• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 32 items
 1. Cybersecurity Management (MBA)- Professional master studies

  This is the full time master programme with a concentration in Cybersecurity Management domains. Students who successfully complete this program could be able to gain competencies and practical skills of Cybersecurity policy, disaster recovery plans creation, risk governance and using different approach, concepts, methods and techniques for incident handling. Main study courses: ICT Strategy and Governance, Organization Theory, Leadership, Crisis Management, Information Security Risk and Compliance Management, Project, Process and Professionals Management, Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection, Information Security Governance, Cybersecurity Policy, Legal and Ethical Aspects, Information Security Incident Management, Information Security Techniques and Tools, Cybercrime Investigation, Fundamentals of Information Security Awareness Programme. ...

  Provider NameBA School of Business and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Business Administration (MBA)- Professional master studies

  Program description Program features a rich learning environment that involves students in comprehensive analysis of business organisations, functions, processes and management techniques. It also provides the knowledge and skills that will enable an effective contribution to the resolution of business problems. The program will prepare students for the challenges posed by the dynamic nature of business environment. Read more Learning goals and objectives Program prepares highly qualified managers with the necessary knowledge, in-depth entrepreneurial skills, paying particular attention to international business, which would facilitate the successful management of the enterprise. ...

  Provider NameBA School of Business and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Muitas un nodokļu administrēšana- Prof. bak. studijas

  Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu un vienu no kvalifikācijām. Maģistra profesionālo studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” mērķis ir sniegt augstāko profesionālo izglītību muitas un nodokļu jomā, lai sagatavotu speciālistus zinātniski pedagoģiskajam darbam, kā arī praktiskajam darbam muitas iestādēs, nodokļu administrēšanā, kā arī vidējā un augstākā līmeņa vadītājus VID iestādēs. Uzdevumi - nodrošināt studentiem plašu profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā; - nodrošināt studentiem sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju; - radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādas teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pildīt nodokļu ekonomista, muitas iestādes struktūrvienības vadītāja vai nodokļu administrācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus; - nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēm ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages