• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 5 items
 1. Digital Design

  Im Master Studiengang Digital Design werden gestalterische Regeln in Verbindung mit aktuellen medientechnologischen Kenntnissen vermittelt. Studierende können zu Beginn ihres Studiums eine der drei Masterklassen und somit ihre individuelle Spezialisierung wählen. Dies sind: Experimentelle Medien, Grafik Design oder Fotografie ...

  Provider NameFachhochschule St. Pölten GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 2. MultiMediaArt

  Der Masterstudiengang MultiMediaArt zielt auf die Ausbildung fortgeschrittener gestalterischer Kompetenzen für Konzeption, Kreation und Management von Multimedia. Das Curriculum und der gesamte Ablauf des Studiums sind auf die Entwicklung und Umsetzung anspruchsvoller Multimedia-Projekte ausgerichtet. Intensive Projektcoachings und Beratungen begleiten die Studierenden von Beginn an. Außerdem bietet das Studium viele Freiheiten für die individuelle Schwerpunktsetzung. Etwa die Hälfte der Studienfächer wählen die Studierenden selbst aus. Zusätzlich zu ihrem Major wählen die Studierenden eine Nebenvertiefung (Minor). Zur Auswahl stehen die Fächer Gamedesign, Aaudiovisuelles Environment, Crossmedia-Design und Future Cinema. Weiters ist im Studium eine Masterarbeit zu verfassen und eine Masterprüfung abzulegen. ...

  Provider NameSalzburg University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 3. Dizains- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Profesionālais maģistrs dizainā vai profesionālais maģistrs dizainā un datordizainers. Maģistrantūras beidzēji varēs sniegt kompetentus pakalpojumus šādos virzienos: • reklāmas objektu un izstāžu aprīkojuma dizainā; • poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā; • reklāmas fotogrāfijas dizainā un krāsu korekcijā; • digitālās animācijas dizainā; • TV, video, gaismas un šovu dizainā. Profesionālā maģistra studiju programmas mērķi un uzdevumi: Dizaina profesionālā maģistra studiju programma nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, pamatojoties uz jau iegūto kvalifikāciju, sniedz maģistra profesionālo augstāko izglītību dizaina jomā, piešķirot maģistra grādu dizainā un datordizainera kvalifikāciju. Studiju programmas mērķi: 1. pilnveidot zinātniskās un profesionālās pamatprasmes projektēšanā, patstāvīgo radošo projektu izveidē un prezentācijā; 2. veicināt maģistrantu zināšanu, prasmju un iemaņu dizainā pilnveidošanu, lai attīstītu spēju orientēties mūsdienu pasaules, Eiropas, Baltijas reģiona un Latvijas dizainā; 3. dot iespēju maģistrantiem realizēt sevi kā profesionālu, brīvu, atbildīgu un radošu personību. Programmas ietvaros tiek attīstītas profesionālās iemaņas un prasmes šādos virzienos: • dizaina profesionālajā darbībā un datordizainera kvalifikācijā; • dizainera profesionālās un pētnieciskās karjeras veidošanā; • vadības uzdevumu risināšanā dizaina projektos. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Izglītība- Prof. mag. studijas

  Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē, vai profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no sekojošiem virzieniem: - bioloģijas un ķīmijas skolotājs, - ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs, - fizikas un matemātikas skolotājs, - matemātikas un informātikas skolotājs, - latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā valoda), - krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/svešvaloda), - angļu valodas un vācu vai franču, vai zviedru, vai spāņu, vai poļu valodas skolotājs, - vācu valodas un angļu vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - poļu valodas un angļu vai vācu, vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs; - vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs - kulturoloģijas skolotājs, - vizuālās mākslas skolotājs. Studiju programmas raksturojums: pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst profesionālā maģistra grādu izglītībā vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā. Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas skolotāju izglītībā, sekmējot padziļinātu pedagoģiskās kompetences attīstību un sagatavošanos patstāvīgai ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Vispārējās izglītības skolotājs- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni (studiju forma un ilgums) • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads) - profesionālā maģistra grāds bez kvalifikācijas ieguves. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 2 gadi) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) • angļu valodas skolotājs • vācu valodas skolotājs • franču valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) • mājturības un tehnoloģiju skolotājs • psiholoģijas skolotājs • mūzikas skolotājs • pirmsskolas izglītības metodiķis Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 2 gadi) • latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • angļu un franču valodas skolotājs • angļu un vācu valodas skolotājs • angļu un krievu valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs • mājturības un tehnoloģiju skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • matemātikas skolotājs • informātikas skolotājs • fizikas skolotājs • bioloģija skolotājs • speciālās izglītības skolotājs • sporta skolotājs • vēstures un sociālo zinību skolotājs • speciālās izg ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia