• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 54 items
 1. Maisterihaku, Kemia, Kemian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

  Maisteriopinnot koostuvat kemian pakollisista syventävistä opinnoista ja valinnaisista kemian syventävistä opinnoista, sekä valinnaisista opinnoista, jotka voivat olla kemian syventäviä opintoja tai muiden koulutusohjelmien tarjoamia opintoja. Erikoistyöllä ja pro gradu –tutkielmalla, opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alan teoreettiseen aihepiiriin sekä kykenevänsä tieteelliseen ajatteluun ja viestintään. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral Degree Programme in Chemistry (4 yrs)

  Total amount of credit points: 40 cp Studies in chemistry 36 cp: -         Research plan seminar 4 cp -         Final examination 11 cp -         Miscellaneous studies in chemistry 21 cp General studies 4 cp: -         Introduction to doctoral studies 1 cp -         The ethics of science 2 cp -         Meetings of the follow-up group 1 cp The study program comprises also the research and writing of the Ph.D. thesis, as well as writing of scientific article. In addition, active participation in international conferences in chemistry may be included in the study plan.   ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctoral Degree Programme in Physics and Astronomy (4 yrs)

  The total amount of credit points is 40 ECTS credits and it includes:   Field specific studies 28-36 credits: - Research plan seminar 4 credits (plan 3 credits + seminar 1 credit) - Other field specific studies 24-32 credits: may include lecture courses, summer and winter schools, scientific conferences, extended research visits.   General and transferrable skills studies 4 credits: - Introduction to UniOGS 1 credit - Research ethics 2 credits - Follow-up group meetings and reporting 1 credit   Teaching tasks 0-8 credits (when the student has passed at least 2 credits of university pedagogical studies). In addition, the studies include learning and performing research and writing of the doctoral thesis. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctoral Degree Programme in Geography (4 yrs)

  The total amount of credit points is 25 ECTS credits and it includes: 1.Field specific studies 16-21 credits:    -Research plan seminar 4 credits      -Other field specific studies 12-17 credits:      may include lecture courses, scientific conferences, extended research visits 2. General and transferrable skills studies 4 credits:    - Introduction to UniOGS 1 credit    - Research ethics 2 credits    - Follow-up group meetings and reporting 1 credit Teaching tasks 0-5 credits (when the student has passed at least 2 credits of university pedagogical studies). In addition, the studies include learning and performing research and writing of the doctoral thesis. Additional information: Students without a background in geography may be required to take up to 10 credits of bridging studies of history, development and current debate of geography. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Fysiikan (fyysikko tai aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaattivaiheessa opiskelet aluksi fysiikan matemaattisia menetelmiä rinnan mekaniikan, sähkö- ja lämpöopin sekä modernin fysiikan kurssien kanssa. Näiden jälkeen edessäsi ovat kvanttimekaniikan ja statistisen fysiikan haasteet. Fysiikan rinnalla opiskelet haluamiasi sivuaineita ja valinnaisia aineita. Tavallisimmat sivuaineet ovat matematiikka ja tietotekniikka, eksoottisempia latina ja biomekaniikka. Myös taloustieteet käyvät hyvin sivuaineeksi. Nanotieteiden koulutusohjelmassa opiskelet myös nanotieteiden perusteita, kemiaa sekä solu- ja molekyylibiologiaa. Opintoihin kuuluu kandidaatin tutkielma, joka on pienimuotoinen kirjallinen tai kokeellinen työ. Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Lisäksi valittavana on joko kokeellisen tai teoreettisen fysiikan tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Jälkimmäisessä valinnassa tutkinnon pääaine on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa valintasi mukaan joko fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä. Opettajaksi opiskeleville suositellaan sivuaineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa. Tavallisimmin sivuaineiksi valitaan matematiikka, tietotekniikka ja/tai kemia, mutta musiikki, liikunta ja psykologiakin ovat joidenkuiden vali ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Fysiikan aineenopettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Lisäksi valittavana on joko kokeellisen tai teoreettisen fysiikan tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Jälkimmäisessä valinnassa tutkinnon pääaine on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa valintasi mukaan fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä. Opettajiksi opiskeleville suositellaan sivuaineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa. Tavallisimmin sivuaineiksi valitaan matematiikka, tietotekniikka ja/tai kemia, mutta musiikki, liikunta ja psykologiakin ovat joidenkuiden valintoja. Usein opintoihin liittyy opiskelujakso ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelet fysiikkaa osallistumalle luennoille, laskuharjoituksiin ja kurssien päättökokeisiin sekä tekemällä laboratoriotöitä. Opiskelu on pitkälti pienryhmä- ja tiimityöskentelyä laitoksen tiloissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kemian (kemisti tai aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaattiopinnoissa opiskelet eri kemian alojen perusteet: opit kemian peruskäsitteitä, alkuaineiden ja molekyylien ominaisuuksia, termodynamiikan perusteita, yhdisteiden nimeämistä, luokittelemista ja niiden reaktioita. Maisterivaihessa perehdyt syvällisemmin valitsemaasi kemian alaan. Opinnot koostuvat luennoista, itsenäistä opiskelusta ja tentistä sekä laboratoriotöistä tai joskus myös harjoitus-, seminaari- tai ryhmätöistä. Kaikkia syventäviä kursseja ei luennoida vuosittain, mutta kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen kirjatentteinä. Laboratoriotilat kemian laitoksella ovat  ajanmukaiset ja niissä harjoittelet laboratoriotyöskentelyä ja kokeellisia menetelmiä, mikä on tärkeä osa kemistin ammattitaitoa. Laboratoriotöiden osuus kemian aineopinnoista on lähes puolet. Kemian lisäksi opiskelet valintasi mukaan esim. fysiikkaa, matematiikkaa, tietotekniikkaa, tilastotiedettä, biotieteitä tai taloustieteitä sekä matemaattisia menetelmiä ja viestintä- ja kieliopintoja.  Epäorgaanisen kemian opetus- ja tutkimustoiminta liittyvät uusien yhdisteiden valmistamiseen ja niiden ominaisuuksien tutkimiseen. Tutkimuskohteita ovat pääryhmien alkuaineiden sekä metallikompleksien kemia. Analyyttisessa kemiassa perehdytään kemiallisiin analyysimenetelmiin ja niiden käyttöön. Fysikaalisessa kemiassa opiskellaan molekyylien ja materiaalien mallinnusta sekä spektroskopisia menetelmiä. Orgaanisessa kemiassa kiinnostuksen kohteena ovat synteettinen kemia, molekyylirakenteet ja molekyylien väliset vuorovaikutukset ja ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Fysiikan ala, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Lisäksi valittavana on joko kokeellisen tai teoreettisen fysiikan tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Jälkimmäisessä valinnassa tutkinnon pääaine on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa valintasi mukaan fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä. Opettajiksi opiskeleville suositellaan sivuaineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa. Tavallisimmin sivuaineiksi valitaan matematiikka, tietotekniikka ja/tai kemia, mutta musiikki, liikunta ja psykologiakin ovat joidenkuiden valintoja. Usein opintoihin liittyy opiskelujakso ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelet fysiikkaa osallistumalle luennoille, laskuharjoituksiin ja kurssien päättökokeisiin sekä tekemällä laboratoriotöitä. Opiskelu on pitkälti pienryhmä- ja tiimityöskentelyä laitoksen tiloissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Fysiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Lisäksi valittavana on joko kokeellisen tai teoreettisen fysiikan tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Jälkimmäisessä valinnassa tutkinnon pääaine on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa valintasi mukaan fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä. Opettajiksi opiskeleville suositellaan sivuaineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa. Tavallisimmin sivuaineiksi valitaan matematiikka, tietotekniikka ja/tai kemia, mutta musiikki, liikunta ja psykologiakin ovat joidenkuiden valintoja. Usein opintoihin liittyy opiskelujakso ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelet fysiikkaa osallistumalle luennoille, laskuharjoituksiin ja kurssien päättökokeisiin sekä tekemällä laboratoriotöitä. Opiskelu on pitkälti pienryhmä- ja tiimityöskentelyä laitoksen tiloissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kemian ala, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheen opinnoissa perehdytään syvällisemmin valitsemaasi kemian alaan. Syventävät opinnot koostuvat tyypillisesti luentokursseista, itsenäistä opiskelusta sekä tenteistä. Kursseihin kuuluu myös harjoitustöitä, seminaarityöskentelyä sekä ryhmätöitä. Kaikkia syventäviä kursseja ei luennoida vuosittain, mutta erikoisalojen kursseja voit suorittaa myös itsenäisesti opiskellen kirjatentteinä. Teoriakurssien lisäksi keskeinen osa opintoja ovat laboratoriotyöt. Maisterivaiheen opintojen lopputyö on pro gradu -tutkielma. Epäorgaanisen kemian koulutus ja tutkimustoiminta liittyvät uusien epäorgaanisten- organometalliyhdisteiden synteesiin (valmistamiseen) ja niiden ominaisuuksien tutkimiseen. Tutkimuskohteita ovat pääryhmien alkuaineiden kemia sekä metallikompleksien kemia. Analyyttisessa kemiassa perehdytään analyysitekniikoihin ja niiden käyttöön erilaisten näytteiden määrällisessä ja laadullisessa analytiikassa. Fysikaalisessa kemiassa opiskellaan kvanttikemiallista teoriaa, molekyylien ja materiaalien mallinnusta sekä spektroskopisia menetelmiä. Orgaanisessa kemiassa kiinnostuksen kohteena ovat moderni synteettinen kemia, molekyylirakenteet ja molekyylien väliset vuorovaikutukset ja niiden sovellukset. Soveltavassa kemian tutkimusaiheet käsittelevät   esimerkiksi puun rakennetta ja kemiallista koostumusta, teollisuuden  tuotannon prosesseja sekä biomassan jalostusta. Kemian opettajalinjalla opiskellaan kemian opettamiseen liittyviä teorioita ja käsitteitä sekä esimerkiksi miten kokeellista kemiaa voidaan op ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages