• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 246 items
 1. bűnmegelőzési szervező

  A képzés célja A gazdaság és a társadalom különböző területein dolgozó, felsőfokú végzettségű szakemberek felkészítése a bűnmegelőzési feladatokra.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők: betekintést nyernek a rendészet és a bűnmegelőzés területén érvényesülő nemzetközi tendenciákba, a rendészet nemzetközi együttműködési formáiba és eljárásaiba; megismerik a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszerét, jogi szabályozását, állami-közigazgatási kontextusát, társadalmi beágyazottságát, a rendészeti tevékenység kontroll-mechanizmusát, a rendészet közösségi modelljét; képet kapnak a helyi érdekeket sértő vagy veszélyeztető cselekményekről, azok felismerési lehetőségeiről; képessé válnak a megelőzést szolgáló új módszerek, eljárások kidolgozására; képessé válnak a közrendvédelmi prevenciós programok kimunkálására és megvalósítására; képessé válnak a bűnmegelőzéssel kapcsolatos tervezési és szervezési feladatok megoldására és a végrehajtás irányítására.   Személyes adottságok, készségek: önálló szakmai álláspont kialakításának képessége; kritikai attitűd; nyitottság az új tudományos eredmények, illetve a társadalom új jelenségei iránt; idegennyelvtudás; jó kommunikációs képességek; kreativitás; rugalmasság; empátia, különösen a társadalmi kisebbségek felé; elkötelezettség és igény a minőségi munkára; probléma-centrikus látásmód; problémamegoldó gondolkodás; kezdeményezés; személyes felelősségvállalás; döntéshozatal; alkalmasság az együttműk ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Certificate of professional qualification: Despatcher (Internal Affairs)

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register Competences:1. KNOWLEDGE at the minimum level: 1.1. Lines of the operation of the single emergency telephone number “112” in the European Union regulations and directives; 1.2. legal basis of the operation of alarm sirens. 2. KNOWLEDGE at the level of understanding: 2.1. Laws and regulations binding upon the National Fire and Rescue Service; 2.2. aims and tasks of the single emergency telephone number "112” and its operation in Latvia; 2.3. civil protection system in Latvia; 2.4. predictable disasters and crisis management in the country; 2.5. communication organization; 2.6. technical equipment of the rescue works; 2.7. rescue works in the environment  unsuitable for breathing; 2.8. fire fighting vehicles, their technical support; 2.9. leading a conversation, making decisions; 2.10. professional psychology; 2.11. functions and tasks of other operational services; 2.12. list creation criteria of increased risk objects; 2.13. operation of the control panel of the alarm siren system; 2.14. professional terms in the official language and one foreign language; 2.15. professional communication; 2.16. environmental protection; 2.17. work protection; 2.18. legal employment relationship. 3. KNOWLEDGE at the user level: 3.1. Functions, tasks and rights of the National Fire and Rescue Service; 3.2. acceptance algorithms of  applications; 3.3. involvement of fire fighting equipment to the incidents; 3.4. ...

  Awarding bodyUgunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Certificate of professional qualification: Firefighting and Rescue Service Fireman

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register Competences:1. The KNOWLEDGE at the level of notion: 1.1. the laws and regulations governing the operation of the State Fire and Rescue Service. 1.2. fire and its development; 2. The KNOWLEDGE at the level of understanding: 2.1. organization of territorial department services of the State Fire and Rescue Service; 2.2. tactical possiblities of subunits; 2.3. firefighting tactics; 2.4. animal rescue; 2.5. biological weapons, radiation, natural disasters; 2.6. basic fire engines, special fire engines; 2.7. professional psychology; 2.8. fire safety prevention; 2.9. professional terminology in the official language and one foreign language. 3. The KNOWLEDGE at the level of use: 3.1. labour protection requirements in the State Fire and Rescue Service; 3.2. firefighting in different objects; 3.3. rescue works in traffic accidents; 3.4. dealing with the consequences of chemical accidents; 3.5. rescue on water and ice; 3.6. respiratory system protection products; 3.7. communication organization in the State Fire and Rescue Service; 3.8. expansion at the place of the accident, complex exercises; 3.9. physical readiness; 3.10. drill; 3.11. first aid; 3.12. official language; 3.13. one foreign language at the communication level; 3.14. professional interaction; 3.15. environmental protection; 3.16. legal employment relations. Skills:1.To rescue people, save animals and protect property in fires, accident ...

  Awarding bodyUgunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Certificate of professional qualification: Junior Inspector of State Police

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register Competences:1. The KNOWLEDGE at the level of notion: 1.1. police cooperation in the European Union; 1.2. system and functions of the law enforcement authorities. 2. The KNOWLEDGE at the level of understanding: 2.1. criminal law; 2.2. criminal procedure law (reasons and basis for initiating the criminal procedure, persons involved in the criminal procedure, initial investigation activities at the crime scene); 2.3. communication psychology; 2.4. basics of state and law theory; 2.5. professional terminology in the official language and in one foreign language. 3. The KNOWLEDGE at the level of use: 3.1. basics of forensic science (detection and preservation of material evidence, recording of crime traces (for example, forensic photography, making audio and video recordings), taking evidence; creation of a verbal portrait); 3.2. general physical fitness; 3.3. offender detention methods; 3.4. tactical methods for repelling an attack and defence; 3.5. tactics, methods and techniques of professional activity also in the conditions of increased stress and danger; 3.6. using, structure and operation principles of firearms and special means; 3.7. police activities in emergency situations; 3.8. means of communication and technical resources, their operation principles and usage instructions; 3.9. driving a B category vehicle; 3.10. organization of escort, security, and patrol service tasks; 3.11. organiz ...

  Awarding bodyValsts policijas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Certificate of professional qualification: Police Officer

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding bodyValsts policijas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Certificate of professional qualification: Security Organizer

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Mācību centrs "DAIZPON"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Certificate of professional qualification: State Border Officer

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register Competences:1. The KNOWLEDGE at the level of notion: 1.1. border guarding system operation ; 1.2. border control and immigration control service organization; 1.3. establishment and development of the European Union, institutional structure; 1.4. requirements set for position and occupational development; 1.5. public culture; 1.6. history of the State Border Guard; 1.7. functions and tasks of competent authorities. 2. The KNOWLEDGE at the level of notion understanding: 2.1. requirements of the laws and regulations in performance of the functions of the State Border Guard; 2.2. forbidden substances and objects, their possible hiding places and locations; 2.3. communication psychology; 2.4. methods and tactics of search and inspection; 2.5. cooperation order with competent authorities; 2.6. maintenance requirements of the State border, border signs, border ditches and border trenches; 2.7. detention and identification procedures of persons, vehicles and objects; 2.8. behavioural characteristics of offenders and external features; 2.9. asylum granting process; 2.10. subordination and service provisions; 2.11. characteristics and usage opportunities of the information systems used in the State Border Guard; 2.12. professional ethics and behaviour ; 2.13. basics of administrative process and administrative punishment procedures; 2.14. provisions and specific character of the f ...

  Awarding bodyValsts robežsardzes koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Chemical, biological, radiological and nuclear defence (CBRND) NCO (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of their unit, protect life, health and the environment, communicate with co-workers and the environment and work in teams, use information and communication technologies, protect the confidentiality of military information, prepare personal equipment, crew-served weapons and technical equipment, handle and maintain personal weapons and equipment, carry out tasks in international military operations and protection and rescue missions and carry out security tasks, lead and command sections or platoons, supervise the work of subordinates, lead a small tactical CBRND unit or manage resources of a CBRND system, implement NRCB protection procedures to ensure survival. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Chemical, biological, radiological and nuclear defence (CBRND) soldier (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, communicate with co-workers and the environment and work in teams, prepare personal equipment and technical equipment, participate in international military operations and protection and rescue missions and provide security, handle personal weapons, NRCB equipment and other equipment, maintain weapons, ammunition, mines and other explosive devices, and RCB and other material and technical resources, implement NRCB protection procedures, carry out NRCB detection and identification, implement NRCB and meteorological observation and reporting, carry out RCB decontamination. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Chemical, biological, radiological and nuclear defence (CBRND) specialist (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, communicate with co-workers and the environment and work in teams, prepare personal equipment and technical equipment, participate in international military operations and protection and rescue missions and provide security, handle personal weapons, NRCB equipment and other equipment, maintain weapons, ammunition, mines and other explosive devices, and other material and technical resources, handle systems, resources and equipment for RCB analyses, implement NRCB protection procedures to ensure survival, carry out RCB analyses and RCB sampling, carry out NRCB detection and identification, implement NRCB and meteorological observation and reporting, carry out RCB decontamination. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages