• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124052 items
 1. Kemiantekniikan osaamisala

  Porvoon ammattiopistossa, Amisto opintojen aikana omaksutaan myös työturvallinen, ympäristöystävällinen ja asiakaskeskeinen työskentelytapa.   ...

  Provider NamePorvoon ammattiopisto, Perämiehentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kemiantekniikan osaamisala

  Porvoon ammattiopistossa, Amisto opintojen aikana omaksutaan myös työturvallinen, ympäristöystävällinen ja asiakaskeskeinen työskentelytapa.   ...

  Provider NamePorvoon ammattiopisto, Perämiehentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Leipomoalan osaamisala

  Porvoon ammattiopistossa, Amisto opintojen aikana omaksutaan myös työturvallinen, ympäristöystävällinen ja asiakaskeskeinen työskentelytapa.   ...

  Provider NamePorvoon ammattiopisto, Perämiehentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Leipomoalan osaamisala

  Porvoon ammattiopistossa, Amisto opintojen aikana omaksutaan myös työturvallinen, ympäristöystävällinen ja asiakaskeskeinen työskentelytapa.   ...

  Provider NamePorvoon ammattiopisto, Perämiehentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala

  Porvoon ammattiopistossa, Amisto opintojen aikana omaksutaan myös työturvallinen, ympäristöystävällinen ja asiakaskeskeinen työskentelytapa.   ...

  Provider NamePorvoon ammattiopisto, Perämiehentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Matkailupalvelujen osaamisala

  Porvoon ammattiopistossa, Amisto opintojen aikana omaksutaan myös työturvallinen, ympäristöystävällinen ja asiakaskeskeinen työskentelytapa.   ...

  Provider NamePorvoon ammattiopisto, Perämiehentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Matkailupalvelujen osaamisala

  Porvoon ammattiopistossa, Amisto opintojen aikana omaksutaan myös työturvallinen, ympäristöystävällinen ja asiakaskeskeinen työskentelytapa.   ...

  Provider NamePorvoon ammattiopisto, Perämiehentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

  Kolmen pakollisen tutkinnon osan kautta opiskelija saavuttaa ammatillisen perusosaamisen: hän osaa tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Sairaanhoidon ja huolenpidon –osaamisalaopinnoissa opiskelija syventyy asiakkaan / potilaan perushoitoon ja huolenpitoon sekä eri-ikäisen sairaanhoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.  Lappajärven opetuspisteen lähihoitajakoulutusta leimaa työelämälähtöinen ja yrittäjyyspainotteinen opiskelu-/opetustapa. Pakolliset tutkinnon osat opiskellaan työvaltaisesti. Työssäoppiminen ja käytännön tekeminen, itsenäinen opiskelu ja opiskelupäivät oppilaitoksessa vuorottelevat koulutuksen aikana. Tutkintoon liittyvät ammattiosaamisen näytöt annetaan työssäoppimispaikoilla.   Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa aikaisempi osaaminen ja taidot sekä mahdolliset tuen tarpeet selvitetään. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Sedu, Lappajärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

  Kolmen pakollisen tutkinnon osan kautta opiskelija saavuttaa ammatillisen perusosaamisen: hän osaa tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan Sairaanhoidon ja huolenpidon –osaamisalaopinnoissa (2 – 3. opiskeluvuosi) opiskelija syventyy asiakkaan / potilaan perushoitoon ja huolenpitoon sekä eri-ikäisen sairaanhoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen (teoriatunnit ja käytännön harjoitukset ja tekemällä oppiminen) sekä työssäoppiminen työpaikoilla vuorottelevat koko koulutuksen ajan. Tutkintoon liittyvät ammattiosaamisen näytöt annetaan työssäoppimispaikoilla. Lappajärven opetuspisteen lähihoitajakoulutusta leimaa työelämälähtöinen ja yrittäjyyspainotteinen opiskelu-/opetustapa. Tämä näkyy ulospäinsuuntautuvien tapahtumien järjestämisenä (muun muassa omaishoitajien hemmottelupäivä, lasten puuhapäivä, Lucia-kulkue, liikunta- ja kädentaitojen tuokiot) yhteistyössä kolmannen sektorin ja kunnallisten sekä yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Opetuksessa hyödynnetään TosiDuuni –päiviä, joissa opiskelijat ovat opettajan johdolla osastoilla hoitamassa oikeita potilaita. Opiskelun aikana tehdään lukuisia vierailuja varhaiskasvatuksen, hoitotyön ja kuntoutuksen eri yksiköihin. Yrittäjät, järjestöjen edustajat ja hoitotyön erityisasiantuntijat vierailevat kertomassa työstään ja alan erityisvaatimuksista. Opiskelijoiden virkistystoiminnasta ja yhteisten tapahtumien järjestämisestä vastaa l ...

  Provider NameKoulutuskeskus Sedu, Lappajärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Opinnot muodostuvat seuraavasti: Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp) Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) Vapaasti valittavia tutkinnon osat (10 osp)  Merkonomin ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy: asiakaspalveluun kaupan palveluun ja myyntiin visuaaliseen myyntityöhön sähköiseen kaupankäyntiin toiminnan kannattavuuden suunnitteluun yrittäjyyteen   Opetus toteutetaan lähiopetuksena eri menetelmillä sekä työssäoppimisena. Yrittäjyyden opinnot suoritetaan Yrittäjyyden Oma polku –opinnoilla (www.sedu.fi/omapolku). Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Katso YouTubesta, miten merkonomi opiskelee Sedussa     ...

  Provider NameKoulutuskeskus Sedu, Lapua

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages