• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo (Viticulture, Enology and Fruitgrowing)

No translation available for Swedish. Showing the original language.

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo (Viticulture, Enology and Fruitgrowing)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program omogoča študentom pridobitev strokovnega znanja in usposobljenosti za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Zagotavlja znanja, ki jih diplomant potrebuje za maksimalno zaposljivost na trgu delovne sile Republike Slovenije in Evropske unije. Obvezen sestavni del tega študijskega programa je praktično izobraževanje v delovnem okolju. Pridobitev delovnih spretnosti s prakso je študentu omogočena na Univerzitetnem centru za vinogradništvo in vinarstvo na Meranovem in sadjarstva na lokaciji Univerzitetnega kmetijskega centra ter kmetijskih zavodih, državni upravi na področju kmetijstva in v tujini. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and Life Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fk@uni-mb.si
Spletni naslov: http://fkbv.um.si/
Telefon: (+386) 02 320 90 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir vinogradništva in sadjarstva (VS) - diplomirana inženirka vinogradništva in sadjarstva (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. vin. in sad. (VS)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Pivola 010, Hoče-Slivnica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lendavska ulica 028, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija