• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 56 items
 1. Bachelor and Master of Fine Arts (3,5 + 2 years)

  The goal of the studies leading to a Bachelor of Fine Arts degree (lower university degree) is to encourage the student to find his/her own strengths, means of expression and areas of interest in the field of fine arts. The degree offers the students the abilities for carrying out independent artistic work and understanding their own activities as a part of the context of contemporary art and the society in which the role of an artist can take many forms. The degree provides the students with the qualifications needed in order to participate in the studies leading to higher university degree as well as for continuous learning. The goal of the studies leading to a Master of Fine Arts degree (higher university degree) is to offer the students the abilities for working as independent artists in the field of fine art and to understand their own activities as a part of the contexts of contemporary art and the society in which the role of an artist can take many forms. The degree will provide the qualifications for working in the roles of a professional and developer of fine arts in demanding positions and to participate in international cooperation. ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. The doctoral programme at the Academy of Fine Arts, Doctor of Fine Arts (4 yrs)

  No description available ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Valokuvauksen osaamisala

  Kuva-artesaanin opinnoissa opit: käyttämään monipuolisesti kameraa (perehdyt myös perinteiseen valokuvaukseen) luomaan valaistuksia erilaisissa kuvaustilanteissa käsittelemään kuvia sekä tulostamaan niitä hallitsemaan studiokuvauksen perusteet dokumentoimaan ympäristöä ja tapahtumia monipuolisesti kuvakerronnan keinoin tuntemaan valokuvan historiaa ja tulkitsemaan kuvan viestejä toimimaan luontevasti ja ammattimaisesti käytännön asiakas- ja kuvaustilanteissa Koulutuksessa korostuu yrittäjämäinen työskentely. Opinnoissa harjaannutaan valokuvaajan taidoissa monipuolisten kuvaustehtävien, asiakastöiden ja vähintään 30 osp työssäoppimisen avulla. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön Tutustu Artesaanit -blogiin Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen aikana. Lisätietoja valintaperusteista (pääsykoe) ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Kangas

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Valokuvauksen osaamisala

  Kuva-artesaanin opinnoissa opit: käyttämään monipuolisesti kameraa (perehdyt myös perinteiseen valokuvaukseen) luomaan valaistuksia erilaisissa kuvaustilanteissa käsittelemään kuvia sekä tulostamaan niitä hallitsemaan studiokuvauksen perusteet dokumentoimaan ympäristöä ja tapahtumia monipuolisesti kuvakerronnan keinoin tuntemaan valokuvan historiaa ja tulkitsemaan kuvan viestejä toimimaan luontevasti ja ammattimaisesti käytännön asiakas- ja kuvaustilanteissa Koulutuksessa korostuu yrittäjämäinen työskentely. Opinnoissa harjaannutaan valokuvaajan taidoissa monipuolisten kuvaustehtävien, asiakastöiden ja vähintään 30 osp työssäoppimisen avulla. Tutustu tarkemmiin koulutuksen sisältöön Tutustu Artesaanit -blogiin Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen aikana. Lisätietoja valintaperusteista (pääsykoe) ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Kangas

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Bachelor of Culture and Arts

  Kurser (workshops) i tekniker och uttryck (t ex måleri, skulptur, grafik, video, fotografi, ljud) blandas med ateljéstudier; perioder då studerande fördjupar sig i det egna arbetet (både tekniskt och tematiskt). I ateljéstudierna sker undervisningen genom individuell handledning. Workshops med gästlärare (även internationella) erbjuds med jämna mellanrum och de är valbara på alla årskurser. Samtidskonst är ett centralt begrepp i studierna. Samtidskonsten innefattar en stor mängd konstarter och tekniker. Konst är kommunikation genom en variation av former och uttryck. Under fyra år av studier finns både tid och möjlighet att på olika sätt fördjupa sig både i tematik och teknik – samt studera specifikt de tekniker/uttryck de studerande personligen är mest intresserade av. Studerande ska kunna plocka ut och utnyttja ”de bästa bitarna” för att skapa en egen profil. Parallellt med praktiskt konstutövande läser studerande teoretiska ämnen (t ex konsthistoria, kulturkunskap) som förklarar konst och samhälle ur ett flertal olika perspektiv. Utbildningen innehåller även en gästkonstnärsverksamhet vilket innebär att studerande kommer i kontakt med internationella konstnärer som befinner sig på campus och arbetar med sina egna projekt. Dessa konstnärer ordnar ibland olika former av workshops. Kontinuerligt arrangeras även ”Artist Talks” så yrkesutövande konstnärer presenterar sitt arbete samt diskuterar yrkesrelaterade frågor ofta ur ett internationellt perspektiv. Studerande kan välja fokusområde och/eller teknik enligt ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kuva- ja mediataiteen osaamisala

