• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 240 items
 1. Projektbaserat masterprogram i biologi

  Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt projektbaserade masterprogram i biologi något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill utveckla kunskaper och forskningskompetens som ett första steg i en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Projektbaserat masterprogram i biologi

  Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt projektbaserade masterprogram i biologi något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill utveckla kunskaper och forskningskompetens som ett första steg i en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Specialistsjuksköterska- intensivvård

  Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specifika verksamhetsområden inom hälso-och sjukvården. Fokus för intensivvårdssjuksköterskans profession är den komplexa vårdsituationen hos patienter i alla åldrar med hotande eller manifest svikt i vitala organ, där intensivvårdssjuksköterskan självständigt initierar och utför omvårdnadshandlingar. Fria sökord: specialistsjuksköterska intensivvård omvårdnad ...

  Provider NameKarlstads universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Specialistsjuksköterska- operationssjukvård

  Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specialistsområden inom hälso-och sjukvården. Operationssjuksköterskans profession baseras på teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter i vård av patienter vid såväl akut som planerad kirurgi. En operationssjuksköterska har ansvar för planeringen för en patient i taget vilket ger möjlighet att kunna möta och samtala med patienter och eventuellt närstående. Operationssjuksköterskan har en unik kompetens och ingår i ett operationsteam. Fria sökord: operationssjukvård specialistsjuksköterska ...

  Provider NameKarlstads universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård

  OBS! Anmälningsperioden är mellan den 15 februari och 15 mars! Fria sökord: specialistsjuksköterska ambulansvård omvårdnad ...

  Provider NameKarlstads universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Specialistsjuksköterska- operationssjukvård

  Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specialistsområden inom hälso-och sjukvården. Operationssjuksköterskans profession baseras på teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter i vård av patienter vid såväl akut som planerad kirurgi. En operationssjuksköterska har ansvar för planeringen för en patient i taget vilket ger möjlighet att kunna möta och samtala med patienter och eventuellt närstående. Operationssjuksköterskan har en unik kompetens och ingår i ett operationsteam. Fria sökord: operationssjukvård specialistsjuksköterska ...

  Provider NameKarlstads universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Specialistsjuksköterska- operationssjukvård

  Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specialistsområden inom hälso-och sjukvården. Operationssjuksköterskans profession baseras på teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter i vård av patienter vid såväl akut som planerad kirurgi. En operationssjuksköterska har ansvar för planeringen för en patient i taget vilket ger möjlighet att kunna möta och samtala med patienter och eventuellt närstående. Operationssjuksköterskan har en unik kompetens och ingår i ett operationsteam. Fria sökord: operationssjukvård specialistsjuksköterska ...

  Provider NameKarlstads universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård

  OBS! Anmälningsperioden är mellan den 15 februari och 15 mars! Fria sökord: specialistsjuksköterska ambulansvård omvårdnad ...

  Provider NameKarlstads universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Specialistsjuksköterska- operationssjukvård

  Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specialistsområden inom hälso-och sjukvården. Operationssjuksköterskans profession baseras på teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter i vård av patienter vid såväl akut som planerad kirurgi. En operationssjuksköterska har ansvar för planeringen för en patient i taget vilket ger möjlighet att kunna möta och samtala med patienter och eventuellt närstående. Operationssjuksköterskan har en unik kompetens och ingår i ett operationsteam. Fria sökord: operationssjukvård specialistsjuksköterska ...

  Provider NameKarlstads universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Specialistsjuksköterska- operationssjukvård

  Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specialistsområden inom hälso-och sjukvården. Operationssjuksköterskans profession baseras på teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter i vård av patienter vid såväl akut som planerad kirurgi. En operationssjuksköterska har ansvar för planeringen för en patient i taget vilket ger möjlighet att kunna möta och samtala med patienter och eventuellt närstående. Operationssjuksköterskan har en unik kompetens och ingår i ett operationsteam. Fria sökord: operationssjukvård specialistsjuksköterska ...

  Provider NameKarlstads universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages