• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Safety and Security, VQ

Safety and Security, VQ

Course Information

Turvallisuusvalvoja voi toimia vaihtelevissa työtehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla vastaanottopalveluissa, vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävissä, teknisten turvallisuusjärjestelmien toteutuksessa ja turvajärjestelmien asennukseen liittyvien tehtävien ylläpidossa. Työpaikka voi löytyä myös kiinteistönhoidon töissä.

Ammatillisissa opinnoissa perehdytään:

• turvallisuusalan lainsäädäntöön

• turvallisuustekniikan suunnitteluun, käyttöön ja asennuksiin

• vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan

• alan ammattietiikkaan, asiakaspalveluun ja yrittäjyyteen

• riskienhallintaan ja turvallisuussuunnitteluun

• ympäristölainsäädäntöön ja onnettomuuksien ehkäisyyn

Opiskelu on käytännönläheistä sisältäen runsaasti tekemällä oppimista työelämälähtöisillä harjoituksilla. Opiskelu sisältää kädentaitoja vaativia turvallisuusalan sähkötekniikkaan perustuvia asennustehtäviä. Opinnot sisältävät myös liikunnallisia käytännön harjoituksia voimankäyttösalilla. Opintoihin sisältyy työssäoppimisjaksot, jolloin työskennellään ja opitaan alan yrityksissä.

Hakijalta edellytetään nuhteetonta taustaa. Opiskelijaksi hyväksytyiltä pyydetään turvallisuusselvitys poliisiviranomaiselta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Start Date: 
10.08.17
Credits: 

180 ECVET competence points

Provider Information

Provider Name: 
Stadin ammattiopisto, Sturenkadun toimipaikka
Provider Contact Info: 

Sturenkatu 18 - 22, 00510, HELSINKI
hakutoimisto@edu.hel.fi
PL 3937, 00099, HELSINGIN KAUPUNKI
09 310 86059

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Turvallisuusvalvoja
Qualification awarded description:

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii esimerkiksi erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Hän osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä perusmuotoisia uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ja toimii yhteistyössä alan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Sturenkatu 18 - 22, 00510, HELSINKI