  Är du kreativ, initiativrik och har ett intresse för visuell kommunikation? Eller har du ett intresse för att påverka den visuella delen av samhället som omger oss? Då kan bildartesanutbildningen vara rätt val för dig. Som utbildad bildartesan har du färdigheter inom bildkonst, måleri, skulptur och konstgrafik. Du behärskar även grunderna inom fotografi, film, bildhanteringsprogram och grafisk formgivning. Vid YA! kan du välja att inrikta dina studier på måleri, konstgrafik, ny bild- och mediekonst eller skulptur. Då du inleder dina studier vid YA! görs en personlig studieplan upp. Planen bearbetas under studiernas gång. Undervisningen genomförs både i klass och på fältet under perioderna med inlärning i arbete. Bildartesanstuderandena håller till i Campus Allegro. Där finns moderna utrymmen utrustade med det senaste inom tekniken både för musiker och bildartesaner. Studerandena har tillgång till konsertsalar, utställningshallar och inspelningsstudior – allt för att vi ska kunna erbjuda en så bred utbildning som möjligt. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Jakobstad, Köpmansgatan

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kuva- ja mediataiteen osaamisala

  Är du kreativ, initiativrik och har ett intresse för visuell kommunikation? Eller har du ett intresse för att påverka den visuella delen av samhället som omger oss? Då kan bildartesanutbildningen vara rätt val för dig. Som utbildad bildartesan har du färdigheter inom bildkonst, måleri, skulptur och konstgrafik. Du behärskar även grunderna inom fotografi, film, bildhanteringsprogram och grafisk formgivning. Vid YA! kan du välja att inrikta dina studier på måleri, konstgrafik, ny bild- och mediekonst eller skulptur. Då du inleder dina studier vid YA! görs en personlig studieplan upp. Planen bearbetas under studiernas gång. Undervisningen genomförs både i klass och på fältet under perioderna med inlärning i arbete. Bildartesanstuderandena håller till i det nybyggda Campus Allegro. Där finns moderna utrymmen utrustade med det senaste inom tekniken både för musiker och bildartesaner. Studerandena har tillgång till konsertsalar, utställningshallar och inspelningsstudior – allt för att vi ska kunna erbjuda en så bred utbildning som möjligt. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Jakobstad, Köpmansgatan

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kuvataiteilija (AMK), valokuva, päivätoteutus

  Kuvataiteen opinnoissa perehdytään kuvataiteen ammatillisiin erityisvaatimuksiin, historiaan ja tutkimukseen. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen tekotapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Kuvataiteen opiskelu on mm. menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kautta opiskelija rakentaa omaa kuvataiteilijuuttaan. Perusopintoihin kuuluvat mm. kieliopinnot, taiteellisen työskentelyn perusteet ja keskeiset kuvataiteilijan ammatissa vaadittavat perusopinnot. Suuntaaviin ammattiopintoihin kuuluvat kuvataiteen työpajat sekä kuvataiteen ja valokuvan ammattiopinnot. Valokuvan ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy valokuvan tekniikoihin digitaalisesta perinteiseen sekä valokuvaan ilmaisumenetelmänä. Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina. Osa vapaasti valittavista opinnoista on integroitu osaksi taiteellista opinnäytetyötä. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellis ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus

  Kuvataiteen opinnoissa perehdytään kuvataiteen ammatillisiin erityisvaatimuksiin, historiaan ja tutkimukseen. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen tekotapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Kuvataiteen opiskelu on mm. menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kautta opiskelija rakentaa omaa kuvataiteilijuuttaan. Perusopintoihin kuuluvat mm. kieliopinnot, taiteellisen työskentelyn perusteet ja keskeiset kuvataiteilijan ammatissa vaadittavat perusopinnot. Suuntaaviin ammattiopintoihin kuuluvat kuvataiteen työpajat sekä kuvataiteen ja valokuvan ammattiopinnot. Kuvataiteen ammattiopinnoissa opiskelija voi syventyä kuvanveistoon, maalaukseen, piirustukseen tai taidegrafiikkaan. Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina. Osa vapaasti valittavista opinnoista on integroitu osaksi taiteellista opinnäytetyötä. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellisessa työympärist ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Graafisen suunnittelun osaamisala

  Opiskelu sisältää graafisen suunnittelun, painotuotteen-, web julkaisujen, markkinointikampanjoiden, pakkausten ja kuvituksien suunnittelua, sekä niihin liittyvien osaamisalueiden teorian hallintaan tähtäävää opiskelua, sekä käytännön harjoittelua oppilaitoksessa ja kanssamme yhteistyössä toimivien yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. ...

  Provider NameValidia Ammattiopisto, Järvenpää

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages