• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2665 items
 1. Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap

  Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Konstnärligt masterprogram i Design

  MFA Programme in Design ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Kultur och demokrati, masterprogram

  Culture and Democracy, Master's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Projektbaserat masterprogram i datateknik

  Projektbaserat masterprogram i datateknik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom datateknik och har siktet inställt på en karriär inom forskning eller utveckling. Utbildningen är också en utmärkt förberedelse för forskarstudier. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med de akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Projektbaserat masterprogram i kemi

  Projektbaserat masterprogram i kemi vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning och utveckling. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning

  Master's Programme for communication officers in the public sector ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum

  MFA Programme in Applied Arts and Design, Textile-Body-Space ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion

  Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Emotioner påverkar hur vi agerar och hur vi upplever vår vardag till exempel i interaktion med andra människor, i de val vi gör, vad vi uppmärksammar men framförallt är de viktiga för vårt välmående, både psykiskt och fysiskt. Utbildningen syftar till att ge en solid bas i emotionsteori och en vetenskaplig skolning som avser skärpa förmågan till analytiskt och systematiskt tänkande samt förmågan att självständigt kunna utvärdera, och bidra till forskningsfältet. ...

  Provider NameMittuniversitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram

  Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Genuspraktiker, masterprogram

  Gendering Practices, Master's Programme ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages