• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 27 items
 1. Master arts, lettres, langues mention arts, lettres et civilisations

  Parcours : Culture et médiation des arts du spectacle Lettres  ...

  Provider NameUniversité de Tours

  Category: Learning Opportunities Location: France, Centre (Orléans)
 2. Music Business Diploma

  Zielgruppe: Personen, die eine Karriere in der Musik- und Event-Branche starten oder weiterentwickeln möchten. ...

  Provider NameSAE Institute Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. Diploma Medienmanager

  Diploma Medienmanager ...

  Provider NameAkademie DEUTSCHE POP

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 4. Diploma Marketingmanager

  Diploma Marketingmanager ...

  Provider NameAkademie DEUTSCHE POP

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 5. Diploma Musik- & Eventmanager

  Diploma Musik- & Eventmanager ...

  Provider NameAkademie DEUTSCHE POP

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Mākslas institūciju pārvaldība- Mūzikas menedžments- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Mūzikas menedžments". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju mūzikas menedžmentā". Specializācijas mērķis Studiju specializācija “Mūzikas menedžments” sniedz iespēju iegūt pieredzi koncertu un citu izrāžu menedžmentā, mūzikas ierakstu producēšanā un marketingā. Šī ir programma tiem, kuri vēlas strādāt vidē, kurā satiekas mūziķis un viņa fanu auditorija un kurš vēlas kļūt par šovindustrijas sastāvdaļu. Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Mākslas institūciju pārvaldība- Tehniskā producēšana- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Izrāžu tehniskā apskaņošana". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju tehniskajā producēšanā". Studiju specializācija “Tehniskā producēšana” piedāvā apgūt būtisku profesionālo prasmju jomu, bez kuras nav iedomājama kvalitatīva un droša pasākuma norise. Tehniskā producenta profesionalitāte, rīkojot pasākumus, bieži vien ir noteicošais kvalitātes faktors, jo skar gan tehniskās vadības un profesionālās komunikācijas, gan finanšu, darba drošības un likumdošanas aspektus. Studiju programmas saturs ir vērsts uz tādu industrijai nepieciešamo prasmju apgūšanu, kas speciālistam ļautu orientēties gan teātra izrāžu, koncertu, svinīgo sarīkojumu, konferenču u.c. pasākumu vadības jautājumos, gan tehnisko līdzekļu izvēles un izmantošanas (skatuves konstrukcijas, skaņu iekārtas, gaismu iekārtas u.c.) principos, gan iesaistīto cilvēkresursu plānošanā, vadībā un darba drošības nodrošināšanā. LKK studiju programmas saturs ir izstrādāts, piesaistot tehniskās producēšanas nozares profesionāļus ar pieredzi vietēja un starptautiska mēroga pasākumu producēšanā un vadībā, kas nodrošina ne vien atbilstošu programmas stratēģisko saturu, bet arī aktuālajai industrijas situācijai atbilstošu praktisko prasmju attīstīšanu studiju procesa laikā. Studējot šo specializāciju, iegūsi zināšanas un prasmes ne tikai gaismu tehnikā, gaismu vadības sistēmās, to programmēšanā un apkalpošanā, bet arī apskaņošanas jomas pamatus – akustiku, elektro akust ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Muzeju un kultūras mantojuma studijas (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Mag. studijas

  Apakšprogrammas Muzeju un kultūras mantojuma studijas mērķis ir studējošo akadēmiskā un profesionālā izaugsme, sniedzot iespēju iegūt starptautiski aktuālas zināšanas un prasmes kultūras mantojuma saglabāšanā, pārvaldībā un muzeju darbībā. Studiju apakšprogramma sniedz mūsdienīgu izpratni par kultūras mantojuma apzināšanas, izpētes, interpretācijas un saglabāšanas teorētisko pamatojumu, mantojuma pārvaldību un muzealizācijas procesiem. Studiju gaitā tiek iepazīta kultūras mantojuma institūciju un to skaitā muzeju darba specifika. Maģistrantūras studijas piedāvā teorētiski sakņotas zināšanas saistīt ar praktisku pieredzi, kas gūstama kultūras mantojuma institūcijās un muzejos Latvijā, tai skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienībās – E. Smiļģa Teātra muzejā un Rīgas Kino muzejā – un sadarbības organizācijās. Studijas ir piemērotas gan kultūras mantojuma institūciju un muzeju darbinieku profesionālajai pilnveidei, gan ikvienam interesentam, kas vēlas padziļināt zināšanas izvēlētajā studiju jomā vai savu darbību uzsākt kultūras mantojuma pētniecībā un saglabāšanā. Studiju kursu docēšanā ir iesaistīti zinoši un profesionālās darbības ziņā pieredzējuši kultūras mantojuma un muzeoloģijas speciālisti Latvijā, savukārt starptautiski diskutētos muzeju darba un kultūras mantojuma jautājumos tiek pieaicināti viespasniedzēji no ārvalstīm. Muzeju un kultūras mantojuma studiju kursus – tai skaitā muzeju un kultūras mantojuma teorija, muzeju krājuma un kultūras mantojuma saglabāšana, pārvalde un komunikācija, materiā ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Master arts, lettres, langues mention arts et culture spécialité arts de l'exposition et scénographies

  Conception des décors, accessoires et scénographie d'ensemble d'une mise en scène ou d'une exposition, exécution des plans et des maquettes Assure l'organisation et l'encadrement d'une équipe Maîtrise les techniques de création contemporaine, notamment les nouvelles technologies et des arts numériques Bonne connaissance des fondamentaux théoriques et historiques artistiques Capacité à formuler et défendre un projet artistique et évènementiel Capacité à travailler en équipe Aptitude à la posture critique impliquant de nourrir les débats sur les arts actuels Maîtrise la scénographie et la mise en espace des oeuvres Capacité à intégrer la communication et la médiation autour d'une oeuvre ou d'un événement artistique en fonction d'interlocuteurs et de publics divers Il devra faire preuve des compétences suivantes : une solide connaissance des arts contemporains (arts du spectacle, arts plastiques) et de ses problématiques compétences techniques, notamment plasticiennes une bonne connaissance du réseau culturel (institutions, musées, galeries ) Secteurs d'activité : Secteur artistique, public ou privé: musées, centres d'art, fonds nationaux et régionaux d'art contemporain, galeries, théâtres, opéras, et, d'une façon plus générale, toutes les institutions artistiques et culturelles en France et à l'étranger. PME travaillant dans le domaine de la communication visuelle, de la publicité, de la photographie, du cinéma, de l'audiovisuel, des nouvelles technologies, des métiers d'art spécialisés, de la mode, de la cr ...

  Provider NameUniversité de Lorraine

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)
 10. Master arts, lettres, langues mention musique et musicologie spécialité administration et gestion de la musique

  La formation a pour objectif de donner aux étudiants la maîtrise des outils pratiques et théoriques leur permettant de s’insérer efficacement dans le marché du travail : dans un environnement professionnel privé ou public, dans un environnement national ou international, pour concevoir, produire, diffuser ou gérer un projet musical, pour participer à la mise en place, au fonctionnement ou au développement d’une organisation intervenant dans le domaine de la musique vivante ou enregistrée. Direction et administration de salles de spectacles et d’ensembles musicaux, production de spectacles, directions de la culture de collectivités locales, management d’artistes, etc. ...

  Provider NameUniversité Paris-Sorbonne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)

Pages