• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1674 items
 1. Advertising management

  Programos turinį sudaro 28 dalykai: bendrojo lavinimo: užsienio kalba, psichologija/sociologija, dailės istorija; studijų pagrindų dalykai: matematika, praktinė informatika, kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija, ekonomikos pagrindai, apskaitos pagrindai, statistika, vadyba, rinkodara, finansų pagrindai, saugus darbas ir civilinė sauga, teisės pagrindai, reklamos teorijos pagrindai, grafinės raiškos priemonės, teisinis reklamos reglamentavimas; specialieji (profesijos) dalykai: verslo ekonomika, rinkos tyrimai, reklamos gamybos technologijos, e-komercija, reklamos pardavimų valdymas, projektų vadyba, klientų valdymas, laisvai pasirenkamieji dalykai. Praktinės studijos: pažintinė, verslo organizavimo, reklamos vadybos praktika įmonėje, rinkos tyrimų mokomoji praktika, reklamos rengimo kompiuterinėmis programomis praktika, baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 23 kreditai. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami reklamos vadybos, reklamos rengimo kompiuterinėmis programomis, rinkos tyrimų, komunikavimo, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai. ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. International Business and Communication

  Busimieji tarptautinio verslo vadybos ir komunikacijų specialistai studijuoja fundamentinius dalykus (taikomąją matematiką socialiniuose moksluose, informacines technologijas komunikacijoje, statistinę duomenų analizę, verslo tyrimų metodus ir kt.), užsienio kalbą, verslo komunikaciją anglų kalba, mikro-makro ekonomiką, rinkodaros principus, finansų įvadą, organizacinę elgseną, tarptautinę ekonomiką ir prekybą, tarptautinę rinkodarą, tarptautinį personalo valdymą, tarptautinius finansus, tarptautinę verslo komunikaciją, tarptautinio verslo strategiją, tarptautinę verslo teisę, globalaus verslo socialinę atsakomybę ir etiką. Studentai gali laisvai pasirinkti 4 specialybės dalykus iš siūlomo sąrašo (verslo derybos, korporatyvinė komunikacija, komunikacija projektų valdyme, įmonių internacionalizavimas, eksporto/importo valdymas, tarptautinė monetarinį ekonomika, finansų rinkos ir institucijos, tarptautinių nepelno organizacijų valdymas, verslas skirtingose geografinėse rinkose (BRIC, Rytų Azijos, Europos Sąjungos, besivystančiose, išsivysčiusiose) ir kt.) Septintame semestre atliekama praktika tarptautinėje įmonėje ir rengiamas bakalauro darbas, kurio gynimu baigiamos studijos. Baigus programą studijas galima tęsti vadybos ir verslo administravimo arba komunikacijos magistrantūroje. ...

  Provider Name"ISM University of Management and Economics", JSC

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Tourism and leisure management

  Programos turinį sudaro 35 dalykai: Bendrojo lavinimo: filosofijos pagrindai, kultūros istorija, informacinės technologijos; Studijų pagrindų dalykai: ekonomikos pagrindai, bendravimo psichologija, dabartinė užsienio kalba, retorika ir derybų menas, vadybos pagrindai, verslo etika ir etiketas, rinkos tyrimai, teisės pagrindai, komercinė teisė, apskaita ir finansų pagrindai, visuotinė kokybės vadyba; Specialieji (profesijos) dalykai: turizmo pagrindai, lietuvių kalbos kultūra ir verslo korespondencija, Lietuvos geografija ir turizmo ištekliai, krašto tradicijų, papročių pažinimas (užsienio kalba), vertimo teorija ir praktika (užsienio kalba), kursinių darbų rašymo metodika ir kursiniai darbai, ekskursijų rengimo, vedimo metodika ir kelionių organizavimas, turizmo rinkodara ir įvaizdžio formavimas, turizmo įmonių valdymas, projektų vadyba, pasaulio ir Lietuvos istorija, antra užsienio kalba, turizmo rezervacinės ir informacinės sistemos, laisvalaikio organizavimas; Laisvai pasirenkami dalykai: lietuvių tautos papročiai, tradicijos ir apeigos/ šeimos pedagogika, organizacijos elgsena/draudimas, renginių organizavimas/lietuvių tautos menas; Praktinės studijos: Praktinių studijų trukmė - 20 kreditai. Profesinių praktikų metu įtvirtinami teoriniai profesijos pagrindai bei profesinei veiklai reikalingi įgūdžiai, susiję su turizmo ir laisvalaikio įmonių veiklos efektyvumo didinimu, įmonių veiklos strategijos, ūkinės ir finansų politikos įgyvendinimu, rezervų veiklai plėtoti ir jos tęstinumui garantuoti atskleidimu, be ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Social work

  Future social workers study special pedagogics and psychology, human and social environment, personal psychology, general psychotherapy, family psychology, developmental and deviational behaviour psychology, fundamentals of social health, social law fundamentals, human physiology and hygiene, drug and alcohol addiction prevention, project management, etc. Practical studies are conducted in four stages: cognitive, social work, social pedagogical and specialisation practise. The duration of practical studies is 20 weeks. During studies, the skills required to work with customers and plan, evaluate and coordinate social support, etc., are consolidated and improved. The social work study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be social workers. ...

  Provider NameZemaitija College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages