• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Företagsekonomi I

Företagsekonomi I

Course Information

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi I består av två grundkurser i organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande redovisning.Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2020-01-20

Provider Information

Provider Name: 
Högskolan Väst
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Högskolan Väst 461 86 TROLLHÄTTAN, registrator@hv.se, http://www.hv.se/