• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 54 items
 1. Photonics, Master of Science (Physics)

  The Master of Science (M.Sc.) in Photonics is a two year full time study program. Master's degree consists of 120 ECTS of studies in one main subject, photonics. Learning objectives The objective of Master's degree in photonics is to give students good expertise to modern optics and photonics at both theoretical and experimental level. This contains ability to understand optical phenomena, design and analysis of optical systems, fabrication methods of photonics structures, and ability to scientific and technical communication in photonics. This all gives capability to work in photonics related companies as an expert and developer, and to continue to PhD studies in photonics. The education is based on high-quality photonics research in the department. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Research Chemists, Master of Science (Chemistry)

  The most profound feature of the programme is the integration of research work into an essential part of the studies. The students will join a research group in the course of their studies and carry out assigned research projects as active members of the group. During the research projects, the students will be familiarised with analytical problem-solving and working with up-to-date research methods. Check the curriculum ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sovellettu fysiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Fysiikan opetuksessa satsataan vahvasti oppijakeskeiseen opetukseen ja käytetään moderneja oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, kuten "flipped classroom" (ks. Tilaa oppimiselle youtu.be/L_PPuIWCqdY). Kuopion kampuksella opinnoissa syvennytään yhdelle kolmesta maisterilinjastamme. Vaihtoehtoina on valmistua asiantuntijaksi lääketieteellisessä fysiikassa, laskennallisessa fysiikassa tai ympäristöfysiikassa. Opinnoissa keskitytään mm. lääketieteellisiin kuvantamismenetelmiin, matemaattiseen mallintamiseen sekä ilmastonmuutoksen tutkimukseen. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Kuopio campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sovellettu fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Fysiikan opetuksessa satsataan vahvasti oppijakeskeiseen opetukseen ja käytetään moderneja oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, kuten "flipped classroom" (ks. Tilaa oppimiselle youtu.be/L_PPuIWCqdY). Fysiikan perus- ja aineopinnot antavat kansainvälisesti tunnustetun perustan fysiikan osaamiselle. Opinnot käsittävät ilmiöitä ja perusvuorovaikutuksia mekaniikasta, termofysiikasta, sähköstä ja magnetismista sekä modernista fysiikasta. Tutkintoon kuuluvat matematiikan opinnot luovat valmiudet ymmärtää ja soveltaa fysiikan teorioita käytäntöön. Maisteriopintojen aikana syvennytään yhdelle kolmesta maisterilinjastamme. Vaihtoehtoina on valmistua asiantuntijaksi lääketieteellisessä fysiikassa, laskennallisessa fysiikassa tai ympäristöfysiikassa. Opinnoissa keskitytään mm. lääketieteellisiin kuvantamismenetelmiin, matemaattiseen mallintamiseen sekä ilmastonmuutoksen tutkimukseen. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Kuopio campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages