• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 629 items
 1. Bachelor's Degree in Surveying Engineering and Geomatics (Technological Education). Department of Civil Engineering and Surveying Engineering & Geomatics (Technological Education). Faculty of Technological Applications. Technological Educational In

  Knowledge: The curriculum of the Department of Civil Engineering and Surveying and Geomatics Engineers of the Technological Educational Institute of Central Macedonia covers the cognitive field of plotting, organising, analysing, and managing space. In particular, it refers to: • The creation and updating of the suitable cartographic background with the use of surveying and photogrammetry instruments and methods, as well as with the application of remote sensing research, using the modern methods of science, with the assistance of information technology, with the purpose using such background in the following: designs for roadworks, hydraulic works, urban construction works, zoning works, cadastre works, and agricultural development. • The management and the use of spatial information and the production of theme maps (Application of Geographical Information Systems -GIS) in designs for cadastre works, geology works, environmental impacts, zoning, urban construction works, regional development, agricultural development, evaluation and management of natural resources and the projection - management of natural disasters. Skills: The curriculum provides students with all necessary skills in the field of Surveying and Geomatics. In particular:• Provision of the necessary background of knowledge, in order to promote the development and dissemination of knowledge on the Technology and Science of Surveying, with theoretical and practical teaching, and with technological and applied research. • Surveying - Geodetic ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Central Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Bachelor's Degree of Civil Engineering Educator & Civil Engineering of Technological Education. Department of Civil Engineering Educators. School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE).

  Upon the successful completion of the programme, the students: (a) will have acquired the basic scientific, theoretical and practical knowledge on the speciality of Educator Civil Engineer and Civil Engineer of Technological Education and of the relevant profession, in accordance with the clauses of Article 29 of Law 4186/2013 (Government Gazette 193/Bulletin 1/17.09.2013); (b) shall be capable of applying the theoretical and practical knowledge about the speciality acquired during their studies; (c) will have acquired the required knowledge and competences to continue their studies at a postgraduate level. ...

  Awarding bodySchool of Pedagogical and Technological Education (ASPETE)

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Bachelor’s degree of Engineering Sciences in Architecture (RISEBA)

  - to acquire knowledge of contemporary processes required for urban planning and development design; - to acquire knowledge of latest methods of architectural design and building technologies, - as well as skills to apply them in practice in the sufficient level relevant to the level of academic bachelor degree; - to master basic principles of research and knowledge of scientific field of competences; - to acquire topicalities of Intellectual field of competences; - to acquire knowledge of Cooperation and Communication Field of competences; - to obtain comprehension of Social field of competences and its role in the process of Architectural design; - to acquire courses of free choice according to directions of studies; - to carry out independent research work according to science and research basic principles, and to summarize results in the Bachelor Thesis in the extent of 10 Latvia’s credits points (15 ECTS credit points). ...

  Awarding body- RISEBA University of Business, Arts and Technology

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészített szakember

      A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a balesetvizsgálat szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni munkájukat.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési) területeken történő feladatmegoldásokra, a szakterülen felmerülő baleseti vizsgálatok elvégzésére, a bekövetkezési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására.   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; a – lehetőségekhez mérten – helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására, a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére; szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat; önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére; a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére; rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére; integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a balesetelemzés és -ér ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészített szakmérnök

   A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik mérnöki megközelítésben a balesetvizsgálat szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni munkájukat.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési) területeken történő feladatmegoldásokra, a szakterületen felmerülő baleseti vizsgálatok elvégzésére, a bekövetkezési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására mérnöki szempontok figyelembe vételével.   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:  a megszerzett mérnöki ismereteikre alapozva a képzés során megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; a – lehetőségekhez mérten – helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására; a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére; szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat; önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére; a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére;  rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján kom ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Baumaschinenmeister (Geprüfter)/Baumaschinenmeisterin (Geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades, Chamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Bautechnischer Assistent (Staatlich geprüfter)/Bautechnische Assistentin (Staatlich geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. belsőépítész tervező

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * átfogó építőművészi és kreatív belsőépítész tervezői szemlélet; * építészeti-belsőépítészeti feladatok rendszerében történő eligazodás; * tér-tárgytervezési anyagismeret; * tér-tárgytervezési formaismeret; * tér-tárgytervezés szakági tervezési ismereteinek feldolgozása és/vagy azok rendszerének létrehozása; * tér-tárgytervezési feladat dokumentálása és kommunikációja, elméleti és gyakorlati kérdések; * környezeti anyaghasználat és annak használati rendszerében történő tevékenységek irányítása; * kapcsolattartás és kommunikáció a tervezői gyakorlat területén; * design-történeti háttér ismertek – a tárgykultúra történeti fejlődése, a jelen idejű környezetalkotás kapcsolatrendszereinek elmélete. Tudáselemek: * kreatív gondolkodás és szemlélet a belsőépítészeti tervezés és formatervezés világában; * a belsőépítészet területén meghatározó tulajdonsággal bíró anyagok megismerése a tárgyalkotási folyamat részeként, figyelve különös tekintettel a tervezési folyamatok alakulására; * a képzési terület különös tekintettel foglakozik az egyedi tárgyépítéssel és a színek tudatos alkalmazásával. Ismeretek:  A végzett hallgató: * rendelkezik szakirányú belsőépítészeti tervezési ismeretekkel; * ismeri a kapcsolódó tervezési területeket és azok által megfogalmazható elvárásokat; * magas szinten ismeri az egyes számítógépes eszközök használatát; * rendelkezik a belsőépítészeti tervezési módszerek integrált használatának képességével; * tudja, hogy a tevékenység hatékonysága milyen kom ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. belsőépítész-tervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az általános cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú belsőépítészeti tervezési munka végzésére széles körűen alkalmasak. A szakon végzettek ismerik:- a teljes tervezési folyamatot,- a szaktervezői munkák generálásának folyamatát,- a szaktervezői munka hatását a teljes építész-tervezési folyamatra/ban,- a gyorsan változó belsőépítészeti és desing trendek alapelveit és az alapelvek alkalmazását,- a szükséges jogszabályok elveit, eligazodnak a jogszabályok és a szakmai szabályozások területén. A szakon végzettek alkalmasak:- az épített környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére,- belsőépítészeti feladatok kreatív megoldására a jogszabályi kereteken belül,- csoportmunka vezetésére a tervezési feladatok területén,- építészeti tervezési folyamat kezdetétől a felelős építész-tervező alkotó társaként a téralakítást a megfogalmazott alapelvek mentén erősíteni. Személyes adottságok és készségek:Kiemelt feladat a tervezői kreativitás fejlesztése, ennek eszközei:- műszaki érzék, tervezőkészség,- kreativitás,- problémafelismerési és -megoldási készség,- kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,- a strukturált gondolkodás,- a hatékony problémamegoldás,- jó kommunikatív képességek. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:- általános belsőépítész-tervezői szakterületen,- speciális építészmérnöki/építőművész tervezői szakterüle ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzés környezetvédelmi előírásokat használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát betartani és betartatni a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket anyagszükségletet (betonacél-, adalékanyag-, kötőanyagés keverési vízmennyiséget) számolni ellenőrzni az alapanyagok méreteit, mennyiségét és minőségét előkészíteni a gyártáshoz szükséges alapanyagokat és zsaluelemeket értelmezni a gyártmány-termék terveket betartani a technológiai utasításokat zsaluzatot méret szerint szerelni, tisztítani és tapadásmentesíteni betonacélt egyengetni, méretre vágni, hajlítani kézi vagy gépi eszközökkel vasvázat szerelni kötözéssel vagy hegesztéssel behelyezni a (vasvázat, távtartókat, emelőés kapcsoló szerelvényeket, élképző- és áttörést biztosító kizáró elemeket) a zsaluzatba a kiválasztott receptnek megfelelő betonkeverési technológiát alkalmazni kézi, vagy gépi eljárással keverni a betont a sablonokba beönteni, bedolgozni és tömöríteni a betont felületkezelni (simítani, érdesíteni, mosni, csiszolni) a betonfelületet vasbeton falat, pillért és oszlopot készíteni vasbeton áthidalót, lemezt, födémgerendát, koszorút, keretszerkezetet és térelemet készíteni nedvesítéssel, és más korszerű technológiával gondoskodni a beton ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages