• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram

Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram

Course Information

Vill du utveckla din förmåga att analysera olika former av informationshantering? Detta är en påbyggnadsutbildning för dig som redan läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och vill förbereda dig för eventuella forskarstudier och bredda din kompetens för arbetsmarknaden. Du kommer bland annat att gå djupare i informationsvetenskaplig forskning, projektledning, organisation och ledarskap, och få insikt i framtida utmaningar i biblioteks- och informationsorganisationer.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2020-01-20

Provider Information

Provider Name: 
Umeå universitet
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Umeå universitet 901 87 UMEÅ, umea.universitet@umu.se, http://www.umu.se/