• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 5154 items
 1. Odontologi

  Undervisningen bygger videre på det, du har lært på bachelordelen, og du dygtiggør dig primært i det tekniske og håndværksmæssige arbejde, men lærer samtidig om patientforståelse og menneskelig kontakt. Som færdiguddannet kandidat i odontologi kan du blive ansat som tandlæge og efter det første år søge autorisation som selvstændig tandlæge. Du kan også vælge at forske eller undervise. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Optometri og synsvidenskab

  Du lærer på baggrund af din viden at stille en diagnose og at indgå i et behandlingsforløb med inddragelse af patienten. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet med såvel klinisk arbejde som forskning og undervisning. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Folkesundhedsvidenskab

  Uddannelsen handler også om sundhedsvæsen og politik, og på kandidatuddannelsen går du et skridt videre med de teorier og metoder, du har lært på bacheloruddannelsen.Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at arbejde inden for mange forskellige områder i både den offentlige og den private sektor. Det kan fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse, udvikling, rådgivning, undervisning og forskning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Medicin

  Du stifter bekendtskab med en bred vifte af sygdomsforløb og mulige behandlingsformer. Undervejs får du mulighed for at bruge teorierne i praksis ved praktikophold på hospitalsafdelinger eller klinikker.Ønsker du at arbejde som læge, skal du udover kandidatuddannelsen tage en klinisk basisuddannelse og en speciallægeuddannelse. Du kan derefter finde beskæftigelse forskellige steder i sundhedssektoren. Nogle kandidater bliver ansat som forskere på universiteter eller finder job i medicinalindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Kiropraktor

  På uddannelsen får du viden om menneskets biomekanik, og om det der er typisk for muskel- og skeletsygdomme. Du øver dig også i praktiske færdigheder på medstuderende og rigtige patienter.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på kandidatuddannelsen i kiropraktik, der er nødvendig for senere at kunne praktisere som kiropraktor. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Ernæring og sundhed

  Du får undervisning i emner inden for ernæring, fødevarer og forbrug. Du stifter desuden bekendtskab med pædagogisk teori og praksis og lærer at formidle din viden om sund mad og livsstil.Jobmulighederne inden for ernæring og sundhed er bl.a. som kostvejleder i social- og sundhedssektoren. Du har også kompetencer til at vejlede og rådgive om hygiejne og rengøring på hospitaler, plejehjem og andre institutioner - eller til at stå for kvalitetssikring af produkter i levnedsmiddelindustrien. ...

  Provider NameErnærings- og sundhedsuddannelserne Metropol (Metro ernæring)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Tandplejer

  Du lærer også om behandling af huller i tænderne og paradentose og får viden om betydningen af levevilkår og livsstil for tændernes tilstand. I løbet af uddannelsen kommer du i praktik, dels på skolens klinikker og dels i kortere forløb på private og offentlige tandlægeklinikker eller institutioner.Som færdiguddannet kan du fx arbejde i en kommunal tandpleje, hvor patienterne er børn og unge. Du kan også arbejde på et hospital, i en privat praksis eller i dentalbranchen. ...

  Provider NameSKT - Skolen for Klinikass. -Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (Klinikass.Årh.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Afspændingspædagogik og psykomotorik

  Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, hvor din egen krop inddrages aktivt. Du får bl.a. undervisning i psykomotoriske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.Som færdiguddannet kan du arbejde med forebyggelse samt med at behandle og undervise både børn og voksne. Du kan fx være ansat i sundhedssektoren eller have selvstændig praksis. Du kan også give psykomotorisk behandling i private virksomheder. ...

  Provider NamePsykomotorikuddannelsen i Randers - VIA UC (psykomotorik)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Folkesundhedsvidenskab

  Du får undervisning i fag fra forskellige videnskabsområder, bl.a. i metodefag som fx statistik og kvalitative undersøgelsesmetoder samt i medicinsk sociologi, sygdomslære, sundhedspsykologi, sundhedsøkonomi, arbejdsmiljø og helbred, politisk forvaltning og forebyggelse og sundhedsfremme.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for forskellige områder i både den offentlige og den private sektor. Det kan fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse og udvikling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Bioanalytiker

  Uddannelsen består både af teori og praktiske øvelser i laboratoriet. Du får viden inden for emner som bioanalyse og sundheds- og naturvidenskab.Som bioanalytiker arbejder du i laboratorier, hvor du analyserer biologisk materiale fra mennesker - eksempelvis blod- celle- og vævsprøver. Efter endt uddannelse finder du typisk arbejde på forskningslaboratorier, i hospitalsmiljøet eller inden for medicinalindustrien. ...

  Provider NameUCSJ, Campus Næstved (UC Sj Camp Næst)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages