• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Muusikko (AMK), Musiikin koulutus

Muusikko (AMK), Musiikin koulutus

Course Information

Musiikin koulutus painottuu länsimaiseen taidemusiikkiin. Huomioimme koulutuksessa myös työelämässä tarvittavia rytmimusiikin osaamisvaatimuksia.

Muusikkokoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • instrumenttiopinnot
 • yhteismusisointi
 • säestäminen ja korrepetitio
 • säveltäminen
 • näyttelijäntyö, tanssi ja musiikkiteatteri
 • musiikinteoria ja -historia
 • musiikkiteknologia
 • viestintätaidot
 • verkkoviestintätaidot
 • musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen
 • työergonomia ja työhyvinvointi
 • opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja tutkimusmenetelmät

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan seuraavia opintoja:

 • edellä mainittujen syventäviä opintoja
 • kuoron- ja orkesterinjohtoa
 • pop- ja jazz-musiikin teoriaa ja historiaa
 • vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa
 • improvisointia
 • muiden TAMKin kulttuurialan koulutusten osaamisia.

Tarkempaa tietoa musiikin koulutuksen sisällöistä löydät opinto-oppaasta.

Opiskelu on pitkäjänteistä

Musiikin koulutuksessa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen. Osa opiskelustasi muodostuu pitkäjänteisistä, useiden vuosien kestoisista opintokonaisuuksista, osa opinnoista voidaan toteuttaa lyhyinä periodeina. Opiskeluaikanasi pääset osallistumaan orkesteri-, kuoro- ja kamarimusiikkitoimintaan sekä mukaan erilaisiin produktioihin. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutetaan erikoistumisalasi mukaan yhteismusisointina, säveltämisenä tai osallistumisena musiikillisiin projekteihin tai produktioihin.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Tampere University of Applied Sciences, TAMK Music Academy
Provider Contact Info: 

F. E. Sillanpään katu 9, 33230, TAMPERE
Tampere University of Applied Sciences, TAMK Music Academy
hakijapalvelut@tamk.fi
admissions@tamk.fi
03 2452 222
03 245 2111

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Muusikko (AMK)
Qualification awarded description:

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sinulle muusikon tehtävien edellyttämä korkeatasoinen soiton, laulun tai säveltämisen ydinosaaminen sekä musiikinteorian ja -historian hallinta. Koulutuksen tuottamaa ydinosaamista täydennät muilla opinnoilla, kuten yhteismusisoinnilla, musiikkiteknologialla, musiikkiteatterilla, projektiopinnoilla tai oman kiinnostuksesi mukaan valitsemillasi musiikin vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla.

Musiikillisten ja pedagogisten taitojen lisäksi kehität kielitaitoa, viestintä- ja verkkoviestintätaitoja, taiteilijayrittäjyyden, työhyvinvoinnin sekä tutkimuksen ja  kehittämisen osaamista.

Voit valita erikoistumisalasi kolmesta suuntautumispolusta: esittävä säveltaide, säveltäjä tai musiikkiteatteri.

Course Locations

Reference Data

Course address:

F. E. Sillanpään katu 9, 33230, TAMPERE