• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Historian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Historian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti. Opinnot koostuvat sekä erilaisista lähiopetuksen muodoista että kirjallisista töistä. Lähiopetuksessa osallistutaan luennoille ja opiskellaan erilaisissa pienryhmissä, kuten lukupiireissä, joissa yhdessä opettajan tai tutkijan opastamana keskustellaan historian lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen kuuluvista teksteistä. Kirjallisissa tenteissä voidaan tenttiä alan tutkimuskirjallisuutta tai kirjoittaa esseitä opettajan kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen menetelmiä kehitetään ohjatusti seminaarissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Arts
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Arts
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PO Box 24
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Historian maisteriohjelman opinnot kouluttavat historian asiantuntijaksi. Se edellyttää perehtymistä erilaisin tutkimuksellisiin teemoihin ja aikakausiin (esim. taloushistoria, poliittinen historia, keskiajan historia, kaupunkihistoria jne.) sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Koulutuksen myötä opitaan huomaamaan, että asioita ei pidä ottaa annettuina. Kriittisyys, omaehtoinen arvostelukyky ja argumentaatiotaidot kehittyvät.

Historian opinnot antavat valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. Historianopintojen aikana harjaannutaan erottamaan pääasiat sivuasioista sekä asettamaan asioita ja ilmiöitä moninaisiin yhteyksiinsä. Opiskelu auttaa kehittämään persoonallista päättelykykyä, ja tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti ja tarpeen vaatiessa kriittisesti. Arkisto- ja lähdetyöskentely harjaannuttaa lukemaan erikielisiä, menneistä ajoista kertovia aineistoja.

Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opinnot antavat monenlaisia valmiuksia työelämään. Historian opinnoissa saatu ammattitaito ei liity yhteen ammattiin, vaan muuttuvilla työmarkkinoilla tärkeä uusien asioiden omaksumiskyky antaa sinulle mahdollisuudet suuntautua monenlaisille työurille ja sijoittua hyvinkin erilaisille elämänaloille.