• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 527 items
 1. Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap

  Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Kultur och demokrati, masterprogram

  Culture and Democracy, Master's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion

  Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Emotioner påverkar hur vi agerar och hur vi upplever vår vardag till exempel i interaktion med andra människor, i de val vi gör, vad vi uppmärksammar men framförallt är de viktiga för vårt välmående, både psykiskt och fysiskt. Utbildningen syftar till att ge en solid bas i emotionsteori och en vetenskaplig skolning som avser skärpa förmågan till analytiskt och systematiskt tänkande samt förmågan att självständigt kunna utvärdera, och bidra till forskningsfältet. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Genuspraktiker, masterprogram

  Gendering Practices, Master's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Magisterprogram i socialt arbete

  De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig och konflikter, fattigdom och barn som far illa, för att nämna några. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap

  Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Genuspraktiker, masterprogram

  Gendering Practices, Master's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Magisterprogram- Arbetsliv, hälsa och rehabilitering

  Magisterprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta för ett hälsofrämjande arbetsliv. Utbildningen ger dig kunskap om hur hälsa kan främjas, ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt kan bedrivas. Programmet ger specialkompetens för att driva förbättringsarbete kring hälso- och ohälsorelaterade frågor i arbetslivet. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap

  Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion

  Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Emotioner påverkar hur vi agerar och hur vi upplever vår vardag till exempel i interaktion med andra människor, i de val vi gör, vad vi uppmärksammar men framförallt är de viktiga för vårt välmående, både psykiskt och fysiskt. Utbildningen syftar till att ge en solid bas i emotionsteori och en vetenskaplig skolning som avser skärpa förmågan till analytiskt och systematiskt tänkande samt förmågan att självständigt kunna utvärdera, och bidra till forskningsfältet. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages