• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12142 items
 1. Športno treniranje (Sports Coaching)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Izbrani športi so namenjeni študentom glede na športno panogo, za katero so se opredelili ob vpisu na študijski program oziroma glede na njihov trenerski profil. V drugem letniku je mogoča izbira enega od izbranih športov: odbojka, košarka, nogomet, rokomet, športna gimnastika, alpsko smučanje, plavanje, atletika, fitnes, planinstvo in alpinizem, judo, karate, tenis, veslanje, jadranje, kolesarstvo, nordijsko smučanje in nordijska hoja. Izbrani šport se nadaljuje v tretjem letniku. V okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa bodo študenti pridobili predmetno-specifične kompetence: poznavanje in razumevanje področja športa v različnih pojavnih oblikah; koherentno obvladovanje temeljnih znanj o športnem treningu, ki zagotavljajo uspešno strokovno delo ter upoštevanje spoznanj mejnih znanstvenih področij v procesu treninga; usposobljenost za uspešno in racionalno načrtovanje, pripravo, organiziranje, vodenje, evalviranje, analizo in korekcijo celotnega procesa treninga; razumevanje in uporabljanje didaktičnih načel pri treningu v vseh starostnih kategorijah; usposobljenost za spremljanje razvojnih trendov športnega treniranja, pridobivanje novih informacij, interpretacij in postopkov ter umeščanje le-teh v proces sodobnega treninga; spoštovanje načela pozitivne transformacije vseh razsežnosti psihosomatičnega statusa športnikov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvos ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Športno treniranje (Sports training)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Ob vpisu v 1. letnik si kandidat izbere izbirni predmet (športno panogo), ki mora biti skladen z dokumentacijo, ki dokazuje kandidatovo športno/trenersko anamnezo. Kandidat lahko izbira med naslednjimi športnimi panogami: alpsko smučanje in deskanje na snegu, atletika, badminton, biatlon, borilni športi, hokej na ledu, kajak kanu, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, ples, športno plezanje in alpinizem, rokomet, smučarski skoki in nordijska kombinacija, smučarski tek, športna gimnastika, tenis, triatlon, vaterpolo, veslanje. Temeljna cilja programa sta izobraževanje trenerjev za potrebe vrhunskega športa na vseh nivojih in izobraževanje trenerjev športa za področje storitvenega sektorja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za šport (Faculty of Sport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages