• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus

Course Information

Opetussuunnitelma on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa.

Opiskelija tutustuu rakenteiden toimintaan opiskelemalla mm. statiikkaa, lujuusoppia sekä betoni-, puu- ja teräsrakenteita. Rakenteiden kuormia lasketaan rakennesuunnittelussa.

Vuorovaikutus- ja johtamistaitoja opitaan parhaiten tekemällä. Ne tulevatkin tutuksi työmaaharjoittelussa ja muissa käytännön projektitöissä.

Opiskelija opiskelee esimerkiksi
- aikataulusuunnittelua ja työmaan ohjausta,
- rakentamistaloutta,
- työmaatekniikkaa,
- työmaa- ja työnsuunnittelua,
- johtamista ja
- neuvottelutaitoa sekä yritystoimintaa.

Käytännön harjoittelu ja projektiopinnot ovat tärkeä osa koulutusta. Opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse ja oppii näin samalla arvokkaita työnhakutaitoja.

Opintoihin kuuluu viimeisenä vuonna tehtävä opinnäytetyö. Tekniikan yksikön laajat kansainväliset yhteydet tarjoavat hyvän mahdollisuuden opiskeluun ja harjoitteluun myös ulkomailla.

Opetussuunnitelmaa päivitetään vuosittain pätevyysvaatimusten mukaisesti.

<Linkki opintosuunnitelmaan> http://opsweb.seamk.fi/?code=RAKME-2016 

<Linkki SeAMKin verkkosivulle> http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Rakennusmestari-%28AMK%29,-Rakennustekniikka 

 

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Tekniikka, Seinäjoki
Provider Contact Info: 

hakijapalvelut@seamk.fi
020 124 5001
020 124 3000
PL 64, 60101, SEINÄJOKI
Kampusranta 9 A, 60320, SEINÄJOKI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Rakennusmestari (AMK)
Qualification awarded description:

SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa suuntaudutaan talonrakennustekniikkaan.

Rakennusmestari johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääsee talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin.

Rakennusmestari sekä hallitsee rakennustekniikan että ymmärtää rakenteiden toimintaa. Hän tietää siis, miten rakennus rakennetaan ja miten se käyttäytyy eri sääolosuhteissa ja kuormitustilanteissa. Rakennusmestari osaa huolehtia rakennustyömaasta kokonaisvaltaisesti, johtaen työnjälkeä. Hänellä on myös oltava hyvät vuorovaikutustaidot, jotta osaa ohjata työmaalla työskenteleviä.

SeAMKissa koulutetaan rakennusmestareita, jotka kantavat ylpeydellä vastuunsa ja haluavat tehdä hyvää jälkeä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kampusranta 9 A, 60320, SEINÄJOKI