• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 88 items
 1. Logik, masterprogram

  Logic, Master's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Logik, masterprogram

  Logic, Master's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Kandidatprogram i matematik

  Bachelor's Programme in Mathematics ...

  Provider NameLinköpings universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Ekoingenjör

  Ekoingenjören strävar efter att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle genom att kombinera teknisk förståelse och analysförmåga med djupare kunskaper inom miljövetenskap. Som miljöingenjör med ett helhetsperspektiv kan du fungera som ett nav i arbetet med att söka tekniska lösningar och med att sammanföra olika expertområden. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Tillämpad samhällsvetenskaplig analys, masterprogram

  På detta program får du en bred kunskap om olika metoder och tillvägagångssätt inom den tillämpade samhällsvetenskapliga forskningen. I centrum står relationen mellan samhället och individerna, till exempel hur vissa kollektiva beteenden kan uppstå i komplexa system. Många av samhällets mest akuta problem faller långt från gränserna av den traditionella disciplinära forskningen och kräver nya idéer ? som vetenskapen måste förhålla sig till. Masterprogrammet i tillämpad samhällsanalys ger goda möjligheter att välja och specialisera sig inom specifika samhällsfrågor. Du får också de kunskaper som krävs för att genomföra oberoende forskning.Urvalet av studenter som sökt baseras delvis på ansökningsbrev och cv. ...

  Provider NameLinnéuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Tekniskt basår

  Technology Foundation Year ...

  Provider NameMälardalens högskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Engelska

  I programmet varvar du ämnesstudier i idrott och hälsa och engelska med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Idrott och hälsa är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, engelska är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik.I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. ...

  Provider NameÖrebro universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Historia

  I programmet varvar du ämnesstudier i idrott och hälsa samt historia med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Idrott och hälsa är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, historia är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik.I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. ...

  Provider NameÖrebro universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Matematik

  I programmet varvar du ämnesstudier i idrott och hälsa och matematik med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Idrott och hälsa är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, matematik är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. ...

  Provider NameÖrebro universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Biologi

  I programmet varvar du ämnesstudier i idrott och hälsa samt biologi med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Idrott och hälsa är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, biologi är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. ...

  Provider NameÖrebro universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages