• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Metsäenergian tuotannon osaamisala

  Metsäenergian tuottajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy mm: metsäenergiaraaka-aineen hankintaan ja käyttöön energiapuun korjuuseen koneelliseen puunkorjuuseen Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan luokka- ja maasto-opetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla. Metsäalan ammateissa toimimisen edellytyksenä on reipas ja omatoiminen asenne sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun. ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Metsäenergian tuotannon osaamisala

    Metsäenergian tuottajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy mm:  - metsäenergiaraaka-aineen hankintaan ja käyttöön - energiapuun korjuuseen - koneelliseen puunkorjuuseen - energiapuun jalostukseen - lämpölaitoksen käyttöön, hoitoon ja huoltoon   Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan luokka- ja maasto-opetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla. Metsäalan ammateissa toimimisen edellytyksenä on reipas ja omatoiminen asenne sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun.   ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Metsätalouden osaamisala

  Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy mm:  - metsänhoito- ja puunkorjuupalveluihin - metsätiedon keruuseen ja sen hyödyntämiseen - metsätraktoreiden käyttöön - pienkoneiden myyntiin, huoltoon ja korjaukseen - puun jatkojalostukseen - metsäenergian hankintaan - erikoispuiden kaato- ja hoitopalveluihin   Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan luokka- ja maasto-opetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla. Metsäalan ammateissa toimimisen edellytyksenä on reipas ja omatoiminen asenne sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Metsätalouden osaamisala

  Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy mm:   - metsänhoito- ja puunkorjuupalveluihin - metsätiedon keruuseen ja sen hyödyntämiseen - metsätraktoreiden käyttöön - pienkoneiden myyntiin, huoltoon ja korjaukseen - puun jatkojalostukseen - metsäenergian hankintaan - erikoispuiden kaato- ja hoitopalveluihin ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

  Kultasepänalan opintoihin sisältyy: jalometallikorujen valmistusmenetelmät jalo- ja korukivien istutusmenetelmät jalometallien käyttö kultasepäntyössä jalometallien ominaisuuksien tunteminen kultasepänalan yrittäjyyteen ja toimintaan perehtyminen Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Ammateissa on avuksi reipas ja omatoiminen asenne, ongelmanratkaisutaidot ja looginen päättelykyky. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä työ- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen ja vastuullisuus. ...

  Provider NameTyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala

    Sisustusalalla opintoihin sisältyy: tiimiyrittäjyys ja palvelun tuotteistaminen erilaiset asiakasprojektit kodin sisustus julkisten tilojen suunnittelu esteettömän asumisen suunnittelu tilasommittelu sisustajan väri- ja materiaalioppi ammattipiirustuksen eri tekniikat käsin ja tietokoneella piirustusohjelmat autoCAD ja archiCAD muotoilu ja design-tuntemus tyylihistoria ympäristö- ja kulttuurihistoria visuaalinen toteutus Adobe CS6 -kuvankäsittelyohjelmalla sosiaalisen median käyttö Opiskelu sisältää teoriaopintojen lisäksi suunnittelutehtäviä sekä erilaisia asiakaspalveluun liittyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja kehittäviä projekteja.  Lavasterakennusalan opintoihin sisältyy: rakennus-, sisustus- ja lavastustyylit materiaalien hankinta ja kustannuslaskenta rakenne- ja menetelmäsuunnittelu puu-, metalli- ja muovityöt lavastemaalaus 3D-harjoitteet lavastusprojektit ________ Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Ammateissa on avuksi reipas ja omatoiminen asenne, ongelmanratkaisutaidot ja looginen päättelykyky. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä työ- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen ja vastuullisuus. ...

  Provider NameTyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Opetussuunnitelma on rakennettu siten, että opintojen edetessä asiantuntijuus erityisopettajana ja alan asiantuntijana laajenee ja syvenee. Opiskelutavat vaihtelevat ja sisältävät sekä läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta (luennot, seminaarit, pienryhmätyöskentely), että itsenäistä opiskelua. Tutkinnon valmistuminen tavoiteajassa edellyttää päätoimista opiskelua ja läsnäoloa kontaktiopetuksessa. Kasvatustieteen kandidaatti Tiedekunnan yhteisissä kasvatustieteen perusopinnoissa tutustutaan kasvatuksen ilmiöihin kuten oppimiseen ja ohjaukseen, yhteiskunnalliseen muutokseen, asiantuntijuuteen, vuorovaikutukseen sekä kasvatustieteellisen tutkimukseen. Erityispedagogiikan perusopinnoissa perehdytään laajasti ja monitieteisesti oppijoiden moninaisuuteen, yksilöllisiin ominaisuuksiin ja oppimisen haasteisiin. Aineopinnoissa painopiste on pedagoginen ja keskittyy erityispedagogisten ratkaisujen ja menetelmien tarkasteluun sekä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutapa, arviointi ja osaamistavoitteet. Kasvatustieteen maisteri Syventävien opintojen tarkoituksena on tuoda esille erityiskasvatuksen historiallista, yhteiskunnallista ja filosofista perustaa sekä syventää omaa ammatillista kasvua ja kriittistä ajattelua tieteellisen ja käytännön tiedon soveltajana. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutapa, arviointi ja osaamistavoitteet. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Erityispedagogiikan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

  Koulutuksessa perehdytään oppimiseen ja sen haasteisiin ihmisen elämänkulussa yksilön, kasvuympäristöjen ja palvelujärjestelmien näkökulmasta. Opiskelijat tekevät opintojensa alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opetussuunnitelma on rakennettu siten, että opintojen edetessä asiantuntijuus erityisopettajana ja alan asiantuntijana laajenee ja syvenee. Opiskelutavat vaihtelevat ja sisältävät sekä läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta (luennot, seminaarit, pienryhmätyöskentely), että itsenäistä opiskelua. Tutkinnon valmistuminen tavoiteajassa edellyttää päätoimista opiskelua ja läsnäoloa kontaktiopetuksessa. Kasvatustieteen maisteri Syventävien opintojen tarkoituksena on tuoda esille erityiskasvatuksen historiallista, yhteiskunnallista ja filosofista perustaa sekä syventää omaa ammatillista kasvua ja kriittistä ajattelua tieteellisen ja käytännön tiedon soveltajana. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutapa, arviointi ja osaamistavoitteet. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

  Suurin osa KK-tutkinnon sisällöistä on jo suoritettu avoimen yliopiston opetuksessa ennen koulutukseen valintaa. Tutkinnosta puuttuvat yleisopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja maturiteetti, jotka suoritetaan kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages