• EQF Home Page Icon

Moving to a country to study

Moving to a country to study


Please select a country to see the relevant information

In Estonia the education system is centrally managed by the Ministry of Education and Research. Early childhood education and care is managed by local authorities, and is not part of the State's responsibilities. Primary and lower secondary education is organised as a single structure system, beginning at the age of 7 and consisting of nine years of compulsory schooling. Upper secondary education is not compulsory, but the vast majority of the population participates. Higher education is...

Category:Moving to a country

EURES aitab leida tööd välismaal

Euroopa tööhõivetalitus (EURES) on koostöövõrgustik, mille ülesandeks on aidata kaasa tööjõu vabale liikumisele Euroopa Majanduspiirkonnas, kaasatud on ka Šveits. Võrgustikus osalevad riiklikud tööhõivetalitused, ametiühingu- ja tööandjate organisatsioonid. Võrgustikku koordineerib Euroopa Komisjon.

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country