• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Uzņēmējdarbības vadība veselības un aprūpes iestāžu vadītājiem- Prof. mag. studijas

  PRASMES Apgūsi prasmes novērtēt pārmaiņu procesu vadību, izmantojot prognozēšanas metodes. Izmantojot inovāciju vadības sistēmas, Tu apgūsi metodes, kā ilgtermiņā veiksmīgi vadīt vai veidot pašam savu uzņēmumu. Apgūsi nozares studiju kursus veselības un farmācijas biznesa vadībā. KARJERA Iegūtās zināšanas palīdzēs Tev kļūt par augstākā līmeņa vadītāju vai sava biznesa vadītāju, kas pārzina jaunākos sasniegumus un tendences ne tikai biznesa vadībā, bet arī veselības un aprūpes iestāžu vadībā; Iegūtās zināšanas sniegs iespēju darba prasmes izmantot praksē kādā no nozares uzņēmumiem, veicot ar veselības vadības jomu saistītu projektu realizāciju. PRAKSE Vadošajos nozares uzņēmumos veselības aprūpes jomā. SERTIFIKĀTS: Biznesa augstskolas Turība izdots izglītības sertifikāts par programmas ietvaros apgūtiem kursiem veselības un aprūpes iestāžu vadībā. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Veselības vadība- Prof. mag. studijas

  RSU Medicīnas fakultātes un RISEBA realizētā maģistra studiju programmai Veselības vadība ir vienīgā šāda programma Latvijā un Baltijas valstīs. Tā sniedz iespēju apgūt veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā, kā arī paaugstināt profesionālās, un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie iegūtās zināšanas spēs izmantot veselības nozares politikas izstrādē un analīzē, valsts un privāto iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu izmantošanā, veselības sistēmas procesu veidošanā. Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un ir pirmā dubultdiploma programma Latvijā. Programmas priekšrocības • iegūsiet padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikā un vadības zinībās un spēsiet rast risinājumus šo zināšanu pielietojumam veselības jomā, • iegūsiet zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas/uzņēmuma operacionālajai un cilvēkresursu vadībai, • spēsiet izprast izaicinājumus un iespējas veselības politikas veidošanas jomā, kas atstāj pozitīvu iespaidu uz pacientiem un pakalpojumu nodrošinājumu, • attīstīsiet un stiprināsiet līderim būtiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu un organizāciju vadībā veselības jomā, tai skaitā pārmaiņu procesu un projektu vadīšanā, • attīstīsiet iemaņa ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Health Management- Professional master studies

  Health Management is the only programme of the kind in the Baltics. It gives an opportunity to obtain theoretical and practical knowledge in Health Management field based on European and international approach to health system management and applicable in real work. This study program is module-based, and part of the teaching staff is invited from foreign Universities. The programme is jointly implemented by Riga Stradiņš University (RSU) and Riga International School of Economics and Business Administration. The program has been designed to: • develop the knowledge of economics and management needed for effective health organization or business administration, • prepare high quality and professional managers in health industry, • support implementation of development and transformation projects in health organizations and enterprises. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Veselības vadība- Prof. mag. studijas

  RSU Medicīnas fakultātes un RISEBA realizētā starpaugstskolu maģistra studiju programmai Veselības vadība ir vienīgā šāda programma Latvijā un Baltijas valstīs. Tā sniedz iespēju apgūt veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā, kā arī paaugstināt profesionālās, ekonomikas un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu. Šajā studiju programmā mācības tiek organizētas pēc moduļu sistēmas, un mācību procesā tiek piesaistīti viespasniedzēji no ārzemju augstskolām. 1. studiju gadā — veselības ekonomika, organizācijas biznesa stratēģija, finanšu un cilvēkresursu vadība, sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamati, pētnieciskā darba metodika, projektu vadība, veselības sistēmas organizācija un farmācijas politikas attīstības starptautiskie virzieni, projektu un kvalitātes sistēmu vadība. 2. studiju gadā — mārketinga vadība veselības nozarē, veselības vadības juridiskie aspekti, informāciju un komunikāciju sistēmu vadība, korporatīvā vadība, starptautiskās biznesa operācijas, organizāciju un vadības psiholoģija, talantu vadība. Studiju prakse. Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Iegūtās zināšanas Teorētiskas zināšanas sabiedrības veselībā, veselības aprūpes organizācijā, finansēšanā un veselības ekonomikā, veselības sistēmu darbības efektivitātes novērtēšanā, uzņēmuma finanšu, biznesa stratēģijas un kvalitātes vadīb ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia