• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Restonomi (AMK), Matkailuliiketoiminta

  Uudessa restonomikoulutuksessa matkailuliiketoiminta näyttäytyy sinulle monipuolisesti. Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan ydinosaamisen lisäksi vahvistat ammatillista osaamistasi valitsemillasi painotuksilla. Tulevaisuuden työmarkkinoiden ja vapaa-ajan palveluiden kannalta on tärkeää, että saat kokemusta tutuimpia hotelli- ja ravintolapalveluita laajemmin. Yhä useammin ylivoimaiset asiakaskokemukset nojaavat hyvinvoinnin, kulttuurin, tapahtumien, vapaa-ajan ja teknologian sekä matkailu- ja ravintola-alan yhdistämiseen. Opintojesi aikana kohtaat ja palvelet asiakkaita vieraanvaraisuus- ja palvelukulttuuriosaamisen vaatimusten mukaisesti. Oivallat laajan käyttäjäkunnan edut, sillä matkailuliiketoiminta koskettaa niin matkailijoita, paikallisia ja vapaa-ajan asukkaita kuin veneilijöitä. Opit kehittämään matkailu-, majoitus- ja ravintola- sekä vapaa-ajan palveluita käyttäjälähtöisesti toimintaympäristön vahvuuksia ja verkostoja hyödyntäen. Pääset myymään ja markkinoimaan myös käytännössä nykyaikaisia, pelillisiä teknologiaratkaisuja hyödyntäen. Matkailuliiketoiminnan kehittämisen rinnalla oivallat yrityksen ja verkoston toimintaa aluekehittämisen välineenä. Saat valmiudet edetä matkailuliiketoiminnan tehtävissä. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (AMK), kansainvälinen kauppa

  Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelma koostuu LAMK: n sekä koulutusohjelman perusopinnoista joista valtaosa suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena. Perusopintojen ansiosta saavutat liiketoiminnan perusosaamisen. Toisesta opintovuodesta lähtien ohjelma painottuu kansainvälisyys- ja kieliopintoihin joissa pitkälti itse valitset kyseisiä opintoja oman kiinnostuksesi pohjalta. Ammattiopintoihin kuuluu olennaisena osana 30 opintopisteen laajuinen vaihto-opiskelu ulkomaisessa partnerioppilaitoksessa. Työharjoittelu joko kotimaassa tai ulkomailla sekä opinnäytetyöprosessi ovat edelleen keskeisiä suorituksia ammattiopintojen yhteydessä. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tradenomi (AMK), kansainvälinen kauppa

  Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelma koostuu LAMK: n sekä koulutusohjelman perusopinnoista joista valtaosa suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena. Perusopintojen ansiosta saavutat liiketoiminnan perusosaamisen. Toisesta opintovuodesta lähtien ohjelma painottuu kansainvälisyys- ja kieliopintoihin joissa pitkälti itse valitset kyseisiä opintoja oman kiinnostuksesi pohjalta. Ammattiopintoihin kuuluu olennaisena osana 30 opintopisteen laajuinen vaihto-opiskelu ulkomaisessa partnerioppilaitoksessa. Työharjoittelu joko kotimaassa tai ulkomailla sekä opinnäytetyöprosessi ovat edelleen keskeisiä suorituksia ammattiopintojen yhteydessä. ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tradenomi (AMK), palveluliiketoiminta

  Opintojesi aikana kohtaat ja palvelet asiakkaita, kehität palveluita luovasti kokeillen ja saat valmiudet edetä palveluliiketoiminnan tehtävissä. Valmistut ainutlaatuiseksi ammattilaiseksi, jolle ongelmien ratkaiseminen, haasteisiin vastaaminen ja työelämän uudistaminen ovat innostavaa arkea. Palveluliiketoiminnan tradenomin perusopinnot antavat sinulle kattavan kuvan liiketoimintaosaamisesta, palveluista ja palvelutyöstä käytännössä. Ammatilliset opinnot laajentavat osaamistasi asiakkaan palvelukokemuksista, lisäarvon luomisesta ja palveluyrityksistä, mutta myös erilaisista palveluverkostoista. ”Heittäytymällä mukaan olen saanut tästä kivoja kokemuksia ja oppinut paljon enemmän niin ittestäni ku palveluista ja liiketoiminnasta! Pallina saan niin paljon irti kuin ite olen halukas oppimaan ja antamaan!”– Vilho, 26 Lue lisää: www.lamk.fi/palvelualalle. Toiminnasta pitävä hakija, tämä on Sinulle! ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Business and Hospitality Management

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

  Kultasepänalan opintoihin sisältyy: jalometallikorujen valmistusmenetelmät jalo- ja korukivien istutusmenetelmät jalometallien käyttö kultasepäntyössä jalometallien ominaisuuksien tunteminen kultasepänalan yrittäjyyteen ja toimintaan perehtyminen Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla. Ammateissa on avuksi reipas ja omatoiminen asenne, ongelmanratkaisutaidot ja looginen päättelykyky. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä työ- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen ja vastuullisuus. ...

  Provider NameTyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala

  Sisustusalalla opintoihin sisältyy: tiimiyrittäjyys ja palvelun tuotteistaminen erilaiset asiakasprojektit kodin sisustus julkisten tilojen suunnittelu esteettömän asumisen suunnittelu tilasommittelu sisustajan väri- ja materiaalioppi ammattipiirustuksen eri tekniikat käsin ja tietokoneella piirustusohjelmat autoCAD ja archiCAD muotoilu ja design-tuntemus tyylihistoria ympäristö- ja kulttuurihistoria visuaalinen toteutus Adobe CS6 -kuvankäsittelyohjelmalla sosiaalisen median käyttö Opiskelu sisältää teoriaopintojen lisäksi suunnittelutehtäviä sekä erilaisia asiakaspalveluun liittyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja kehittäviä projekteja. Lavasterakennusalan opintoihin sisältyy: rakennus-, sisustus- ja lavastustyylit materiaalien hankinta ja kustannuslaskenta rakenne- ja menetelmäsuunnittelu puu-, metalli- ja muovityöt lavastemaalaus 3D-harjoitteet lavastusprojektit ________ Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Ammateissa on avuksi reipas ja omatoiminen asenne, ongelmanratkaisutaidot ja looginen päättelykyky. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä työ- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen ja vastuullisuus. ...

  Provider NameTyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa käsitellä eläimiä- osaa eläinten perushoidon ja huolehtia niiden hyvinvoinnista- tuntee eläinten lajikohtaisen käyttäyttäytymisen- tuntee ja tunnistaa eläinsairauksia ja -tauteja- tuntee alan säädökset, ohjeet ja työturvallisuusvaatimukset- osaa avustaa eläinlääkäriä hoitotoimenpiteissä- osaa käyttää välineitä, koneita ja laitteita oikein ja huoltaa ne- osaa hoitaa asiakaspalvelun- osaa pitää tilat puhtaina ja turvallisina- osaa suunnitella työnsä ja ratkaista ongelmia itsenäisesti Tutkinnon suorittanut voi työskennellä valitsemansa osaamisalan mukaisesti eläinsairaaloissa, eläinlääkäreiden vastaanotoilla, koe-eläinlaitoksissa, eläintarhoissa ja -puistoissa, eläinkaupoissa, eläinhoitoloissa, lemmikkiliikkeissä, eläinkoulutusyrityksissä tai koirahieronnan tai eläinten trimmaamisen tehtävissä. ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Eläintenhoidon osaamisala

  Eläintenhoidon koulutusohjelman ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy mm: - tuotanto-, pien-, seura- ja harraste-eläinten hoitoon ja hyvinvoinnista huolehtimiseen - alalla tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttöön - alalla tarvittavan tietotekniikan käyttämiseen - eläinalan asiakaspalveluun ja yritystoimintaan - pienimuotoisten alan rakennustöiden tekemiseen Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan lähiopiskeluna luokassa sekä käytännönläheisesti oppilaitoksen eläintiloissa. Opetukseen liittyy opiskelijoiden työssäoppimista eläintiloilla ja –yrityksissä.     ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Eläintenhoidon osaamisala

  Eläintenhoidon osaamisalan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy mm: - tuotanto-, pien-, seura- ja harraste-eläinten hoitoon ja hyvinvoinnista huolehtimiseen - alalla tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttöön - alalla tarvittavan tietotekniikan käyttämiseen - eläinalan asiakaspalveluun ja yritystoimintaan - pienimuotoisten alan rakennustöiden tekemiseen Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan lähiopiskeluna luokassa sekä käytännönläheisesti oppilaitoksen eläintiloissa. Opetukseen liittyy opiskelijoiden valinnoista riippuen  työssäoppimista eläintiloilla ja –yrityksissä. ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa käsitellä eläimiä- osaa eläinten perushoidon ja huolehtia niiden hyvinvoinnista- tuntee eläinten lajikohtaisen käyttäyttäytymisen- tuntee ja tunnistaa eläinsairauksia ja -tauteja- tuntee alan säädökset, ohjeet ja työturvallisuusvaatimukset- osaa avustaa eläinlääkäriä hoitotoimenpiteissä- osaa käyttää välineitä, koneita ja laitteita oikein ja huoltaa ne- osaa hoitaa asiakaspalvelun- osaa pitää tilat puhtaina ja turvallisina- osaa suunnitella työnsä ja ratkaista ongelmia itsenäisesti Tutkinnon suorittanut voi työskennellä valitsemansa osaamisalan mukaisesti eläinsairaaloissa, eläinlääkäreiden vastaanotoilla, koe-eläinlaitoksissa, eläintarhoissa ja -puistoissa, eläinkaupoissa, eläinhoitoloissa, lemmikkiliikkeissä, eläinkoulutusyrityksissä tai koirahieronnan tai eläinten trimmaamisen tehtävissä. ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages