprogrammet i miljövetenskap

  Som framtidens miljövetare ställs du inför stora utmaningar. Du behöver kunskap som sträcker sig över de vetenskapliga gränserna, och förmågan att länka samman specialistkompetens från olika områden. För att åtgärda och förebygga miljöproblem krävs en förståelse av hur naturen och samhället fungerar, och hur dessa påverkar varandra. Du behöver snabbt kunna hitta relevant information inom oväntade områden ? idag och i framtiden. Miljövetarprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning med stark forskningsanknytning för dig som vill åstadkomma förändring. ...

  Provider NameLinköpings universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Forest Ecology and Sustainable Management

  Forest Ecology and Sustainable Management ...

  Provider NameSveriges lantbruksuniversitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Ekoteknik

  Grönt företagande och miljöteknikutveckling är branscher som blir allt viktigare i takt med att hållbarhetsperspektivet växer. Ekoteknikprogrammet ger dig goda kunskaper om hur vi kan använda naturens resurser på ett globalt hållbart sätt och förbereder dig för yrkesverksamhet inom området ? såväl i Sverige som internationellt. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling

  Internationella miljö- och utvecklingsfrågor är viktiga och högaktuella. Det här programmet förbereder dig för yrkeslivet genom att ge djupa kunskaper i naturresursanvändning i ett systemperspektiv. Förändringsprocesser för en uthållig samhällsutveckling är en central del i utbildningen. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling

  Internationella miljö- och utvecklingsfrågor är viktiga och högaktuella. Det här programmet förbereder dig för yrkeslivet genom att ge djupa kunskaper i naturresursanvändning i ett systemperspektiv. Förändringsprocesser för en uthållig samhällsutveckling är en central del i utbildningen. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling

  Internationella miljö- och utvecklingsfrågor är viktiga och högaktuella. Det här programmet förbereder dig för yrkeslivet genom att ge djupa kunskaper i naturresursanvändning i ett systemperspektiv. Förändringsprocesser för en uthållig samhällsutveckling är en central del i utbildningen. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages