• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 131 items
 1. Medicinsk sekreterare

  Vill du ha grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet med goda möjligheter till anställning?Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet inom hälso- och sjukvård. En fjärdedel av utbildningen är verksamhetsförlagd vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet. Utbildningen följer inte normala terminstider.ARBETSMARKNADDet finns stort behov av arbetskraft inom området. De studerande som genomgått utbildningen har goda möjligheter till anställning. Genomförd utbildning ger den kompetens som erfordras för självständigt arbete som medicinsk sekreterare. Utöver arbetsuppgifter inom medicinsk dokumentation kan t. ex. ekonomihantering, data och statistikbearbetning samt personaladministration ingå.KURSERAnatomi, fysiologi och sjukdomslära 25 pArbetspsykologi & bemötande i vården 20 pDiagnosklassifikation 20 pEngelska – medicinsk inriktning 10 pExamensarbete 25 pHälso- & sjukvårdsadministration 45 pIT – administrativt verktyg 35 pKommunikation 30 pLärande i arbete 1 30 pLärande i arbete 2 70 pMedicinsk dokumentation 35 pMedicinsk terminologi 25 pOrganisation & arbetsliv 20 pUtredningsmetodik 10 p ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Medicinsk sekreterare

  Vill du ha grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet med goda möjligheter till anställning?Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet inom hälso- och sjukvård. En fjärdedel av utbildningen är verksamhetsförlagd vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet. Utbildningen följer inte normala terminstider.ARBETSMARKNADDet finns stort behov av arbetskraft inom området. De studerande som genomgått utbildningen har haft goda möjligheter till anställning. Genomförd utbildning ger den kompetens som erfordras för självständigt arbete som vårdadministratör. Utöver arbetsuppgifter inom medicinsk dokumentation kan t. ex. ekonomihantering, data och statistikbearbetning samt personaladministration ingå.KURSERAnatomi, fysiologi och sjukdomslära 25 pArbetspsykologi & bemötande i vården 20 pDiagnosklassifikation 20 pEngelska – medicinsk inriktning 10 pExamensarbete 25 pHälso- & sjukvårdsadministration 45 pIT – administrativt verktyg 35 pKommunikation 30 pLärande i arbete 1 30 pLärande i arbete 2 70 pMedicinsk dokumentation 35 pMedicinsk terminologi 25 pOrganisation & arbetsliv 20 pUtredningsmetodik 10 p ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Medicinsk sekreterare

  Medicinska sekreterare spelar en viktig roll för kvaliteten och säkerheten på det viktiga dokumentationsarbete som utförs inom sjukvården. Yrket har utvecklats mycket under de senaste tjugo åren och idag är efterfrågan stor på medicinska sekreterare med hög administrativ kompetens och kunskaper inom bland annat IT, ekonomi och juridik. ...

  Provider NameCampus Varberg/Varbergs kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Medicinsk sekreterare

  Din framtid som medicinsk sekreterare Efter fyra terminers heltidsstudier har du de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare på till exempel ett sjukhus, en vårdcentral inom företagshälsovården eller ett läkemedelsföretag. Dina arbetsuppgifter kommer att vara många och varierande beroende på var du kommer att arbeta.Du kommer att fungera som spindeln i nätet mellan patient, anhöriga och personal och använda dig av en hög servicegrad, lyhördhet, initiativförmåga, flexibilitet och sist men inte minst noggrannhet.Goda framtidsutsikterHälso- och sjukvården befinner sig för närvarande i en förändringsprocess där behovet av administrativ personal med modern utbildning kommer att vara stort. För att avlasta vårdpersonalen får de medicinska sekreterarna ta ett allt större ansvar för administrativa uppgifter inom sjukvården och efterfrågan ökar kontinuerligt. Med din utbildning och den praktiska erfarenhet du får under LIA-perioderna bedöms dina framtidsutsikter som mycket goda.Allt du behöverUtbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier varav en fjärdedel består av Lärande I Arbete (LIA), på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. För att du ska vara väl förberedd för de varierande arbetsuppgifter som väntar innehåller kursutbudet allt från anatomi och sjukdomslära till ekonomi och kommunikation. Utbildningen genomförs i nära samarbete med både den offentliga och den privata vårdsektorn, som medverkar genom diverse gästföreläsningar och studiebesök. ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Medicinsk sekreterare

  Är du intresserad av vård och medicin, gillar att dokumentera och administrera samt har goda kunskaper i svenska språket, så är kanske den här utbildningen något för dig?Du ska ha lätt för att kunna kommunicera, ta ansvar och arbeta självständigt. Du ska även ha en god förmåga att samarbeta i arbetslag.Utbildningen till medicinsk sekreterare ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i att kunna utföra en säker medicinsk dokumentation. Efter avslutad utbildning har du kunskap att utföra ett kvalificerat administrativt arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheter.Du kan arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare, kliniksekreterare, projektledare eller administratör. INNEHÅLLUtbildningen innehåller följande kurser: •Introduktion - anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 35p•Svenska skrivregler, 15p•Vårddokumentation och patientadministration, 30p•LIA 1 (Lärande i arbete), 40p•IT-kunskaper, 30p•Engelska med medicinsk inriktning, 20p•Medicinsk terminologi, 40p•Hälsoinformatik, 15p•LIA 2 (Lärande i arbete), 60p•Klassificering, 10p•Arbetspsykologi - arbetsliv, 20p•Hälso- och sjukvårdens lagar, 20p•Organisation och verksamhetsutveckling, 20p•Projektledning och ekonomistyrning, 20p•Examensarbete, 25p5 poäng motsvarar 1 veckas studier. UPPLÄGGUtbildningstillfällena är förlagda i Växjö med två dagars lärarledda studier, två dagars LIA (Lärande i arbete) samt en dag för självstudier per vecka.Utbildningen innehåller många praktiska övningar som är knutna till yrkesrollen.Som studerande har du ...

  Provider NameKronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Vårdadministratör

  En tvåårig yrkeshögskoleutbildning i samarbete med alla områden inom vårdsektorn men också med läkemedelsföretag samt inom veterinärmedicin. Teorin och den praktiska träningen ger den kompetens som behövs för vårdens allt mer avancerade administrativa uppgifter.Efter avslutad utbildning har den studerande kompetens för arbete som administratör inom hela hälso- och sjukvårdssektorn. Detta inbegriper bland annat tjänster som vårdadministratör, medicinsk sekreterare, läkarsekreterare, verksamhetsassistent, klinikassistent, områdessekreterare och andra administrativa tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn samt som marknadsassistent inom läkemedelsbolag.Våra kurser:• Administrativ IT (30 p)• Anatomi och sjukdomslära (30 p)• Arbetspsykologi (10 p)• Diagnoskodning (15 p)• E-hälsa (20 p)• Engelskt yrkesspråk (15 p)• Examensarbete (25 p)• Ekonomisk planering och uppföljning (20 p)• Hälso- och sjukvårdsadministration (20 p)• Kommunikation och informationsutformning (30 p)• LIA 1 – lärande i arbete (15 p)• LIA 2 – lärande i arbete (25 p)• LIA 3 – lärande i arbete (25 p)• LIA 4 – lärande i arbete (35 p)• Medicinsk terminologi (25 p)• Personal och löner (20 p)• Vårddokumentation (40 p) ...

  Provider NameHaninge kommun, Centrum Vux

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Medicinsk sekreterare

  Är du bra på att samordna och trivs med att arbeta med människor? Är du dessutom noggrann och gillar att skriva kan arbetet som medicinsk sekreterare vare en perfekt utmaning för dig. Nu tar vi ledningen för kompetensutveckling och specialisering inom hälso- och sjukvårdsadministrationen.Arbetet som medicinsk sekreterare handlar i grunden om att skriva och att ta ansvar för de administrativa rutinerna. Det innebär nära samarbete med övriga i vårdteamet som läkare, sjuksköterskor etc Det är du som är nyckelpersonen när du samordnar kontakten mellan patienter, personal och anhöriga på ett professionellt och noggrant sätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team samt är bra på att möta människor i olika situationer.I hälso- och sjukvården lägger många av medarbetarna ned mycket tid på administration och samhället ställer stora krav på att allt man gör dokumenteras. Det råder idag ett stort behov av anställa specialiserad och kvalificerad personal för de administrativa uppgifterna vilket gör att vårdpersonalen kan ge patienterna sin odelade uppmärksamhet. Du kan även komma att ha kontakt med myndigheter, utföra budgetarbete och personalrapportering.Framtiden innebär digitalisering inom vården och patienter kan redan idag läsa sin journal på nätet. Medicinska sekreterare kan komma att ta en stor plats i utvecklingen av e-hälsa.Efter avslutad examen ska du ha kompetens för kvalificerat administrativt arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheter. Din arbetsplats kan bli ett sjukhus, en vårdcentral, för ...

  Provider NameNackademin AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Medicinsk sekreterare

  Utbildning till medicinsk sekreterare.Kurser inom utbildningen och upplägg av dem:Termin 1LIA 1 20 poängAdministration och juridik 15 poängAnatomi och sjukdomslära 15 poängArbetsorganisation, arbetspsykologi och arbetsmiljö 15 poängKommunikativ svenska 10 poängMedicinsk dokumentation 10 poängMedicinsk terminologi 15 poängTermin 2LIA 2 25 poängAdministration och juridik 5 poängAnatomi och sjukdomslära 10 poängArbetsorganisation, arbetspsykologi och arbetsmiljö 10 poängEkonomi och utredningsmetodik 10 poängKommunikativ svenska 15 poängMedicinsk dokumentation 5 poängMedicinsk terminologi 10 poängInformationsteknik i vården 10 poängTermin 3LIA 3 25 poängAdministration och juridik 15 poängEkonomi och utredningsmetodik 15 poängMedicinsk dokumentation 10 poängMedicinsk engelska 10 poängInformationsteknik i vården 15 poängProjekt- och exmensarbete 10 poängTermin 4LIA 4 30 poängDiagnosklassificering 10 poängProjekt- och examensarbete 20 poängMedicinsk dokumentation 10 poängMedicinsk engelska 10 poängSamhälle, genus och jämställdhet 20 poängEfter avslutad utbildning kan den studerande söka tjänst som medicinsk sekreteare ...

  Provider NameLunds kommun Komvux

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Vårdadministratör

  Nu får du möjlighet att utveckla dina intressen utan att behöva flytta till annan ort. Vi erbjuder en 2-årig eftergymnasial Yh-utbildning på distans med obligatoriska träffar i Östersund varje termin. Vad leder utbildningen till?Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Efter utbildningen har du kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.För vem passar utbildningen?För dig som gillar att samarbeta och att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Du vill arbeta med t.ex. medicinsk dokumentation, receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik och projektledning. Du bör ha förmåga att ta ansvar, ha initiativförmåga och vara serviceinriktad. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna.Hur går utbildningen till?Utbildningen sker på distans från Östersund. Vi kombinerar teoretiska kurser med praktiska moment ute i arbetslivet (LIA, lärande i arbete). Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Östersund ca två gånger och varje träff är tre dagar. Träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och gruppar ...

  Provider NameLernia Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Vårdadministratör- medicinsk sekreterare

  --- GODKÄND UTBILDNINGSBESKRIVNING SAKNAS ---Utbildning till vårdadministratör/medicinsk sekreterare/läkarsekreterare/medicinsk administratörDetta är en utbildning för dig som tycker om att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som inom hälso- och sjukvård med patientrelaterad administration och dokumentation, ekonomi och IT. Du kommer under utbildningens två år att läsa följande kurser:* anatomi och sjukdomslära* arbetspsykologi* ekonomi* medicinsk engelska* patientrelaterad administration och dokumentation* diagnosklassificering* medicinsk terminologi* IT* Examensarbete och utredningsmetodik* Lärande i arbete (LIA). 25 procent av utbildningen består av att praktiskt tillämpa kunskaper och färdigheter främst på vårdcentraler och sjukhus.Företrädare för arbetslivet är ansvariga för innehållet i kurserna och genom detta erhålls den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar. Vi har möjlighet att träna dokumentation i samma digitala system som landstinget i Värmland och flera andra landsting använder. Utbildningen varvar teori och träning i skolan och praktiskt arbete på vårdcentraler och sjukhus.Utbildningen inriktas mot arbete inom:* hälso- och sjukvård, offentlig och privat* primärvård* företagshälsovård* läkemedelsföretag* medicinsk forskning ...

  Provider NameKristinehamns kommun, Komvux

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages