• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Kandidaatintutkinnossa historian opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista.

Perusopinnoissa tavoitteena on historiantutkimuksen keskeisten periaatteiden ja historiallisen tiedon luonteen ymmärtäminen. Perehdyt kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleiseen historialliseen kehitykseen. Opintojaksot ovat kaikille pääaineopiskelijoille samat. Perusopinnot sisältävät sekä läsnäoloa vaativia että itsenäisesti opiskeltavia osuuksia.

Aineopinnoissa perehdyt historiantutkimuksen eri osa-alueisiin, mikä valmistaa sinua tulevan maisterivaiheen pääaineen valintaan. Opit soveltamaan historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttämään erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja. Opintojaksot ovat osin kaikille opiskelijoille samat, mutta valinnaiset opintojaksot antavat mahdollisuuden perehtyä juuri sinua kiinnostaviin teemoihin. Yhteisten jaksojen opinnot vaativat läsnäoloa kursseilla, mutta erikoistumisopintoja voi suorittaa joustavasti ja itsenäisesti.

Maisterintutkinnossa historian opinnot koostuvat pro gradu -tutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista.

Pro gradu -tutkielma on maisterintutkinnon opinnäyte, johon liittyy maisteriseminaari. Lisäksi perehdyt kaikille yhteisissä opintojaksoissa historiantutkimuksen menetelmiin, historiankirjoituksen historiaan sekä historianfilosofiaan. Valinnaiset opintojaksot antavat mahdollisuuden keskittyä juuri sinua kiinnostaviin teemoihin. Näiden erikoistumisopintojen valinnassa kannattaa huomioida työllistymistavoitteet, pro gradu -tutkielman aihe sekä omat kiinnostuksen kohteet. Laitos tarjoaa useita vuosittain vaihtuvia valinnaisia kursseja aiheista, jotka kytkeytyvät laitoksella tehtävään tutkimukseen ja projektityöskentelyyn. Maisteriseminaari edellyttää läsnäoloa, mutta muut opintojaksot voit halutessasi suorittaa myös itsenäisesti.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 + 2 vuotta

Start Date: 
01.09.17
Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Faculty of Humanities and Social Sciences
Provider Contact Info: 

+358 400 248 149
Faculty of Humanities and Social Sciences
hakijapalvelut@jyu.fi
admissions@jyu.fi
STUDENT AND ACADEMIC SERVICES
P.O. Box 35
FI-40014 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ
International Office
Seminaarinkatu 15, Building A
040 805 3404
PL 35, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Seminaarinkatu 15, A-rakennus, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Oletko kiinnostunut ihmisistä ja inhimillisestä toiminnasta, maailmasta ja menneisyydestä? Haluaisitko ymmärtää miksi ja miten meitä ympäröivä yhteiskunta on muotoutunut? Historian opiskelu antaa vastauksia näihin kysymyksiin: se opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa, mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa.

Historiassa et opiskele tosiasioita tai faktoja, vaan opettelet tulkitsemaan menneisyyttä. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous ja yhteiskunta muodostavat sen monimutkaisen kudelman, jota historia tieteenä pyrkii ymmärtämään. Kuva menneisyyden tapahtumista, henkilöistä ja aikakausista on aina historioitsijan tulkintaa, joten historiaa tehdään tutkimalla mennyttä aikaa.

Historian ja etnologian laitos tähtää kaikessa koulutuksessaan opiskelijoiden kasvamiseen itsenäisiksi ja vuorovaikutukseen kykeneviksi akateemisiksi asiantuntijoiksi, jotka voivat toimia valmistuttuaan erilaisissa työtehtävissä. Historian opiskelu antaa sinulle valmiudet tehokkaaseen tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja siihen pohjautuvan uuden tiedon tuottamiseen. Näistä taidoista on hyötyä lähes millä alalla tahansa. Historian alalta valmistutaan esimerkiksi opettajaksi, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi, tutkijaksi, arkistotyöhön tai hallintotehtäviin.

Tutustu historian ja etnologian laitoksen verkkosivuihin.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Seminaarinkatu 15, A-rakennus, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO