• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse

  Uddannelsen indeholder to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være biologi og kemi, medicinalbiologi og matematik, molekylærbiologi og datalogi, fysik og filosofi, miljøbiologi og geografi, informatik og TekSam, sundhedsfremme og sundhedsstrategier eller journalistik.Bacheloruddannelsen giver en bred tværvidenskabelig forståelse af naturvidenskabens centrale problemstillinger og giver mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Diplomingeniør- elektro

  Produkterne kan være alt fra mobiltelefoner, vindmøller, medicinsk udstyr eller robotter. Du får også kendskab til teorier og metoder, som gør dig i stand til at udvikle elektroniske systemer ved hjælp af beregning og simulering samt computerbaserede udviklingsprogrammer.Efter endt uddannelse kan du bl.a. arbejde inden for udvikling, konstruktion, projektering, vedligeholdelse, rådgivning og projektledelse i elektronik- og it-virksomheder. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. International Business and Politics

  Du får undervisning i bl.a. statistik, international politik, organisationsteori, komparativ samfundsøkonomi og ledelse og vil i løbet af uddannelsen opnå analytiske kompetencer og evne til selvstændigt arbejde.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en internationalt orienteret kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du jobmuligheder i multinationale virksomheder og internationale organisationer. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Dramaturgi

  Du lærer om alle former for teater og også om kreative processer, samarbejde og kommunikation. Dramaturgistudiet er en teoretisk vinklet uddannelse, som giver en bred indsigt i, hvordan man får et teaterstykke op at stå.Efter en endt bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde inden for bl.a. teater, radio, fjernsyn, film og undervisning. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Erhvervsøkonomi- erhvervssprog, negot.(international turisme og fritidsmanagement)

  Uddannelsen indeholder både erhvervsøkonomiske og sproglige fag (engelsk). Der fokuseres på turisme, fritid og kultur. Du får en grundlæggende viden inden for afsætningsøkonomi, organisation og ledelse samt kultur og sprog. Du får også kompentencer til at løse udviklingsopgaver i turisme- og fritidssektoren gennem fag som projektstyring, innovation og turisme, identitet og globalisering. Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have fremtidige jobmuligheder i danske og internationale virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med turisme, fritid og kultur. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Maskin og produktion

  Du får indsigt i programmering, styring og automatisering og lærer at bruge avancerede computerbaserede beregningsværkstøjer, 3D Computer Aided Design (CAD) og eksperimentelle metoder, lige som du trænes i at løse industrielle problemstillinger.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne vil efterfølgende være i bl.a. industri- og produktionsvirksomheder samt i rådgivende ingeniørvirksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Europæisk Business

  Du lærer om erhvervsvirksomheders udvikling fra lokale til globale virksomheder og i den sammenhæng at løse konkrete opgaver af sproglig, interkulturel og forretningsmæssig art.Med en bachelor i europæisk business kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder i vækst. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Diplomingeniør- bæredygtig energiteknik

  Du bliver i stand til at løse energiteknologiske problemstillinger samtidig med, at der tages hensyn til miljø, samfund og økonomi. Du vil få undervisning inden for bl.a. det termiske, elektriske, mekatroniske område og lærer samtidig om økonomi og miljø.Som færdiguddannet vil du kunne få job i virksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning, udvikling, salg og produktion af energisystemer, samt i offentlige forvaltninger der varetager miljø og tekniske områder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Smykker, teknologi og business

  Du lærer både om smykkedesign, materialer og æstetik, om produktionsteknologi og om den forretningsmæssige side af smykkevirksomhed.Efter endt uddannelse kan du varetage arbejdsopgaver inden for produktion, design eller salg og markedsføing af smykker. ...

  Provider NameKøbenhavns Erhvervsakademi, Design/business (EA Kbh Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Skibsfører

  I starten af uddannelsen lærer du om den teoretiske del af skibsfart, bl.a. søsikkerhed, meteorologi og skibsteknik. Senere kommer du i søpraktik, hvor du afprøver dine teoretiske og tekniske færdigheder såvel som dine personlige lederegenskaber.Uddannelsen kvalificerer dig til at sejle som styrmand og skibsfører, når du har fået et sønæringsbevis efter din eksamen. Du kan sejle i danske eller internationale farvande og arbejde på færgeoverfarter eller i rederier. Du kan også vælge en lederkarriere på land, fx i det private erhvervsliv. ...

  Provider NameSvendborg International Maritime Academy, SIMAC (SIMAC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages