• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus

Course Information

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus koostuu teoriaopinnoista, projekteista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ammattiopinnoilla on merkittävin rooli osaamisen kehittäjänä. Ammattiopintoja on opintojen kaikissa vaiheissa. Ammattiopinnoissa opiskellaan mm. projektin hallintaa, ohjelmistosuunnittelua ja ohjelmointia. Perusta insinööriopinnoille luodaan kuitenkin matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Lisäksi opintoihin kuuluu esimerkiksi viestintää ja kieliopintoja. Työelämäyhteyksiä kehitetään projektien lisäksi harjoittelussa ja opinnäytetyön aikana.

Peliteknologian opinnoissa erikoistutaan ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on pelimoottori- ja peliohjelmoinnissa. Pelimoottoriohjelmoinnin moduulissa opitaan myös reaaliaikagrafiikan tai visuaalisten efektien ohjelmointia, peliohjelmoinnissa esimerkiksi mobiilipelien tai verkkopelien ohjelmointia sekä perehdytään pelien tekoälyyn. Kolmantena opiskeluvuonna osaamista täydennetään hyötypelien (serious games), simulaattoriympäristöjen ja/tai datacenter- ratkaisujen opinnoilla. Opiskelu on osin projektimuotoista ja työjärjestykseen onkin varattu kokonaisia projektipäiviä, jolloin opiskelijat keskittyvät projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen pelialan laboratorioissa. Myös Kajaanin ammattikorkeakoulun projektit ja simulaattorit, VR First laboratorio ja Sony PS4/Vita yhteistyö antavat opiskelijoille mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen. Lue lisää blogista.

Älykkäät järjestelmät koulutuksessa erikoistutaan laitesuunnitteluun ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Opintojen pääpaino on älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, pelillisyys, älykkäät ympäristöt ja teollisuus. Opiskelijalla on mahdollisuus  perehtyä myös uusiin teknologioihin, kuten esim. esineiden internet (Internet-of-Things). Älykkäiden järjestelmien koulutus on käytännön tekemistä hihat käärittynä. Opetuksessa opit koko kehitysketjun laitteesta pilveen.

Sensorit -> Mittaaminen -> Tiedon lähettäminen & käsittely -> Pilvipalvelut -> Visuaalinen palaute käyttäjän päätelaitteessa (mobiili, pc, multiplatform)

Opinnoissa valitaan lisäksi 15 op vaihtoehtoiset ammattiopinnot moduuli seuraavista vaihtoehdoista:

Älykkäät järjestelmät (peliteknologian valinneille) Datacenter opinnot Pelisuunnittelu Yrittäjyysopinnot International Game Technology/Intelligent Systems Studies

 

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4 vuotta

Start Date: 
29.08.17
Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus
Provider Contact Info: 

08 6189 9626
044 7101 564
PL 52, 87101, KAJAANI
Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Insinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen suuntautumisena ovat peliteknologia ja älykkäät järjestelmät. Opiskelijat saavat koulutuksessa valmiudet alan asiantuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen. Peliteknologian koulutuksesta valmistuu rautaisia ohjelmistoalan asiantuntijoita, jotka osaavat soveltaa osaamistaan pelialan lisäksi monilla muillakin teollisuuden aloilla. Älykkäät järjestelmät koulutuksesta valmistunut insinööri voi toimia mielenkiintoisissa tulevaisuuden teknologian laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joita yhdistää uteliaisuus – halu tietää asioiden taustat ja luoda omalla osaamisella parempaa tulevaisuutta. Luova ongelmanratkaisukyky on insinöörille tärkeä ominaisuus.  Koulutuksessa luodaan teknillinen kokonaisnäkemys, jonka pohjalta insinööri osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta vaativistakin suunnittelutehtävistä.

Lisätietoja http://www.kajakgamedev.fi

 

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI