• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 740 items
 1. Élelmiszeripari technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: alapanyagokat, felhasznált anyagokat, félkész-, és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni; gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni, szükséges intézkedéseket megtenni; munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni; élelmiszeripari higiénikusi tevékenységet végezni; élelmiszergyártási tevékenységben részt venni; élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni/végeztetni; eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni; technológiai utasítások, környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási előírásokat betartani és betartatni; jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni; gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. élelmiszerlánc minőségirányítási szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák:A képzés célja, hogy biztosítsa a hallgatók felkészítését az Élelmiszerbiztonság (Food Safety) elveinek alkalmazására, a Minőségirányítás Biztonsági Rendszereinek kidolgozására, bevezetésére és működtetésére az élelmiszergazdaság területén, az élelmiszerlánc szervezeteinél. A képzés két alapelvre épül, úgymint: „termékpálya minőségirányítás” és „technológiai - menedzsment szemlélet”. Az első azt fejezi ki, hogy az élelmiszerek biztonságát a termékpálya (az Agrár-élelmiszerlánc) szereplői csak együttesen biztosíthatják, másképpen kifejezve az élelmiszerbiztonságot és -minőséget a nyersanyag termőhelyétől, a feldolgozáson, majd a forgalmazáson keresztül egészen a fogyasztó asztaláig fenn kell tartani. A második azt hangsúlyozza, hogy a termékpálya minden pontján az élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszert az alkalmazott technológia és a technológiát irányító ember viselkedésének kölcsönhatása alapján kell kialakítani és működtetni. A képzés során elsajátítható tudáselemek:- Mikrobiológia, kémia, minőségirányítás, logisztika, szabványosítási és jogi ismeretek, informatika.- Vállalkozási ismeretek, nyomonkövetés, iratkezelés, környezet-fenntarthatóság, rendszerértékelés, -fejlesztés, -építés, belső- és külső auditok, oktatás. A képzés során megszerezhető ismeretek: - elméleti, alapozó ismeretek: élelmiszerbiztonság és -minőség, élelmiszerhigiénia, minőségirányítás, logisztika, jogi szabályozás, informatika;- szakma-specifikus tudáselemek: élelmiszerlánc környeze ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. élelmiszerlánc minőségügyi szakember

  A képzés során elsajátítható kompetenciák:A képzés célja, hogy biztosítsa a hallgatók felkészítését az Élelmiszerbiztonság (Food Safety) elveinek alkalmazására, a Minőségirányítás Biztonsági Rendszereinek kidolgozására, bevezetésére és működtetésére az élelmiszergazdaság területén, az élelmiszerlánc szervezeteinél. A képzés két alapelvre épül, úgymint: „termékpálya minőségirányítás” és „technológiai - menedzsment szemlélet”. Az első azt fejezi ki, hogy az élelmiszerek biztonságát a termékpálya (az Agrár-élelmiszerlánc) szereplői csak együttesen biztosíthatják, másképpen kifejezve az élelmiszerbiztonságot és -minőséget a nyersanyag termőhelyétől, a feldolgozáson, majd a forgalmazáson keresztül egészen a fogyasztó asztaláig fenn kell tartani. A második azt hangsúlyozza, hogy a termékpálya minden pontján az élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszert az alkalmazott technológia és a technológiát irányító ember viselkedésének kölcsönhatása alapján kell kialakítani és működtetni. A képzés során elsajátítható tudáselemek:- Mikrobiológia, kémia, minőségirányítás, logisztika, szabványosítási és jogi ismeretek, informatika.- Vállalkozási ismeretek, nyomonkövetés, iratkezelés, környezet-fenntarthatóság, rendszerértékelés, -fejlesztés, -építés, belső- és külső auditok, oktatás. A képzés során megszerezhető ismeretek: - elméleti, alapozó ismeretek: élelmiszerbiztonság és -minőség, élelmiszerhigiénia, minőségirányítás, logisztika, jogi szabályozás, informatika;- szakma-specifikus tudáselemek: élelmiszerlánc környeze ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnök

  A szakmérnöki képzés alapvető célja, hogy a már meglévő tudást és a szakterületen megszerzett ismereteket bővítse a legújabb tudományos eredményekkel, a műszaki fejlődés új vívmányaival, azok gyakorlati eredményeivel, fejlessze azokat a készségeket, amelyekkel a mindennapi problémák megoldhatók, illetve a további fejlesztések lehetőségeit kijelölje. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek: - A szakirányú továbbképzésben a résztvevők megismerik az élelmiszerlánc élelmiszerelőállítási, -forgalmazási, -biztonsági követelményeit, azok megvalósítását, az élelmiszer-biztonság hiányának következményeit, társadalmi és gazdasági vonzatait.  - A szakirányú továbbképzés során mindazok az új biológiai, kémiai és fizikai tényezők kerülnek ismertetésre, amelyek veszélyeztethetik a fogyasztó egészségét, mint például az élelmiszeripari nyersanyagban vagy a feldolgozott termékben előforduló komponensek, vagy azok, amelyek a feldolgozás, tárolás során a különböző műveleteknél keletkezhetnek. - Megismerik az élelmiszer nyersanyag előállítására ható környezeti tényezőket, a termelés, a feldolgozás, a forgalmazás során az élelmiszerek tulajdonságainak változását, amelyek károsak lehetnek a fogyasztó egészségére, az összefüggéseket a technológiák hatása és az élelmiszerek tulajdonságainak változása között. - Megismerik a legújabb kezelések, technológiák előnyeit, a lehetőségeket az élelmiszerek táplálkozás- és élettani tulajdonságaira. - Elsajátítják a korszerű szemléletet az élelmiszer iránti igények kielégítésére és a ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnök

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy  - az élelmiszer-előállítás, -elosztás, -vizsgálat és -ellenőrzés területén dolgozó szakemberek tudásukat elmélyítve, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek az élelmiszerlánc teljes folyamatáról, kiemelten az élelmiszerbiztonságról és annak gyakorlati megvalósítása érdekében végzendő tevékenységekről, illetve a folyamatosan változó európai és hazai élelmiszerszabályozásról; - a képzési programot elvégzett hallgató ismerje az élelmiszerlánc koordinálását, képes legyen annak hatékonyságbeli megítélésére. A képzés alapot jelent az egyre fejlődő élelmiszer-előállítás változó feladatainak szakszerű ellátására. Napjainkban kiemelt hangsúly helyeződik az élelmiszerekkel szemben támasztott megújuló követelmények és a folyamatosan változó európai élelmiszerszabályozás oktatására. A szakemberek a képzés során az élelmiszerminőség és -biztonság, -kémia, -analitika, -mikrobiológia, géntechnológia, toxikológia és jog területén elméleti és gyakorlati ismereteiket képesek tovább bővíteni. A képzés során elsajátítható kompetenciák: Az élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnök szakképzettség birtokában a végzett képes  - az élelmiszertermelés, -feldolgozás, -forgalmazás teljes vertikumában önálló felelős vezetői munkavégzésre; - élelmiszeripari, élelmiszerlánc-biztonsági technológiák kidolgozására, illetve alkalmazására; - a gazdálkodó és szolgáltató egységek irányítási, ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerének kidolgozására; - az élelmiszerlánccal k ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó

  személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakképzettség birtokában az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerlánc-biztonsági szaktanácsadó képes - az élelmiszertermelés, -feldolgozás és -forgalmazás teljes vertikumában önálló felelős vezetői munkavégzésre; - élelmiszeripari, élelmiszerlánc-biztonsági technológiák kidolgozására, illetve alkalmazására; - a gazdálkodó és szolgáltató egységek irányítási, ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerének kidolgozására; - az élelmiszerlánccal kapcsolatos szakanyagok kidolgozására; - élelmiszeripari rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanács adására. A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános élelmiszeripari és élelmiszerhigiéniai ismeretek; - az élelmiszerlánc analitikus és szintetikus ismerete; - az élelmiszerekkel kapcsolatos ellenőrzési folyamatok részletes ismerete; - az élelmiszerlánc logisztikája. Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakképzettség birtokában az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerlánc-biztonsági szaktanácsadó alkalmas - gazdálkodási és szolgáltató egysége ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. élelmiszermarketing szakmenedzser

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:         A képzés során a hallgatók megismerik: * az élelmiszerek marketingjének specifikumait,  * a marketing élelmiszeripari alkalmazásának lehetőségeit,  * az élelmiszerek marketingjének eszközrendszerét és módszertanát,  * a fogyasztói, ezen belül az élelmiszerfogyasztói magatartás alapjait és aktuális tendenciáit, a piackutatás módszertanát és a kutatások eredményeinek gyakorlati hasznosíthatóságát, a marketingkommunikáció hatékony integrálásának  lehetőségeit,  * a márka működési mechanizmusát, a márkastratégia és márkamenedzsment gyakorlatát, a lokális és a globális márkák menedzselésének különbségeit,  * a stratégiai gondolkodás alapjait, az élelmiszermarketing stratégiák rendszerét és fajtáit; egy féléves projekt keretében a gyakorlatban is részt vesznek egy konkrét termék marketingstratégiájának a kialakításában, annak valamennyi fázisában,  * a marketingkommunikáció hatékonyságát és eredményességét befolyásoló társadalomtudományi területek marketingkommunikációt érintő vonatkozásait,  * a marketing fejlődési irányait, az új marketing eszközöket és módszereket, valamint azok felhasználási lehetőségeit, élelmiszeripari adaptációs lehetőségeit, a marketing akciók és kampányok tervezésének és menedzselésének a tartalmi alapjait és gyakorlatát.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: A képzés célcsoportját azok az agráriumban vagy az élelmiszeriparban dolgozók képezik, akiknek munkájához szükségesek a marketingismeretek, illetve az ilyen területen dolgozn ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. élelmiszerminősítő

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés célja olyan korszerű ismeretekkel rendelkező élelmiszeres szakemberek képzése, akik a kapcsolódó szakmai területeken (élelmiszeripar, mezőgazdasági alapanyag-termelés, technológia, fejlesztés, laboratóriumi minősítés, minőségirányítás, élelmiszerbiztonság, táplálkozástan, hazai és nemzetközi szabályozás, forgalmazás és kereskedelem stb.) képesek a feladatok- értelmezésére,- megoldására,- megszervezésére (beleértve a vizsgálati módszerek adaptálását, végrehajtását és az eredmények értékelését is). Természettudományos alapismereteikre – kiegészítve a szükséges fizikai-kémiai, biológiai, táplálkozástani és matematikai (statisztika) ismeretekkel – támaszkodva ismerik- a mintaelőkészítés,- az élelmiszeranalitika,- a gyorsvizsgálati és automatikus vizsgálati módszerekelméleti alapjait és alkalmazási területeit. Személyes adottságok, készségek:- a szakmai szemlélet bővítése,- a kreatív élelmiszer-tudományi, biztonsági és minőségszemléletű gondolkodás fejlesztése,- a korábban megszerzett tudásanyag és tapasztalat speciális területeinek bővítése,- a szakirányú végzettséggel rendelkező és nem rendelkező szakemberek felkészítése feladatuk szakszerűbb elvégzésére,- a műszaki ismeretek szélesítése,- az alkalmazásban korábban megszerzett készségek gyakorlása, elmélyítése, eredmények értékelése és értelmezése. A szakképzettség alkalmazása:A szakképzettség birtokában a végzett szakember- áttekintéssel rendelkezik a szükséges természet- és ezen belül az élelmiszer-tudo ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Õmblustehnoloog, tase 6

  Õmblustehnoloog töötab tekstiili-, rõiva- ja nahktoodete tootmisega tegelevas ettevõttes või muus õmblemisega tegelevas ettevõttes. Tema põhitöö on tootmise efektiivne korraldamine ning vastutamine etteantud ülesannete kvaliteetse ja tähtajalise täitmise eest. Õmblustehnoloogi tööülesannete hulka kuuluvad tootmise planeerimine, tootmisprotsesside projekteerimine, tootmisprotsessi struktuuri planeerimine, tootmise efektiivsuse analüüs, sh töökorraldus ja tööuurimine. Tehnoloog tegeleb ka töötajate oskuste hindamise ja täiendõppe korraldamisega. Oluline on informatsiooni vahendamine struktuuriüksuste vahel. Õmblustehnoloog peab tundma tehnoloogilist protsessi, õmblustehnoloogiat, õmblusmaterjale, tootmisvahendeid, seadmeid ja masinaid. Ta peab tundma ja oskama rakendada kvaliteedijuhtimise meetodeid ja põhimõtteid, tegevusvaldkonda reguleerivaid standardeid ja õigusakte. ...

  Awarding bodyTallinna Tehnikakõrgkool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 10. Üdítőital-ipari termékgyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani termékgyártás vízés energia-gazdálkodását megszervezni melléktermékeket, hulladékokat kezelni munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni alap-, adalék-, ízesítőés színezőanyagokat átvenni, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni termékek előállításához felhasznált vizet minősíteni (ivóvíz minőségű víz) szikvizet előállítani, a berendezéseket működtetni, karbantartani, szabályozni palackokat töltésre előkészíteni, nyomáspróbát végezni palackozni, címkézni, gyűjtőcsomagolást (egységrakomány készítése), tárolást, szállítást megoldani vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni. gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni alapanyag ásványvizet minősíteni, tisztítani, kezelni, a berendezéseket működtetni, karbantartani, szabályozni szénsavas üdítőitalt előállítani (bázisszörpöt felhasználni, cukoroldást, keverést végezni) ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages