• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4163 items
 1. Organisatorisk læring

  Du lærer om forandringsledelse, videndeling og læringsøkonomi samt om, hvordan teknologi, læring og viden kan spille sammen i en læringsproces.Med en bacheloruddannelse i organisatorisk læring kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil typisk have jobmuligheder i såvel private som offentlige virksomheder eller organisationer som fx udviklingskonsulent, jobkonsulent eller rekrutteringskonsulent. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Virksomhedsledelse

  Du får indsigt i de nyeste teorier og ledelsesmodeller, og lærer om de ledelsesaspekter der har med relationer mellem mennesker at gøre.Som uddannet i virksomhedsledelse vil du kunne søge arbejde som analytiker, konsulent og leder i stabsfunktioner i alle typer af virksomheder og organisationer samt inden for konsulentbranchen og i erhvervs- og fagorganisationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. International Business and Politics

  Kandidatuddannelsen giver indsigt i internationale politiske forhold samt i organisationsteori, samfundsøkonomi og ledelse. Du får analytiske kompetencer og bliver trænet i at arbejde selvstændigt. Efter endt uddannelse kan du bl.a. søge ansættelse i multinationale virksomheder og internationale organisationer. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Avanceret udvikling i socialt arbejde

  Du lærer at undersøge, analysere og udvikle det sociale arbejde under hensyn til de ændringer, som en globaliseret verden har medført i form af fx arbejdskraftens fri bevægelighed, øgede flygtningestrømme mv. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med problemstillinger, der relaterer sig til det sociale arbejdsområde på tværs af landegrænser. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Miljø og ressource management

  Du får indblik i, hvordan forskellige aktører ser forskelligt på miljøproblemer, og arbejder med fag og temaer som klimateknologier, bæredygtighed, miljø- og ressourceøkonomi samt projektledelse. Efter uddannelsen har du mulighed for at arbejde med miljø- og klimamæssige planlægnings- og udviklingsopgaver inden for et bredt spekter af både offentlige og private organisationer, såvel nationalt som internationalt. Det kan være i rådgivende ingeniørfirmaer, i miljøorganisationer, i forsyningsselskaber eller i ministerier og styrelser. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Esbjerg (HHS. Esbjerg/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. It-ledelse

  Du får dels kendskab til it og informationssystemer og deres rolle i moderne organisationer og virksomheder, og dels lærer du at arbejde med ledelse i relation til såvel selve udviklingsprojekterne som til de mennesker, der deltager i dem. Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder i it-servicevirksomheder, den finansielle sektor, den offentlige sektor eller i rådgivnings- og konsulentbranchen. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Virksomhedsstudier

  Uddannelsen giver dig også en teoretisk baggrund, som gør dig i stand til kritisk at vurdere din egen og andres analyser af de forskellige aspekter af en virksomhed. Virksomhedsstudier er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Rumlige design og samfund

  Uddannelsen giver dig viden om forskningen inden for bl.a. mobilitet, forbrug og oplevelser i relation til design, og du lærer at analysere designprocesser og forskelle i forståelse af design. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som fx konsulent i private virksomheder, der beskæftiger sig med analyser eller design af forbrugsgenstande og steder. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. International sikkerhed og folkeret

  Uddannelsen har fokus på statskundskab og jura, hvor du bl.a. lærer om magt, ret og etik. Som færdiguddannet i international sikkerhed og folkeret vil du bl.a. kunne arbejde som konfliktanalytiker for organisationer eller som rådgiver for beslutningstagere. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Udvikling og internationale relationer

  Du lærer også at bruge og forstå forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder, bl.a. udviklings- og kulturteorier samt økonomiske og politiske teorier. Som færdiguddannet kandidat kan du få job som konsulent eller rådgiver i internationale, nationale og regionale institutioner, i private virksomheder samt inden for NGO'er og andre organisationer, der arbejder med udviklingslande. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages