• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 94 items
 1. Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: a vonatkozó előírásokat betartani a betegeket kompetenciájának megfelelően tájékoztatni vért venni adatokat rögzíteni és ellenőrizni a kész leleteket kiadni kislabor vizsgálatokat végezni (vizeletvizsgálat, gyorstesztek) POCT készülékkel dolgozni (kalibráció kontrolálás, mérés, karbantartás) ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Gyakorló szövettani asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: szövettani vizsgálati anyagot előkészíteni fixáló és egyéb oldatokat készíteni szövettani vizsgálatra érkező anyagokat rögzíteni szövettani anyagokat vízteleníteni szövettani anyagokból metszeteket készíteni, festeni, fedni fagyasztott metszetet készíteni, festeni méréstechnikai műveleteket végezni festőautomata, beágyazó és egyéb szövettani automata berendezéseket működtetni automatákat, eszközöket felhasználói szinten karbantartani fénymikroszkópot használni mikrohullámú technikát alkalmazni minőségbiztosítási módszereket alkalmazni speciális egészségügyi informatikai rendszerben archiválási feladatokat ellátni -szövettani mintákat archiválni, tárolni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Kardiológiai és angiológiai asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: a betegeket vizsgálatok, beavatkozások előtt, alatt és után szakszerűen tájékoztatni szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégezni a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapotfelmérését és vizsgálatát előkészteni a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket és berendezéseket gondoskodni azok megfelelő, biztonságos működéséről és működtetéséről vizsgálatoknál és beavatkozásoknál asszisztálni, segédkezni észlelni a beteg állapotát, állapotváltozását a vizsgálatok, beavatkozások alatt és közvetlenül utána szívés érrendszeri rosszulléteket felismerni, az orvos megérkezéséig az életveszély elhárítását megkezdeni az eszközöket tisztán tartani, előkészteni, vagy előkészíttetni sterilizáláshoz egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytatni vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyezni, koordinálni a betegek adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket szakszerűen és pontosan dokumentálni szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt végezni szakmai tudását folyamatosan fejlesztve közreműködni a gyakorlati oktatásban, a kutatómunkában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: technikai validálást végezni különféle vizsgálati mintákból kémiai és immunkémiai meghatározásokat végezni hormonokat, marker fehérjéket és gyógyszerszinteket mérni drogokat és metabolitjaikat meghatározni hematológiai vizsgálatokat végezni hemo sztazeológiai vizsgálatokat végezni vércsoport-szerológiai vizsgálatokat és ellenanyagszűrést végezni vizsgálati mintákat feldolgozni a vizsgálat irányának megfelelően baktériumok azonosításában segédkezni antibiotikum érzékenységi vizsgálatokban segédkezni mikrobiológiai szerológiai vizsgálatokat kivitelezni munkáját a laboratóriumi minőségirányítási rendszer szerint végezni betartja a munkájához kapcsoló munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat veszélyes hulladékot kezel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Klinikai neurofiziológiai asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyezni, koordinálni egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat ellátni előkészíteni a beteget a neurofiziológiai vizsgálatokra felmérni és biztosítani a használandó gépek, eszközök műszaki állapotát szakszerűen és biztonságosan kezelni és használni a műszereket, eszközöket elvégezni a műszerek, eszközök napi beállítását, kalibrálását biztosítani a biztonságos betegellátás megvalósulását dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket segíteni a betegeket a vizsgálat előtt, alatt és után EEG, EP, alváspolysomnografiat, speciális vizsgáló módszereket: transzkraniális mágneses ingerlés, elektronystagmográfia, tremorometria, szimpatikus bőrválasz -vizsgálatot végezni, közreműködni és segédkezni az egyéb neurofiziológiai vizsgálatokban: ENG, felvételt előkészíteni leletezéshez ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Radiográfiai asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: minőségbiztosítási feladatokat ellátni a radiológiai osztályon röntgenfelvételeket készíteni a mammográfiás felvételeket készíteni és asszisztensi feladatokat ellátni a röntgen-átvilágításoknál segédkezni, asszisztálni a kontrasztanyagok beadásánál ultrahang vizsgálatoknál asszisztensi feladatokat ellátni denzitometriás vizsgálatot végezni a vizsgálatok során használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket előírásszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni feladatait szakszerűen, maximális biztonsággal, az aszepszis, antiszepszis, valamint a sugárvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával és betartatásával végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Szövettani szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: szövettani vizsgálati anyagot előkészíteni fixáló és egyéb oldatokat készíteni szövettani vizsgálatra érkező anyagokat rögzíteni szövettani anyagokat vízteleníteni szövettani anyagokból metszeteket készíteni, festeni, fedni fagyasztott metszetet készíteni, festeni méréstechnikai műveleteket végezni automatákat, eszközöket felhasználói szinten karbantartani mikrohullámú technikát alkalmazni speciális egészségügyi informatikai rendszerben archiválási feladatokat ellátni szövettani mintákat archiválni, tárolni minőségbiztosítási módszereket alkalmazni elektrokémiai méréseket végezni elektrokémiai elválasztási technikákat alkalmazni szövettani vizsgálati anyagot indítani beágyazni speciális beágyazásokat alkalmazni kenetet készíteni, festeni fény-, polarizációsés fluoreszcens mikroszkópot használni speciális festéseket, enzimés hisztokémiai reakciókat végezni demonstrációs anyagot készíteni archiváláshoz digitális felvételeket készíteni sejteket és szöveteket tenyészteni festő-, beágyazó és egyéb szövettani automata berendezéseket működtetni munka-, tűz-, környezet-, balesetés egészségvédelemi előírásokat betartani, veszélyes hulladékot kezelni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Aneszteziológiai szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: használni az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, eszközöket és készülékeket team-munkában dolgozni kommunikálni a beteggel betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait fogadni a beteget a műtőben dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést őrizni és észlelni a beteget a peri- és korai posztanesztéziás időszakban azonnal felismerni a vitális funkciók romlását aktívan részt venni az életmentő beavatkozásokban megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet elvégezni a műtéti érzéstelenítés előtti teendőket elvégzi a műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti teendőket elvégzi a műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket asszisztálni az anesztézia befejező szakaszában megteremteni a gerincközeli érzéstelenítéshez szükséges körülményeket segédkezni a regionális anesztézia kivitelezésében részt venni a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást adni az alkalmazott anesztéziáról, a szükséges ápolási és monitorozási feladatokról közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő asszisztensek oktatásában, az aneszteziológia kutatásában, fejlesztésében ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Látszerész és optikai árucikk-kereskedő

  A képesítéssel rendelkező képes: tájékoztatást adni a szemüvegkeretekről, kontaktlencsékről, napszemüvegekről, egyéb optikai és meteorológiai termékekről elkészíteni a megrendelt szemüveget és átadni a vevőnek kontaktlencse-ápolószereket és tartozékokat forgalmazni beszerzési, készletezési, raktározási, értékesítési tevékenységet végezni ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Fertőtlenítő-sterilező

  A képesítéssel rendelkező képes: A fertőtlenítésre, sterilezésre szánt anyagokat, eszközöket, műszereket csoportosítani, átvizsgálni, karbantartani, csomagolni, címkézni megfelelő technológia alkalmazásával műszerek és eszközök tisztítását, fertőtlenítését végezni. sterilizáló-gépeket az előírásoknak megfelelően üzemeltetni, felhasználói szintű karbantartást végezni a sterilizálás hatékonyságát ellenőrzni steril eszközöket, műszereket, anyagokat szállítani, tárolni a betegellátásban, járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages