• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tradenomi (ylempi AMK), Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen

Tradenomi (ylempi AMK), Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen

Course Information

Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja tietojenkäsittelyn, teknologiaosaamisen ja liiketoimintaosaamisen alalta. Opinnoissa korostuvat johtamisosaaminen ja kehittämisosaaminen. Lisäksi opiskelija valitsee omaa asiantuntijuuttaan syventääkseen opintoja mm. liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja juridiikasta. Kaikissa opintojaksoissa korostuvat strateginen ajattelu ja kehittäminen.

Koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille työelämävalmiuksille eli kompetensseille. Näitä kompetensseja ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelmassa korostuu liiketoiminnan kehittäminen ja  innovatiivinen toiminta. Opetussuunnitelmaa, opintojaksojen sisältöjä ja oppimistavoitteita ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset, kehittämistarpeet ja kansainvälisyyden edellyttämät vaatimukset.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaani University of Applied Sciences, School of Business
Provider Contact Info: 

Kajaani University of Applied Sciences, School of Business
hakijapalvelut@kamk.fi
admissions@kamk.fi
08 6189 9626
044 7101 120
PL 52, 87101, KAJAANI
Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tradenomi (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa yrityksiin ja organisaatioihin kehittämisorientoituneita asiantuntijoita ja esimiestason/johtamisen osaajia tietojenkäsittelyn alalle. Koulutus on työelämän kehittämistutkinto, jossa opiskelija kehittää sekä omaa asiantuntijuuttaan että työyhteisöään. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden osaamisen laaja-alaiseen ja monipuoliseen kehittämiseen. 

Koulutus antaa opiskelijoille valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, sekä tietojen ja menetelmien soveltamiseen ja hyödyntämiseen. Koulutus antaa myös työyhteisöille mahdollisuuden kehittää toimintaansa erilaisten koulutukseen kuuluvien oppimistehtävien ja erityisesti opinnäytteenä tehtävän kehittämistehtävän avulla.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI