• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bachelor of Culture and Arts

Bachelor of Culture and Arts

Course Information

Kurser (workshops) i tekniker och uttryck (t ex måleri, skulptur, grafik, video, fotografi, ljud) blandas med ateljéstudier; perioder då studerande fördjupar sig i det egna arbetet (både tekniskt och tematiskt). I ateljéstudierna sker undervisningen genom individuell handledning. Workshops med gästlärare (även internationella) erbjuds med jämna mellanrum och de är valbara på alla årskurser.

Samtidskonst är ett centralt begrepp i studierna. Samtidskonsten innefattar en stor mängd konstarter och tekniker. Konst är kommunikation genom en variation av former och uttryck. Under fyra år av studier finns både tid och möjlighet att på olika sätt fördjupa sig både i tematik och teknik – samt studera specifikt de tekniker/uttryck de studerande personligen är mest intresserade av. Studerande ska kunna plocka ut och utnyttja ”de bästa bitarna” för att skapa en egen profil.

Parallellt med praktiskt konstutövande läser studerande teoretiska ämnen (t ex konsthistoria, kulturkunskap) som förklarar konst och samhälle ur ett flertal olika perspektiv. Utbildningen innehåller även en gästkonstnärsverksamhet vilket innebär att studerande kommer i kontakt med internationella konstnärer som befinner sig på campus och arbetar med sina egna projekt. Dessa konstnärer ordnar ibland olika former av workshops.

Kontinuerligt arrangeras även ”Artist Talks” så yrkesutövande konstnärer presenterar sitt arbete samt diskuterar yrkesrelaterade frågor ofta ur ett internationellt perspektiv. Studerande kan välja fokusområde och/eller teknik enligt intresse och önskemål. De många olika teknikerna och uttrycken inom bildkonsten ses inte som särskilda specialiseringar inom utbildningen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Novia University of Applied Sciences, Pietarsaari
Provider Contact Info: 

+358 6 328 5821
Novia University of Applied Sciences, Pietarsaari
antagningsservice@novia.fi
admissions@novia.fi
hakijapalvelut@novia.fi
Isokatu 9, 68600, PIETARSAARI
Storgatan 9, 68600, JAKOBSTAD
Storgatan 9, 68600 Jakobstad

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Kuvataiteilija (AMK)
Qualification awarded description:

Studera bildkonst, arbeta inom den fria konsten!

Utbildningens arbetsfält är inget annat än konst! Medier och tekniker vi använder oss av är dock många: film, multimedia- och videokonst, måleri, performance, grafik, fotografi, relationell estetik (Community Art), teckning, skulptur, installations- och rumsrelaterad konst, ljudkonst etc.

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna arbeta inom branscher som har att göra med den fria konsten. Studerande ges kunskaper i att förverkliga konstnärliga uppdrag och projekt. Huvudvikten i undervisningen läggs vid att ge kunskaper för ett personligt kreativt tänkande och konstnärligt skapande.

 Våra tre lika stora tyngdpunktsområden inom branschen är

  • Det individuella uttrycket, freelance-uppdrag och den egna agendan
  • Den offentliga konsten, såsom arkitekturrelaterade uppdrag, offentlig utsmyckning och miljökonst tillsammans med samarbetspartners
  • Den sociala konsten, relationell social konst, evenemangskonst, konsultuppdrag, projektarbete, ställningstaganden etc.

Det viktigaste och primära för utbildningen är att varje studerande skall kunna få utveckla sitt eget uttryck. Inom den fria konsten skall det inte finnas några gränser för den individuella tanken och längtan till kreativa visuella lösningar! Det skall inte finnas tekniska tvång som styr ens uttryck!  Det är alltid den egna idén, tanken, visionen och den individuella etiken som styr och vägleder. Lärarens roll är att fungera som guide och tutor.

En idé och tanke uttrycks kanske vissa gånger tydligare via ett fotografiskt uttryck än en teckning, eller tvärtom. Någon gång kanske man har en idé som torde uttryckas i en rörlig bild, en målning, eller som en installation. Inom bildkonst är det ofta den studerande som problematiserar! Det nya i vår undervisning är att vi mer eller mindre utgår från kompetenser och ett förhållningssätt som baserar sig på ett projektifierat lärande. Nu ser vi också till större helheter.

För att skapa kontinuitet och koncentration i studierna så är utbildningen och arbetet till största delen uppdelad i perioder och större kursblock. Studerande förutsätts ända från studiestarten syssla med egen fördjupning och eget skapande. Detta för att studeranden så fort som möjligt har en chans till den tid det tar att finna sitt uttryckssätt och få tid till koncentration. Studerande erbjuds egen ateljé och studioplats.Utbildningen är den enda svenskspråkiga utbildningen för bildkonst på högskolenivå i Finland. Bildkonststudierna är kostnadsfria men de studerande står själva för materialkostnader som uppstår i samband med studierna.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Isokatu 9, 68600, PIETARSAARI
Storgatan 9, 68600, JAKOBSTAD