• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 64 items
 1. Cultural History and Anthropology

  Studijų programą sudaro privalomi moduliai: Studijų įvadas, Kultūros istorija I: Lietuva; Kultūros istorija II: Europa; Antropologijos sampratos ir tyrimo metodai; Praktinis tiriamasis bakalauro seminaras; Bakalauro darbas. Pasirenkamieji moduliai: Vizualinė kultūra; Modernybė: ištakos, tapsmas, idėjos; Europos regionai: idėjos, tapatybės, istoriografijos; LDK kultūros profiliai: praeitis, tradicija, paveldas; Krikščionybės istorija; Ilgasis XIX a.; Sovietologija ir sovietika; Etniniai ir teritoriniai konfliktai Vidurio ir Rytų Europoje; Pagalbiniai istorijos mokslai I; Istoriografija ir istorika; Atminties kultūra ir istorijos politika; Istorijos didaktika; Taikomųjų specializacijų moduliai: Etninių mažumų sociokultūrinė istorija Vidurio ir Rytų Europos kontekste; Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas; Etninė politika ir adaptacija: istorinės ir šiuolaikinės problemos; Modernizacija, globalizacija ir etninės mažumos; Kultūrinio turizmo istorija ir teorija; Tarptautinio turizmo vadyba; Turizmas ir kultūros paveldas; Lietuvos kultūros istorijos pagrindai (e-modulis); Lietuvos istoriniai-kultūriniai regionai ir kultūrinis turizmas. Studijų programoje numatyta profesinė praktika, jai skirta 15 kreditų. Studijų programa baigiama viešu bakalauro darbo gynimu. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. History

  Istorijos studijų programoje mokomasi šių privalomų modulių: Studijų įvadas, Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija I; Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija II; Naujoji visuotinė ir Lietuvoje istorija; Praktinis-tiriamasis bakalauro seminaras; Bakalauro darbas; Specialybės kalbos. Pasirenkamieji moduliai: LDK kalbos ir jų paleografia (integruota praktika), Kaimyninių tautų ir valstybių istorija, Krikščionybės istorija, Ilgasis XIX a., Sovietologija ir sovietika, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenė XIII-XVI a., Pagalbiniai istorijos mokslai I, Diplomatijos ir tarptautinių santykių istorija XX a., Lyginamoji ir transnacionalinė istorija, LDK miestų ir miestelių socialinė istorija, Antikomunistinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Vidurio Rytų Europoje (integruota praktika), Etniniai ir teritoriniai konfliktai Vidurio Rytų Europoje, LDK istorijos šaltiniai, Materialinės kultūros sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Lietuvos institucijų istorija ir dokumentinis paveldas, Totalitarinė kultūra, LDK Vidurio ir Rytų Europoje. Praktikoms viso skiriama 15 kreditų. Šaltinotyros ir archyvistikos taikomojoje specializacijoje mokomasi modulių Archyvistikos pagrindai (lituanistika); Lietuvos istorijos šaltinotyros problemos; Istorijos šaltiniai ir virtualaus skaitmeninio paveldo sistema. Praktikų apimtis – 15 kreditų. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Philosophy of Culture and Media

  Programoje numatyti 19 studijų krypties dalykų, kurie įtvirtinami 405 val. (15 ECTS kr.) praktikoje. Studentams suteikiamos galimybės rinktis praktikų profilį. Siūlomi 8 praktikų variantai, kurie gali būti atlikti Scenos ir estetikos mokykloje, Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacijos įstaigose ir įmonėse, Klaipėdos muzikiniame ir Dramos teatruose, (Ne)formalioje Klaipėdos meno scenoje, Klaipėdos savivaldybėje, Klaipėdos Balticum televizijoje, Vakarų ekspresas redakcijoje ir kt. kultūros ir švietimo institucijose. Gilesnei specializacijai numatyti 9 dalykai. 20% t.y. 12 dalykų po šešis ECTS kr. studentai renkasi iš alternatyvų, kurias dėsto skirtingi dėstytojai. Programoje numatyta 12 ECTS kr. laisvai pasirenkamiems dalykams ir 18 ECTS kr. – bendriesiems universitetiniams dalykams: informacinių technologijų pagrindams, profesinei užsienio kalbai ir specialybės kalbai. Studentai gali rinktis du programos variantus: su gretutinėmis studijomis ir be jų. Gretutinės studijų kryptys: Anglų filologijos studijų programa; Vokiečių filologijos studijų programa; Prancūzų filologijos studijų programa; Rusų filologijos studijų programa. Gretutinių studijų dalykus studentai gali pasirinkti pirmaisiais, antraisiais arba trečiaisiais studijų metais. Kultūros ir medijų filosofijos kryptis programoje dėstoma chronologine tvarka, kiekvienam semestrui skiriant po vieną filosofijos istorijos etapą: antika, viduramžiai, naujieji, XIX ir XX amžiai. Gilesniam kultūros filosofijos pažinimui, įvedami kultūros semiotikos, Rytų ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Archaeology

  Privalomi studijų programos moduliai: Studijų įvadas, Lietuvos archeologijos pagrindai; Archeologijos lauko tyrimų metodai ir dokumentacijos pagrindai; Paveldosaugos pagrindai; Praktinis-tiriamasis bakalauro seminaras; Bakalauro darbas; Specialybės kalbos. Pasirenkami moduliai: Osteologija; Archeologijos istorija ir teorija; Baltų religija ir mitologija; Geoarcheologija; Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio archeologija; Geležies amžiaus (I tūkstantmečio) archeologija; Istorinių laikų archeologija; Archeologinių radinių konservavimo ir muzeologijos pagrindai; Pagalbiniai istorijos mokslai II; Archeologinių tyrimų duomenų matematinė ir erdvinė analizė; Antropologijos sampratos ir tyrimo metodai. Bioarcheologijos specializacijoje mokomasi modulių: Žmogaus ir gyvulių individuali raida ("gyvenimo istorija"); Laidojimo archeologija; Biologinė antropologija ir kultūra; Taikomieji ir populiacijų tyrimai. Praktikos integruotos moduliuose Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio archeologija; Geležies amžiaus (I tūkstantmečio) archeologija; Istorinių laikų archeologija; Archeologijos lauko tyrimų metodai ir dokumentacijos pagrindai; Paveldosaugos pagrindai; Praktinis-tiriamasis bakalauro seminaras; privalomų praktikų apimtis - 30 kreditų. Studijų programa baigiama viešu bakalauro darbo gynimu. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. General Linguistics

  Bendrosios kalbotyros studijų programos pagrindą sudaro šie pagrindiniai klasikiniam ir fundamentiniam lingvistiniam išsilavinimui būtini dalykai: Šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir metodai, Bendroji fonologija, Bendroji morfologija, Bendroji sintaksė, Semantika ir lingvistinė pragmatika, Kalbų tipologija. Per dvejus studijų metus, t.y. per trejus semestrus išdėstomi 6 privalomieji ir 4 pasirinkti dalykai iš 9 pasirenkamųjų dalykų bloko. Paskutinysis ketvirtas semestras skirtas magistro baigiamajam darbui rašyti. Studijos baigiamos parengus ir apgynus magistro baigiamąjį darbą, kuriam skirta 30 kreditų. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Culture history and anthropology

  The courses studied at the Cultural History and Anthropology Bachelor programme: Basics of Lithuanian Cultural History; Introduction to Lithuanian Prehistory; Introduction to Lithuanian Socio-cultural History; Basic of Civilizations; Introduction to the History of European Civilizations; Introduction to the History of Christianity; History of Central and East Europe; Introduction to Socio-cultural History; Paradigms of Historiography; History and Anthropology of Ethnic Minorities; Historical Sociology and Anthropology; Introduction to Museology; Introduction to Ethnology and Cultural Anthropology; Theories of Sovietology; Polish Language; Latin Language, etc. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Heritage research studies

  Objective(s) of a study programme: To prepare qualified specialists who know the traditional and modern notions of heritage, the concepts and methods of heritage conservation, and are also able to work in the areas of administration, conveying and research of cultural heritage (excluding destructive research). Learning outcomes: • Knowledge of the historic development of heritage and heritage conservation occurrences, classic and modern theories of heritage and heritage conservation, contemporary tendencies of heritage conservation (from a Lithuanian and worldwide perspective); knowledge application – ability to explain heritage processes and provide conceptual and practical suggestions for heritage conservation using the acquired knowledge; • knowledge of the typological variety of heritage, and also both the general principles and principles of separate types of heritage conservation and conveying; knowledge application – ability to recognise (identify) traditional and modern types of heritage and heritage objects and assess them from a heritage conservation perspective, provide suggestions for heritage conservation and its conveying, and critically assess their outcomes; • comprehension of the variety of scientific research of heritage, knowledge of certain research methods and their usage in practice; knowledge application – able to determine the research type for certain heritage conservation tasks (to produce heritage research programmes), to conduct non-destructive research; • knowledge and comprehension ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. History

  The courses studied at the History Bachelor programme: Lithuanian History, Early and Late History of the Grand Duchy of Lithuania (GDL); History of Middle Ages; Ancient History; Modern History; Contemporary History; Introduction to the History of Christianity; History of Lithuania (1795-1918); History of Lithuania (1918-1990); History of the GDL (15th-16th c. and 17th-18th c.); Latin Palaeography and Language of the GDL; Sources of the GDL History (15th-16th c. and 7th-18th c.); Ruthenian Palaeography of the GDL; Auxiliary Disciplines of History; Introduction to Archivistics; History of Baltic States; History of Russia (19th-beginning of 20th c.); History of Poland; Historiography of Lithuanian History; Sources of Lithuanian History (19th-20th c.); History of the USSR (1917-1990); Historiography of World History; Polish Language; Latin Language. Research seminars: Society of the GDL in the 14th-15th c. and 17th-18th c., Dissident Movement in the USSR and East Europe. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Literary Anthropology and Culture

  The main aim of the study programme is to train highly qualified philologists, able to compete in the job markets not only in Lithuania, but also in the EU; to provide them with the latest insights into literature and culture, to form professional competences in literature and culture critique and develop skills of scientific research; to provide research methods and train the students for practical skills of culture interpretation and text critique; to build professional values based on the ethics of Humanities; to train the students for professional internships in the fields of the history of literature and culture, sociocultural analysis, educational, scientific and cultural journalism, etc. The curriculum includes such core disciplines as Classical and Modern Textual Criticism, Literary Anthropology, Theories of Modern Culture, Phenomenology of Literature, Models of Literary Identity, Literature and Political Thought etc, as well as optional courses: The Heritage of the Bible and the Antiquity in Literature, Islam and Christian Culture, Japanese Literature and Cultural Identity, Laughter and Literature, Lithuanian Literature: multicultural studines, Urban Discourses in Social and Cultural Context etc. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Local History of Lithuania

  Future holders of a master’s degree in history study the theory of local history, sources and historiography of Lithuanian local history, methods of researching local history, Lithuanian local societies, the structure of Lithuanian local history, the management of local history, Lithuanian historical tourism, etc. Investigative training is organized in scientific institutions. The duration of practical training is three weeks. During the training, students do scientific research and enhance the skills necessary to do investigative, organizational, educational and managerial work. This Lithuanian local history programme is intended for individuals who have a bachelor’s degree and would like to obtain a master’s degree in history. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages