• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tulkki (AMK), Viittomakieli ja tulkkaus, päivätoteutus

Tulkki (AMK), Viittomakieli ja tulkkaus, päivätoteutus

Course Information

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus kestää 4 vuotta ja sisältää 240 opintopistettä päätoimisia opintoja Ne muodostavat humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeellä tulkki (AMK). Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan yhtenä ryhmänä vahva pohja viittomakielialalle sekä erilaisten kommunikaatiomenetelmien ja asiakasryhmien laajaan tuntemukseen. Toisen opiskeluvuoden lopussa opiskelija suuntautuu soveltuvuutensa ja kiinnostuksensa perusteella joko kielten väliseen tulkkaukseen tai kielensisäiseen tulkkaukseen ja kommunikaatiomenetelmien pedagogiseen ohjaukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opinnot painottuvat joko suomalaisen viittomakielen ja suomen kielen väliseen tulkkaukseen tai tulkkaukseen jollakin puhetta tukevalla tai korvaavalla kommunikaatiomenetelmällä. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon sisältyy myös pedagogisten taitojen hankkiminen tukiviittomien ja tukimenetelmien opetusalalla. Kirjoitustulkkauksen voi valita molemmissa vaihtoehdoissa vapaasti valittaviksi.

Opetussuunnitelma on teemoitettu lukukausittain siten, että osaaminen etenee spiraalimaisesti kohti laadukasta tulkkaustaitoa. Esimerkiksi kolmannen lukukauden teema Monikulttuurinen toimintaympäristö täydentyy vahvalla tulkkauksen osaamisella seitsemännellä lukukaudella teemassa Kulttuuriympäristöt ja tulkkaus. Opetussuunnitelmassa on pyritty integroimaan tiettyjä keskeisiä oppiaineksia laajempiin yhteyksiin. Esimerkiksi työkielten opinnot (suomen kieli ja viittomakieli) kulkevat juonteina, kielipolkuina, muissa ammattiopinnoissa. Opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö ja 10 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Opintojen aikana on mahdollista lähteä kansainväliseen vaihtoon, jolloin opiskelija suorittaa 7. lukukauden pääsääntöisesti vaihtokohteessa.

Opintojensa alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops), jota päivitetään opintojen edetessä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipiste
Provider Contact Info: 

Ruukinkatu 2 - 4, 20540, TURKU
hakijapalvelut@diak.fi
admissions@diak.fi
020 690 439
02 238 8023

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tulkki (AMK)
Qualification awarded description:

Koulutuksen tavoite:

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa opiskellaan tulkiksi (Tulkki AMK). Tutkintoa suorittamaan voi hakeutua ilman viittomakielen tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien osaamista. Koulutuksessa opiskelija hankkii vahvan kieli- ja kommunikaatiotaidon sekä osaamisen tulkkina asiakastyössä ja elinikäisenä oppijana. Tutkinnosta valmistuvan tulkin työkielet ovat suomen kieli ja suomalainen viittomakieli tai puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät, ja hän osaa tulkata näiden välillä. Tulkki osaa toimia kuulovammaisten tai puhevammaisten asiakkaiden tulkkina suullisissa viestintätilanteissa. Hän hallitsee toimivan vuorovaikutuksen ja erilaiset viestintätilanteet tulkin roolissa. Hän osaa tulkata vaihtelevissa asiointi-, opiskelu-, työelämä- ja vapaa-ajan tilanteissa asianmukaisesti ja joustavasti. Tulkki AMK osaa soveltaa tulkkausalan keskeisiä teoreettisia ja käytännön tietoja, taitoja ja osaamista työtilanteissa. Hän osaa tiedottaa omasta työstään ja roolistaan asiakkaita ja varmistaa tulkkaustilanteiden onnistumisen. Hän kykenee ottamaan vastaan palautetta työstään ja suuntautumaan sen mukaisesti. Hän hallitsee työelämässä toimimisen taidot työyhteisössään. Hän on vahva eettinen osaaja, luotettava, tarkka ja tilannetajuinen. Opintojen lopussa tulkkiopiskelija suorittaa tulkkirekisterikokeen, jonka läpäistyään hänet liitetään Kelan valtakunnalliseen tulkkirekisteriin.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ruukinkatu 2 - 4, 20540, TURKU