• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Specialistsjuksköterska - operationssjukvård

Specialistsjuksköterska - operationssjukvård

Course Information

Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specialistsområden inom hälso-och sjukvården. Operationssjuksköterskans profession baseras på teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter i vård av patienter vid såväl akut som planerad kirurgi. En operationssjuksköterska har ansvar för planeringen för en patient i taget vilket ger möjlighet att kunna möta och samtala med patienter och eventuellt närstående. Operationssjuksköterskan har en unik kompetens och ingår i ett operationsteam. Fria sökord: operationssjukvård specialistsjuksköterska

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-26

Provider Information

Provider Name: 
Karlstads universitet
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Karlstads universitet 651 88 KARLSTAD, info@kau.se, http://www.kau.se/