• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 998 items
 1. Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans)

  Economics, basic course (Course Package, distance) ...

  Provider NameLunds universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap

  Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Kultur och demokrati, masterprogram

  Culture and Democracy, Master's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion

  Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Emotioner påverkar hur vi agerar och hur vi upplever vår vardag till exempel i interaktion med andra människor, i de val vi gör, vad vi uppmärksammar men framförallt är de viktiga för vårt välmående, både psykiskt och fysiskt. Utbildningen syftar till att ge en solid bas i emotionsteori och en vetenskaplig skolning som avser skärpa förmågan till analytiskt och systematiskt tänkande samt förmågan att självständigt kunna utvärdera, och bidra till forskningsfältet. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Socionomutbildning

  Socionomutbildning ? för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil efterfrågas på arbetsmarknaden. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Genuspraktiker, masterprogram

  Gendering Practices, Master's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Sjuksköterskeutbildning

  Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Magisterprogram i socialt arbete

  De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig och konflikter, fattigdom och barn som far illa, för att nämna några. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram

  Media, Aesthetics and Cultural Entrepreneurship, Bachelor's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Sjuksköterskeutbildning

  Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages