• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vestonomi (AMK), vaatetusala, päivätoteutus

Vestonomi (AMK), vaatetusala, päivätoteutus

Course Information

Opinnot sisältävät vaatetusalan liiketoiminnan keskeiset periaatteet, vaatetus- ja valikoimasuunnittelun, kaavoituksen, tuotekehityksen sekä laadun ja tuotannonhallinnan osa-alueet.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Metropolia University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Metropolia University of Applied Sciences
hakijapalvelut@metropolia.fi
admissions@metropolia.fi
09 7424 5000
Bulevardi 31, 00180, HELSINKI
PL 4000, 00079, METROPOLIA
Bulevardi 31
00180 Helsinki
Finland
PO Box 4000
00079 Metropolia
Finland
+358 9 7424 5000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Vestonomi (AMK)
Qualification awarded description:

Vaatetusalan ammattikorkeakoulutuksessa hankittu asiantuntijuus perustuu työelämässä tarvittavaan vaatetusalan prosessien kokonaishallintaan, joka omaksutaan monipuolisen työelämäyhteistyön ja oppimistehtävien kautta.

Vestonomilla on syvällinen vaatetusalan materiaalituntemus ja valmiudet ennakoida tulevia trendejä. Hän osaa vaatteiden kansainväliseen tuotantoprosessiin liittyvää valmistuttamista ohjeistamalla ja mitoittamalla tuotteita. Tiimityöosaajana vestonomi kykenee ilmaisemaan itseään niin visuaalisesti kuin verbaalisestikin kansainvälisen työyhteisön kulttuurilliset erot huomioiden. Hän ymmärtää myös alaan liittyvän eettisen ja ekologisen vastuun, sekä palvelukonseptin merkityksen työssä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Bulevardi 31, 00180, HELSINKI