• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 246 items
 1. Civil Protection Technician

  Develop prevention activities against collective risks related to serious accidents or disasters, as well as participate in planning mitigation activities regarding their effects; and protection, relief and assistance to people and property in danger when such situations occur. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Civilian National Security Expert

  A képzés célja polgári nemzetbiztonsági szakértők oktatása és nevelése a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint más, a titkos információgyűjtésre és titkos adatszerzésre feljogosított szervek - így különösen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Védelmi Szolgálat, rendőrség, Terrorelhárítási Központ, ügyészség - számára, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti és gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, kriminológiai, kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen szaknyelvi ismeretekkel rendelkeznek, továbbá kellő ismerettel a képzés mesterszakon történő folytatásához. 7.1. Humán felderítő specializáció célja - a polgári nemzetbiztonsági szervezetek feladatrendszerének, valamint a titkos információgyűjtésre és titkos adatszerzésre feljogosított szervezetek sajátosságainak figyelembevételével az eszközök és módszerek alkalmazásának tervezésére, szervezésére, különleges műveleti feladatok szakszerű végrehajtására, és döntések előkészítésére alkalmas szakemberek, leendő beosztott vezetők képzése; - az emberi forrásból történő információgyűjtés társadalmi és pszichológiai hátterét, pszichológiai alapjait ismerő, az eszközrendszer létrehozását, fenntartását magas szinten végezni tudó szakemberek, leendő beosztott vezetők képzése; - a nyílt forrásból származó információgyűjtés általános ismereteinek birtokában lévő felderítő szakemberek, leendő beosztott vezetők képzése; - a polgári nemzetbiztonsági tevékenység- és feladatrendszerhe ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Combat engineer (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work; make rational use of energy, material and time; protect life, health and the environment; communicate with co-workers and the environment and work in teams; use information and communication technologies; prepare personal equipment and technical equipment; handle and maintain personal weapons and equipment; participate in international military operations and protection and rescue missions and provide security; implement tactical procedures in a combat zone; handle mines and explosive devices and detonator devices; work various materials and make fortification barriers; operate engineering machinery and equipment; carry out tasks in the construction and maintenance of temporary structures; perform tasks in the camouflaging of structures and material resources; carry out basic maintenance of mines and other explosive devices and material and technical resources. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Combat engineering specialist (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, communicate with co-workers and the environment and work in teams, use information and communication technologies, prepare personal equipment and technical equipment, participate in international military operations and protection and rescue missions and provide security, handle personal weapons and equipment, implement tactical procedures in a combat zone, handle mines and explosive devices and detonator devices, work various materials and make fortification barriers, carry out tasks in the construction and maintenance of temporary structures, perform tasks in the camouflaging of structures and material resources, manage engineering systems, maintain weapons, ammunition, mines and other explosive devices, and other material and technical resources. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Communications NCO (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of their unit, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, communicate with colleagues and the environment and work in a team, use information and communication technologies, protect the confidentiality of military information, prepare personal equipment, crew-served weapons and technical equipment, handle and maintain personal weapons and equipment, carry out tasks in international military operations, protection and rescue tasks and security tasks, lead and command sections and platoons, supervise and check the work of subordinates, lead and command permanent or temporary communications units in the setting up of elements of a communications system, the maintenance of elements of a communications system and the setting up and maintenance of communications. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Communications soldier (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of others, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, communicate with co-workers and the environment and work in teams, use information and communication technologies, prepare personal equipment and technical equipment, handle and maintain personal weapons and equipment, participate in international military operations and protection and rescue missions and provide security , set up and maintain elements of a communications system, establish and maintain communications. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Constable's Degree. Hellenic Police Constable School. Police Academy. Hellenic Police Headquarters

  The trainees, following their graduation shall be capable of the following: Knowledge: • identify and understand the principles of the Legal Science and interpret the clauses of the Criminal and Procedural Law, and of the entire applicable legislation; • discern and specify the numerous subjects and responsibilities of the Hellenic Police and describe practices relevant to police methodology; • identify the parts and rules for using the firearms used by the Hellenic Police. Skills - Competencies: The trainees, following their graduation shall be capable of the following: • apply pertinent law; • organize and plan issues falling into their police capacity; • perform their interrogating duties within the context of prosecuting and fighting crime; • use firearms, as per the applicable legislation; • respond to crises and manage them according to their duties; • communicate with the civilian, with the purpose of protecting society; • develop during their work and career a group spirit and the sense of upholding moral values. Through training in the Constables' Academy, the graduates can evaluate the various situations during their service and properly apply the Constitution and the valid Law, having realised their mission, as state functionaries and social factors. ...

  Awarding bodyHellenic Police Constable School

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Corrections Commissioned Officer

  A képzés célja olyan rendészeti tisztek, illetve bevándorlási szakemberek képzése, akik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához, valamint szolgálati helyeiken gyakorlati tapasztalatok megszerzése után, alkalmasak vezetői, irányítói, valamint hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására. Tudás: 1. behatóan ismeri a rendészet (rendvédelem) történetét, tisztában van a rendészet elmélet legfontosabb irányaival; 2. rendelkezik általános vezetés- és szervezéselméleti, gazdálkodási, valamint menedzsment ismeretekkel; 3. ismeri és magabiztosan alkalmazza a szakterületével összefüggő jogi (alkotmányjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, közigazgatási jog, rendészeti hatósági eljárásjog, rendészeti civiljog, nemzetközi és EU jog, egyéb a szakirányhoz kapcsolódó jogszabályok) ismereteket; 4. mélyreható kriminalisztikai (technikai, taktikai, metodikai) ismeretekkel rendelkezik; 5. beható kriminológiai ismeretekkel rendelkezik; 6. tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, etikai szociológiai és kommunikációs ismeretekkel; 7. rendelkezik államtudományi, közigazgatási, biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági, közpénzügyi és államháztartástani ismeretekkel; 8. beh ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Crime Administration Manager in Crime Investigation

  A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrségi, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedésekkel, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 7.1. Az alapfokozat birtokában a bűnügyi igazgatásszervező képes: - a bűnügyi igazgatás alapfogalmainak, alapelveinek gyakorlati alkalmazására; - a nyomozás, a felderítés és a bizonyítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében szolgálati feladatainak eredményes ellátására; - bűncselekményfajták elkövetési formáival, eszközeivel, módjaival kapcsolatban megszerzett ismeretek birtokában az elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására; - a nyomozási cselekményekre és intézkedésekre vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására; - krimináltechnikai eszközök alkalmazására; - az elvárt normáknak megfelelő szintű nemzetközi együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a hivatásrendek képviselői közötti együttműködésre; - a rendőr ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Crime Administration Manager in Economic Crime Investigation

  A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrségi, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedésekkel, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 7.1. Az alapfokozat birtokában a bűnügyi igazgatásszervező képes: - a bűnügyi igazgatás alapfogalmainak, alapelveinek gyakorlati alkalmazására; - a nyomozás, a felderítés és a bizonyítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében szolgálati feladatainak eredményes ellátására; - bűncselekményfajták elkövetési formáival, eszközeivel, módjaival kapcsolatban megszerzett ismeretek birtokában az elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására; - a nyomozási cselekményekre és intézkedésekre vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására; - krimináltechnikai eszközök alkalmazására; - az elvárt normáknak megfelelő szintű nemzetközi együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a hivatásrendek képviselői közötti együttműködésre; - a rendőr ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages